Vad är Sustainable Future Hub?

I centrum för Ekonomihögskolans målsättning att bidra till ett mer hållbart samhälle står Sustainable Future Hub. Syftet med aktiviteterna som knyts samman via Sustainable Future Hub är att hitta nya perspektiv och lösningar på dagens gemensamma hållbarhetsutmaningar och skapa positiv förändring för människor, samhälle och miljö. Verksamheten kommer att förena Ekonomihögskolans breda nätverk med näringslivet, studenter och den akademiska världen.

Ekonomihögskolans vision är att göra skillnad genom att vara en skola i världsklass, som agerar för att förstå, förklara och förbättra vår värld och det mänskliga tillståndet. Djuprotad i denna vision är att dagens stora frågor och problem kan lösas genom samarbete där olika perspektiv tillåts mötas och utmanas.

Hållbarhet representerar flera av vår tids största utmaningar som varken individen, samhället eller landet kan lösa på egen hand. Här krävs istället gemensamma, globala insatser och en öppenhet och vilja att prova nya idéer och metoder.

Som ett svar på detta har Ekonomihögskolan skapat projektet Sustainable Future Hub i syfte att samla några av samhällets viktigaste aktörer i en gemensam strävan mot en mer hållbar framtid.

Inom Sustainable Future Hub möts företagsledare, studenter och forskare kontinuerligt för att på lika villkor lyssna till, inspireras av och samverka med varandra för att prova nya perspektiv och lösningar på dagens hållbarhetsfrågor.
Genom att dra nytta av Ekonomihögskolans unika tillgång till näringslivets resurser, studenters driv och akademins insikter, ska Sustainable Future Hub utgöra en värdefull röst och positiv kraft inom dagens hållbarhetsfrågor.

Sustainable Future Hub lanserades av Ekonomihögskolan vid Lunds universitet  2019 och finansieras av Sparbanksstiftelsen Finn, ägare till Sparbanken Skåne. Mer om banken och sparbanksstiftelserna på www.sparbankenskane.se/agarstiftelser

Senast uppdaterad: 2021-06-23