Big Science and Society

ett tematiskt samverkansinitativ vid Lunds universitet

 

BISS – Big Science and Society är ett av Lunds universitets tematiska samverkansinitativ. Det samlar forskare från fyra fakulteter och fjorton externa partner från privat och offentlig sektor i olika aktiviteter med syfte att bidra till fördjupande och uthållig problemlösning på olika områden som berör ESS och MAX IV och hur de utvecklas i samklang med omgivande samhälle.

Formerna för verksamheten inom BISS varierar. Vi arbetar nära representanter för våra samverkanspartners i olika projekt för långsiktig kunskapsutveckling och problemlösning. Ibland organiseras offentliga seminarier och möten där frågeställningar diskuteras med hjälp av våra samverkanspartners praktiska erfarenheter, forskarnas expertis, och publikens intresse i frågorna. 

För närvarande arbetar vi med skattefrågor, migration och kompetensförsörjning, dokumentation och arkivering, förutsättningar för experiment och datahantering, samt förbättrade förutsättningar för industriell och akademisk användning av ESS och MAX IV inom life science-områdena.

BISS är nära kopplat till SSBS@LU – Social Studies of Big Science at Lund University, som är ett forskarnätverk vid universitetet som behandlar likartade frågor som BISS; men från forskningsperspektiv, och i form av olika forskningsprojekt med extern och intern (LU) finansiering. 

Deltagande forskare

Olof Hallonsten, docent i forskningspolitik, projektkoordinator, Ekonomihögskolan

Axel Hilling, docent i handelsrätt, Ekonomihögskolan

Thomas Kaiserfeld, professor i idé- och lärdomshistora, Institutionen för kulturvetenskaper, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Ulf Maunsbach, docent, Juridiska fakulteten

Tommy Persson, forskare, Institutionen för Handelsrätt, Ekonomihögskolan

Kontakt

Olof Hallonsten 
Forskare

olof.hallonsten@fek.lu.se
Telefon: 046-222 73 54


Lina Rönndahl
Administratör

lina.ronndahl@jur.lu.se
Telefon: 046-222 11 28

Tidigare aktiviteter

15 oktober kl. 15.30–18.00
Framtidsveckan i Lund

Bokdiskussion: Big Science i småstaden.
Läs mer

3 juli, Almedalen
Paneldiskussion: Vad, vem, hur? Från ord till handling kring ESS, MAX IV, och det svenska innovationssystemet.
Poster om BISS-eventet i Almedalen

4 september 2018
Rundabordssamtal: Hur gör vi ESS och Max IV till resurser för innovation inom Life Science?

15 juni 2018
Documenting and Archiving Big Science

7 februari 2018
Public panel discussion: From policy to practice - data management and infrastructure

21 november 2017
Industrianvändning vid ESS och MAX IV: Mediatorbolagens roll

Samverkanpartners

  • CR Competence AB
  • Ernst & Young Law
  • European Spallation Source (ESS)
  • KPMG
  • MAX IV
  • Migrationsverket
  • MultiHelix AB
  • Riksarkivet
  • SARomics Biostructures AB
  • Skatteverket
Senast uppdaterad: 2019-11-21