Engagera dig

Utvalda aktiviteter att involvera dig i!

Vi erbjuder just nu tre möjligheter där du kan engagera dig i Sustainable Future Hub under hösten 2021.

Fotograf: Brooke Cagle från Unsplash.com

Omvänt mentorskap

Målet är att skapa ömsesidigt lärande och bygga professionella relationer under en termin.
Språk: engelska

För yrkesverksamma:

 • intresserade av att driva hållbar utveckling
 • intresserade av att ta del av studenternas röster
 • med passion för och kunskap om hållbarhet

För studenter:

 • från Sustainable Future Hub:s studentnätverk
 • en möjlighet att bidra med dina tankesätt och kunskap inom hållbarhetsområdet
 • en möjlighet att bidra till verklig hållbar utveckling

Erbjudande

Du får möjligheten att träffas regelbundet med en av våra utvalda studenter från Sustainable Future Hub:s studentnätverk med en tydlig hållbarhetsprofil, som kan ge dig feedback kring hållbar affärsverksamhet fårn en akademisk synvinkel. Nätverket består av studenter från olika studiebakgrunder och nationaliteter, vilket innebär att det finns en bred blandning av färdigheter och kunskaper.

Läs mer om det omvända mentorskapet här.
 

Change Maker Future Track

Ett nytt program för att utrusta utvalda studenter till att driva den hållbara utvecklingen och se de nya möjligheter som följer med övergången till ett mer hållbart samhälle.
Språk: engelska

 • 20 utvalda studenter från olika magisterprogram vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
 • Bygger på externa aktörers utmaningar och involverar externa coacher och inspiratörer
 • Leds av Stein Kleppestö, en känd forskare inom strategi och förändringsledning

Erbjudande

Vi behöver coacher under september 2021 - mars 2022, cirka 3-4 arbetsdagar totalt under perioden. Vi letar efter någon som har erfarenhet av förändringsprocesser och hållbar utveckling!

Läs mer om Change Maker Future Track här.
 

Case in Strategic marketing course

Språk: svenska

 • Studenter samarbetar i grupp för att granska ditt företags hållbarhetsstrategi ur ett kommunikationsperspektiv.
 • Case:t är en del av kursen strategisk marknadsföring på kandidatnivå.
 • Case:t involverar fem studenter över sex veckor.

Erbjudande

Våra studenter tar sig an ett case baserat på en utmaning i ditt företag eller organisation. Du deltar på cirka 2-3 möten totalt. Ett möte initialt, eventuellt ett möte halvvägs och slutligen ett sista möte när case:t presenteras och rapporten lämnas in.

Anmäl dig idag!

För mer information och intresseanmälan, skicka ett mejl till:
martina.oxling@ehl.lu.se,
senast den 21 juni 2021.

Kom ihåg att ange vilket av de tre områdena du vill delta i. Begränsade platser!
 

Senast uppdaterad: 2021-06-07