Samarbeta med våra forskare

Utveckla din verksamhet

Ekonomihögskolans forskare föreläser med jämna mellanrum på våra partnerföretag. Bilden togs hösten 2017 på PwC:s kontor i Malmö då Kerstin Enflo, forskare i ekonomisk historia, bjöds in till ett frukostseminarium för att föreläsa om regional ekonomisk statistik de senaste 500 åren. Foto: Anna Löthman.

Att samarbeta med forskare på Ekonomihögskolan är ett effektivt, tryggt och enkelt sätt att få bättre beslutsunderlag och utveckla din verksamhet med erkända metoder och teorier från forskningsfronten. Många av våra professorer och forskare har själva varit aktiva inom näringslivet och har erfarenheter av affärs- och verksamhetsutveckling inom både privat och offentlig sektor.

Här är några av de områden där vi kan bidra med forskningsbaserad kunskap och erfarenheter:

  • Strategi och ledarskap
  • CSR och hållbar tillväxt
  • Kommunal ekonomi och styrning
  • Entreprenörskap och intraprenörskap
  • Finans och redovisning
  • Marknadsföring, varumärken och konsumtionstrender
  • Affärssystem
  • Innovation och organisatorisk förnyelse
Senast uppdaterad: 2021-05-26