lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Alumni - efter examen

Ett professionellt nätverk för framtiden

En före detta student kallas alumn och blir automatiskt del i nätverket av gamla studenter som läst på Ekonomihögskolan i Lund. Årliga träffar och återkommande seminarier är en given plats för erfarenhetsutbyte och nya idéer. Nätverket finns över hela världen och är en ständig källa till nya affärskontakter.

Arbetsmarknadsdag på Ekonomihögskolan

För Ekonomihögskolan är kontakten med alumner viktig. De kunskaper och erfarenheter våra alumner har spelar en viktig roll för skolans utveckling och för våra studenter är utbytet med yrkesverksamma ovärderligt på många sätt - som mentorer, ambassadörer för skolan, genom gästföreläsningar och genom att bidra med sin branchexpertis i olika sammanhang.

När det går bra för våra alumner blir vi stolta och glada. Det är ett gott betyg för våra utbildningar och den kunskap de för med sig från sin tid i Lund. Här möter du några av våra alumner som berättar om sina karriärvägar och reflekterar över sin tid i Lund. Kanske du kan finna inspiration på vägen i dina egna studier och planer för framtiden.