Partnerföretagen berättar

företagen om samarbetet med ekonomihögskolan

För oss på Ekonomihögskolan är samarbetet med näringslivet väldigt viktigt och något vi är mycket stolta över. Men vad tycker företagen om att vara partners till Ekonomihögskolan? Vi har ställt frågan till några av våra partnerföretag som berättar vad de tycker om samarbetet med Ekonomihögskolan. 

Sony

Ser fram emot ytterligare fördjupning i kunskapsutbyte.

På Sony har vi pratat med Evert Nilsson, Strategic partnerships manager och Anna Ronnelin, Head of HR Sweden. Foto: Lisa Lessing.

Sony har sedan flera år en etablerad kontakt med Ekonomihögskolan, men ser många fördelar med partnerskapet som de ingått med oss.

- Det finns flera skäl att vara partner till Ekonomihögskolan, vi hade ingångar sedan tidigare men att vara partner ger ännu fler möjligheter, säger Evert Nilsson och fortsätter:
- Vi är till exempel måna att möta andra som har beröringspunkter med oss för att bredda vårt nätverk.

Anna Ronnelin tar vid:
- Employer branding är en viktig del av vårt partnerskap med Ekonomihögskolan, det är ingen tvekan om det. Vi har gjort en resa från SonyEricsson till Sony, och vi jobbar aktivt på att sprida budskapet om att vi är en attraktiv arbetsgivare i regionen, säger Anna.
Hon ser det som både viktigt och naturligt att använda sig av den bas av kompetens som följer av närheten till universitetet, snarare än att gå över ån efter vatten. Möjligheten att ta in Ekonomihögskolans studenter på internships är ett gott exempel på detta.

Evert håller med och betonar att praktiken ger studenterna möjlighet att testa sina vingar hos Sony och berättar att de är mycket uppskattade. Han är också mentor i mentorskapsprogrammet för mastersstudenter.
- Vi ser fram emot ytterligare fördjupning i kunskapsutbyte utöver de seminarier som redan anordnats. De har till exempel handlat om ledarskap, sälj och olika aspekter  av att jobba hemifrån. Det har varit teman som gör oss till bättre kollegor och är värdefullt för alla. Vi är också intresserade av de affärsmodeller kring hållbarhet som Ekonomihögskolan arbetar med, där värdet mäts i impact snarare än kronor och ören, säger Evert.

- Även trender och trendspaning är viktigt för Sony, säger Anna. Här på vår site i Lund är vi teknikintensiva, men det är värdefullt att få in ekonomispaningar också. Vi ser gärna att våra ingenjörer har kunskap om vad som händer på marknaden, och utvecklar exempelvis förmågan att sälja in ett business-case.

Om Sony

Sony Group Corporation är ett japanskt multinationellt företag, med över 100000 anställda, känt för både sin kreativitet och ständiga teknikutveckling. Företaget arbetar med allt från musik- film- och spel-produktion till konsumentelektronik och medicinska produkter. Företaget har de senaste åren regelbundet blivit utsett till ett av världens mest etiska företag av Ethisphere Institute.

På Sony i Lund är ambitionen att bidra till en bättre framtid för både Sony, kunder och samhället. Från att ha arbetat med mobiltelefoner och tillbehör (inom ramen för bolagen Sony Ericsson och sedan Sony Mobile) arbetar man nuförtiden betydligt bredare med bland annat FoU, mjukvaru-utveckling och design. Sony i Lund har också en lång historia av innovation och härifrån bedrivs verksamheten för Sony Startup Acceleration Program Europe. Numera finns även ett Malmö-kontor med fokus på utveckling och försäljning av IoT-lösningar.

 

Deloitte

Vill vara med då näringslivet samarbetar med fakulteten.

På Deloitte i Malmö träffade vi Victor Schwitzgold, studentansvarig och Maria Ekelund, Partner in charge, Audit. Foto: Anna Löthman

Deloitte har varit partner till Ekonomihögskolan sedan partnerprogrammet bildades och ser många fördelar med partnerskapet. Framför allt handlar det om relationsbyggande med andra företag, kunskapsutbyte och diskussionsforum inom nätverket och den rekryteringsbas för framtida samarbete som Ekonomihögskolan utgör via studenter och forskare.

– Många av de ämnen som studenterna läser vid Ekonomihögskolan är extremt relevanta för oss, menar Victor Schwitzgold som har direktkontakt med Lundaekonomerna som är verksamma vid fakulteten. Exempelvis tar Deloitte aktiv del i både Corporate challenge och eeedagarna, som är två arbetsmarknadsmässor som anordnas varje år vid Ekonomihögskolan. Studenter får då chansen att träffa sina "drömföretag" och presumtiva framtida arbetsgivare som i sin tur kan hitta sina kvalificerade medarbetare.

– Vi vill gärna stötta verksamheten vid Ekonomihögskolan, säger Maria Ekelund. Vi vill vara med när näringslivet samarbetar med fakulteten och i de studentsammanhang som är relevanta för oss. 

Via partnerskapets nyhetsbrev som skickas ut två gånger per termin har Maria och Victor bland annat fått veta mer om det nya internationella grundprogrammet i ekonomi, Bachelor's programme in International Business. Det redan befintliga Ekonomie kandidatprogrammet på svenska är också intressant, menar de och nämner Honours track som ett särskilt spännande inslag. Honours track är en extrakurs för det studenter som vill få ytterligare ämnesfördjupning och meriter inför arbetslivet. 

Deloitte är ett företag där många studenter från Ekonomihögskolan vill göra sin praktik genom ett så kallat internship. 

– För oss är det mycket positivt att studenterna kommer hit under sin studietid och att vi involveras i exempelvis praktik och uppsatsskrivande, berättar Victor. Studenter som har ett internship på 10 veckor hos oss lär känna Deloitte och vi får möjlighet att avgöra om studenterna kan vara våra framtida medarbetare.  

– Det är även viktigt med de relevanta forskare och ämnen som vi kan ta del av i form av föreläsningar som erbjuds eller kan bygga ett event kring här på Deloitte, säger Maria. Ämnen som lockar inom vilka Ekonomihögskolan har framstående forskning är bland annat redovisning, bolagsstyrning och revision. vilket givetvis är intressant för ett företag som Deloitte.

Om Deloitte

Deloitte är ett av världens största revisions- och konsultnätverk med mer än 244 000 medarbetare i 150 länder. De erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher.

SEB

 Ömsesidigt utbyte och hållbart samarbete.

På SEB i Malmö träffade vi Gabriella Hurtig Hedlund, Stf Regionchef SEB Region Syd. Foto: Anna Löthman

För Gabriella Hurtig Hedlund betyder Ekonomihögskolan mycket. Med en magisterexamen i företagsekonomi från skolan och numera stolt alumn är hon väl bekant med vad fakulteten i Lund står för och kan erbjuda.

– Faktum är att jag fortfarande har nytta av den kunskap jag fick i redovisning!

Gabriella, som har jobbat 10 år på SEB, berättar om visioner, värderingar och det ansvar som är så viktigt för SEB.  

– Jag brinner för utbildning och tycker att samarbetet med Ekonomihögskolan går helt i led med SEB:s värderingar. Det är viktigt för oss att interagera i samhället då det gäller studenter och utbildning, entreprenörskap, innovation och ekonomisk forskning, säger Gabriella. Samarbetet är klockrent, vi tar ett samhällsansvar då vi samspelar med Ekonomihögskolans studenter och forskare. Internships, uppsatshandledning och gästföreläsningar är några exempel på samarbete mellan SEB och Ekonomihögskolan som vi gärna fortsätter med!

Då SEB tar emot studenter sker ett ömsesidigt utbyte. Studenterna får praktisk erfarenhet och kunskap men även SEB lär av studenterna som ger intressant input och ställer smarta, tankeväckande frågor. Studenterna från Lund är också en viktig del i personalpoolen, en stor tillgång i form av temporär bemanning då det är extra mycket att göra.

Men det är inte bara studenterna som kommer till bankkontoren utan SEB deltar gärna i Ekonomihögskolans aktiviteter som arbetsmarknadsdagar, hälsningsgille och seminarier. Ledarskap och hållbarhet är ett par av flera forskningsfält vid Ekonomihögskolan som är intressanta för SEB.

– Vi har haft studenter från Ekonomihögskolan som har skuggat chefer och ledare här och vi ser otroligt positivt på att kunna ta del av den senaste forskningen i exempelvis ledarskap. SEBs vision är att leverera service i världsklass till våra kunder. Att aktivt jobba med utveckling av ledarskap och medarbetarskap är en väldigt viktig del i att skapa en upplevelse i världsklass för kunderna, berättar Gabriella.

Hållbarhet, som flera forskare vid Ekonomihögskolan tittar närmare på, är något som ligger SEB varmt om hjärtat. Med viktiga hållbarhetsmål jobbar SEB ständigt med frågor kring hållbarhet i verksamheten och strävar efter att inkludera det som en naturlig del av allt de gör. 

Om SEB

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern som funnits i 160 år. Genom att hjälpa såväl privatkunder som företag med finansiering, investeringar, säkra betalningar och kapitalförvaltning stödjer SEB ekonomisk utveckling, internationell handel och bidrar till finansiell trygghet. Med övertygelsen att människor med entreprenöriellt tänkande liksom innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld vill SEB hjälpa företagen att  lyckas. I Sverige och i de baltiska länderna jobbar SEB med finansiella tjänster och rådgivning och i Danmark, Finland, Norge och Tyskland är de inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner.

Arla

Ekonomihögskolans perspektiv utmanar våra tankebanor.

På Arla Foods träffade vi Ola Arvidsson, Executive Vice President, HR & Corporate Affairs. Foto: Anna Löthman

– Jag ser många dimensioner här, säger Ola Arvidsson. Samarbete mellan akademi och näringsliv har vi generellt för lite av och vi inom näringslivet borde samarbeta mer med universiteten. Vi har valt Ekonomihögskolan för att det finns duktiga studenter, lärare och forskare och en bred kompetens där. Skolan har riktigt bra utbildningar och dessutom ett stort nätverk som vi som partner kan dra nytta av.

Arla Foods som jobbar med konsumentvaror bör ha en djup och god relation med konsumenterna. Detta kan endast möjliggöras genom att vara öppen och inkluderande, öppen för all ny kunskap, menar Ola.

– Ekonomihögskolan och universitetet i Lund har ett perspektiv på världen som utmanar våra tankebanor. Det handlar om ett långsiktigt arbete och samarbete för att kunna ta till sig detta. 

Ola berättar om samarbetsidéer som handlar om ökad studentkontakt, djupare förståelse för Ekonomihögskolans forskning och gemensamma projekt.

– Jag ser stora möjligheter för spännande samarbete, säger Ola. Tillsammans med Ekonomihögskolan och andra partnerföretag kan vi hitta perspektiv som är intressanta i en värdekedja som vi delar.  

Arla Foods deltar gärna i Ekonomihögskolans aktiviteter och tycker att nyhetsbreven som skickas till alla partnerföretag som berättar om senaste nytt vid fakulteten är viktiga. Intressant forskning för Arla just nu är digitalisering som bland andra forskarna inom informatik vid Ekonomihögskolan fördjupar sig i. Ola beskriver tankar kring digitalisering som kan hjälpa Arlas bönder att benchmarka, den ökande e-handeln och sociala medier som koncernen jobbar allt mer med.

– I framtiden ser jag gärna att en doktorand vid Ekonomihögskolan tittar närmare på Arla Foods ur en ekonomisk synvinkel och vi plockar gärna in fler studenter från fakulteten. Det finns en kärnkompetens som i kombination med det breda nätverket inom näringslivet gynnar studenterna. Utbildningen blir relevant och intressant då näringslivet ligger så nära till hands.  

Om Arla Foods

Arla Foods är ett europeiskt mejerikooperativ, som ägs av 11 922 mjölkbönder i sju europeiska länder dvs Belgien, Danmark, Luxemburg, Nederländerna, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Det nuvarande företaget bildades i april 2000 genom sammanslagning av svenska Arla och danska MD Foods amba. Företaget har växt ytterligare och Arla Foods är bland annat världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Axis Communications

Bas för rekrytering och kunskapsutbyte.

På Axis Communications i Lund träffade vi Ray Mauritsson, VD. Foto: Anna Löthman

Att vara partner till Ekonomihögskolan är en självklarhet för Axis Communications som ser skolan som en utmärkt rekryteringsbas, en god möjlighet till kunskapsutbyte och forskningsprojekt.

– Jag har själv studerat vid Ekonomihögskolan, berättar Ray Mauritsson som bland annat har en Executive MBA-examen från EFL/Ekonomihögskolan. För många år sedan var vi med och startade ett doktorandprojekt kallat LUSAX som fortfarande är aktivt som ett multidisciplinärt projekt. Vi samarbetade i detta projekt med forskare vid Ekonomihögskolan och två andra stora företag, ASSA ABLOY och Niscayah (fd Securitas Systems och numera del av Stanley Security). 

Trots att varumärket Axis Communications är starkt sedan länge menar Ray att samarbetet med Ekonomihögskolan har stärkt det ytterligare.

– Samarbetet inom LUSAX ledde till nya varumärkesperspektiv. Vi har exempelvis använt resultat som forskats fram i LUSAX-projektet i vår kommunikation till våra partners. Vårt budskap får bättre trovärdighet och håller bättre då vi kommunicerar vårt samarbete med Ekonomihögskolan.  

Och hur ser det övriga samarbetet ut? Ray berättar att Axis Communications haft utbyte med Ekonomihögskolan i form av gästföreläsningar och att han deltagit i partnerskapskonferenser. Det är positivt att forskare kommer till Axis Communications och föreläser som kompetensutveckling för de anställda.   

– Evenemangen håller liv i etablerade relationer, menar Ray.

Ökad studentkontakt är något som Ray hoppas på och menar att större kunskap om vad Axis Communications är och gör kan få fler studenter att exempelvis vilja samarbeta med dem för examensarbeten. 

– Som partnerföretag till Ekonomihögskolan når vi studenterna på ett sätt som vi aldrig hade gjort annars, nu har vi en naturlig igång till kompetenta studenter som i framtiden kan bli våra anställda.

Om Axis Communications

Axis Communications som är ett svenskt börsnoterat företag var ursprungligen ett IT-företag som sålde utskriftsservrar. Axis Communications, som uppfann världens första nätverkskamera 1996, producerar numera nätverkskameror för fysisk säkerhet och videoövervakning. Företaget verkar inom olika marknader som transport, infrastruktur, handel, bankväsende, utbildning, stat och kommun samt industri. Axis Communications har sitt huvudkontor i Lund men är ett globalt företag med 90 000 partner i 179 länder.  

Handelsbanken

En akademisk motor som gagnar vår verksamhet.

På Handelsbanken träffade vi Göran Stille, Chef för Handelsbankens regionbank i sydöstra Sverige. Foto: Anna Löthman  

Handelsbanken har varit partner till Ekonomihögskolan i över 10 år och har bland annat haft internships, följt studenter i flera år inom mentorsprogram, deltagit i arbetsmarknadsdagar och gett gästföreläsningar. 

– Vi är mycket nöjda med samarbetet med Ekonomihögskolan, säger Göran Stille. Vi ser skolan som en utmärkt rekryteringsbas, studenterna vi får som praktikanter via Ekonomihögskolans Karriärcenter är fantastiska. Det blir ett samarbete som alla vinner på eftersom vi kan låta rekryteringsbehovet styra våra internships. Vi betraktar Ekonomihögskolan och Lunds universitet som en akademisk motor som gagnar vår verksamhet.   

Det är inte bara ekonomer som Handelsbanken är intresserad av utan även studenter som läser systemvetenskap vid Ekonomihögskolan vars kompetens behövs på bankens IT-avdelningar. I Skåne finns Handelsbankens IT-avdelning som stöttar kontoren i hela Sverige och att ha kontakter med presumtiva medarbetare på nära håll är utmärkt, menar Göran.      

Hur ser då Göran på det anrika och starka varumärket Handelsbanken och möjligheterna till att ytterligare stärka det med hjälp av partnerskapet och Ekonomihögskolan?

– Att vara en aktiv del av samhället stärker banken och då är ju samarbetet med partnerskapet en sådan del, säger Göran. Det vi kan arbeta fram i det samarbetet utgör en mångfacetterad kontaktyta. Vi ser fram emot fortsatt och breddat samarbete då vi ännu mer utnyttjar den kompetens som finns på Ekonomihögskolan till exempel i form av den senaste forskningen kring för oss relevanta ämnen som hållbarhet, innovation, ledarskap och digitalisering.

Om Handelsbanken

Handelsbanken grundades 1871 och har i dag närmare 12 000 medarbetare samt verksamhet i fler än 20 länder. Handelsbanken är en fullsortimentsbank med rikstäckande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Dessa sex länder ser Handelsbanken som sina hemmamarknader. Bankens organisation är decentraliserad och verksamheten utgår alltid ifrån kundens behov. Detta betyder att kontoret är banken och att kunden alltid står i centrum.  

Handelsbanken är en av de mest kostnadseffektiva börsnoterade fullsortimentsbankerna i Europa och har varje år under de senaste 45 åren haft högre lönsamhet och dessutom nöjdare kunder än andra jämförbara bankers genomsnitt.  

EY

Partnerskapet synliggör EY på universitetet.

På EY i Lund träffade vi Henrik Rosengren, auktoriserad revisor och kontorschef Lund. Foto: Anna Löthman

Henrik Rosengren är själv alumn från Ekonomihögskolan och har läst både företagsekonomi, nationalekonomi och handelsrätt här. Hur ser han på partnerskapet med Ekonomihögskolan?

– För oss har partnerskapet med Ekonomihögskolan ett väldigt stort värde, säger Henrik. Vi får en möjlighet att synas på Ekonomihögskolan och Lunds universitet, både i samband med karriärmässor och dylikt men även kontinuerligt genom vår logga och annan information på webben och inom utbildningarna. En viktig del av vår rekryteringsbas utgörs av nyutexaminerade studenter från Ekonomihögskolan. Vi har även direkt rekryterat studenter i samband med Lundaekonomernas karriärmässa Corporate Challenge.

– Vi har två praktikanter från Ekonomihögskolan just nu, berättar Henrik. En på kontoret här i Lund och en på kontoret i Malmö och det har visat sig vara väldigt positivt! Det är intressant att ha studenter här, vi får empiriska frågor och vi kan diskutera uppsatsämnen. Vi kan ge studenterna råd och vi skapar många olika kontaktytor. De personliga mötena med studenterna är viktiga för oss för ju mer vi lär känna våra eventuella framtida medarbetare desto bättre blir rekryterings-processerna.  

För det redan så välkända och starka varumärket EY är samarbetet med Ekonomihögskolan trots allt gynnsamt ur varumärkesaspekt. Partner-skapet ger bra signaler och hjälper till att hålla varumärket starkt. På det sättet blir det en del i varumärkesbyggandet.

– Det visar att vi tänker nytt, är på väg framåt. Jag skulle vilja säga att är ett företag med i partnerskapet så är det ett nytänkande företag som vill vara med och påverka utbildning, framtida arbetskraft och forskning, menar Henrik.

EY ser Ekonomihögskolan som en bra marknadsföringskanal som de gärna vill utnyttja. Att gästföreläsa på skolan gör de gärna i framtiden och en ständig ambition är att delta i fler möten och aktiviteter.

– Vi vill gärna bidra, vi skulle exempelvis kunna vara med och utveckla fler praktiska delar av utbildningen, säger Henrik. Praktikanterna har fått mig att fundera på vilka ämnen vi egentligen ska fokusera på. Universitetet kan inte täcka upp allt, är utbildningen klar har studenterna nått långt och det som ytterligare behövs för att bli en bra revisor till exempel kan komma ute på företagen.

Om EY

EY är globalt ledande inom försäkrings-, skatte-, transaktions- och rådgivningstjänster. De insikter och kvalitetstjänster de levererar hjälper till att bygga förtroende för kapitalmarknaderna och i ekonomier världen över. Koncernen grundades 1989 och huvudkontoret ligger i London.

Bara i Norden finns EY på många platser och har drygt 6 800 medarbetare i fem länder. Totalt har EY runt 250 000 medarbetare i 150 länder världen över. EY har en global ledning som fastställer den strategi som hela organisationen ska följa så trots storleken på företaget hålls koncernen samman av liknande arbetsmetoder. Organisationen är indelad i fyra geografiska areor: Americas, Asia-Pacific, EMEIA (Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika) och Japan. Dessa fyra delar är i sin tur indelade i 28 regioner. 

Ser vi bara till Sverige, så är EY ett av de största revisionsföretagen med 54 kontor över hela landet. Den starka lokala förankringen skapar närhet till kunderna och kännedom om regionens näringsliv. Det är viktiga faktorer för att kunna leverera tjänster med hög kvalitet och ger stort värde för EY:s kunder.

Nordea

Genom partnerskapet bidrar vi i samhället och tar ansvar.

På Nordea i Malmö träffade vi Malin Grönberg, Regionchef, Head of Personal Banking at Nordea och Katarina Duvemyr, Regionchef Business Banking Sydsverige. Foto: Anna Löthman

Malin Grönberg på Nordea uppskattar samarbetet med Ekonomihögskolan. Inte så förvånande kanske med tanke på att hon både är alumn från skolan och med i The Seniors Collegium som rådgivare åt Lundaekonomernas styrelse. Katarina Duvemyr som studerat ekonomi i Stockholm ser dock också fördelar med partnerskapet och säger spontant:

– Genom partnerskapet bidrar vi i samhället och tar ansvar. Det känns väldigt bra och är ett engagemang som känns helt naturligt för Nordea.

Nyckelord och begrepp som imagebyggande, värdefullt nätverk, professionellt utbyte och kopplingen mellan det akademiska och näringslivet kommer upp när Katarina och Malin beskriver nyttan med och värdet av att vara partner med Ekonomihögskolan. 

– Vi vill bygga upp en bra känsla för och ett gott rykte om Nordea hos studenterna, det stärker vårt employer branding-arbete, säger Malin. Vi har haft så lyckade internships, bland annat så jobbar vår senaste praktikant nu på Nordea. Det blir en win-win situation. Vi har många intressanta diskussioner med studenterna, de ställer så bra frågor och kommer med nya perspektiv, vi kan å andra sidan bidra med ledarskapserfarenhet och få dem att lyfta blicken!

Nu handlar samarbetet med Ekonomihögskolan inte bara om studenter. Katarina och Malin har varit på partnerskapskonferenser och menar att det nätverk som de har tillgång till är viktigt.

– Det betyder mycket med det professionella sammanhanget och kontakten mellan näringsliv och akademi, menar Katarina.

– Och det finns ett stort värde i att få representera sitt företag i ett sådant forum, att få detta utbytet och få veta vad relationen till Nordea är, alla tycker ju något om en bank, fortsätter Malin.

Nordeas varumärke är redan starkt men kan samarbetet med Ekonomihögskolan stärka det ytterligare?

Ur varumärkesaspekt ser Malin och Katarina en stor potential i samarbetet och vill gärna utöka det. Idéer om forskningssamarbete, kompetensutveckling med hjälp av Ekonomihögskolans lärare och samverkan kring hållbarhet diskuteras. 

– Hållbarhetsarbete är givetvis något som Nordea prioriterar och vi vill gärna förtydliga vår strategi kring detta och visa på det samhällsansvar som vi tar. Det vore intressant att titta på detta tillsammans med Ekonomihögskolans hållbarhetsforskare och några av skolans studenter skulle kunna få inblick i Nordeas arbete kring sådana frågor då de skriver uppsats, säger Katarina.

Om Nordea

Nordea är den största finanskoncernen i Norden och en av Europas största banker. Nordea är en fullservicebank och det tredje största företaget i Norden och bland de tio största finanskoncernerna i Europa, sett till marknadsvärde. Banken finns i 17 länder, och dess hemmamarknader är de fyra nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige. Tillsammans utgör de världens tionde största ekonomi.

Nordea är en finansiellt stabil bank och en av få banker i Europa med kreditbetyget AA. Nordeaaktien handlas på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. 

Mazars

Ett mycket stimulerande och givande samarbete

– Vi är intresserade av studenter som specialiserat sig inom finans och redovisning säger Mazars Jenny Alstierna, HR-chef och Maja Fält, HR Business Partner. Foto: Anna Löthman

– Vi har varit partners länge och för Mazars är samarbetet väldigt viktigt, säger Jenny. Vi är en människo- och kunskapsintensiv verksamhet och för att kunna växa behöver vi utbytet.

Ekonomihögskolan och dess studenter är en viktig rekryteringsbas och Mazars vill även utnyttja den kompetens som finns inom lärarkåren.

– Vi är intresserade av studenter som specialiserat sig inom finans och redovisning och vi vet att Ekonomihögskolans studenter generellt håller en hög klass. Även systemvetenskap och studier i handelsrätt och ledarskap är ett plus, berättar Maja.

Samarbetet mellan Mazars och Ekonomihögskolan har under årens lopp bestått bland annat av internships, gästföreläsningar för studenterna, medverkan i eee-dagarna (arbetsmarknadsdagar som årligen ges på Ekonomihögskolan) och corporate challenge.

Hur ser då företaget på sitt varumärke i förhållande till Ekonomihögskolan, kan det påverkas positivt av samarbetet?

– Absolut, säger Jenny. Lund är ingen stor stad och de flesta inom näringslivet känner till varandra. För oss känns det självklart att samarbeta med Ekonomihögskolan och det verkar rätt vanligt att andra företag i vår region också tänker så. Varumärket stärks eftersom vi syns i ett relevant sammanhang och vi får tillgång till en viktig arena där vi kan knyta värdefulla kontakter.

Mazars ser gärna att samarbetet med Ekonomihögskolans forskare kring viktiga frågor ökar i framtiden. För ett företag som värnar om miljön och placerar sina kontor vid järnvägsstationer för att uppmuntra medarbetarna till att åka tåg till jobbet är givetvis hållbarhet, ett av skolans viktiga forskningsområden, en sådan viktig fråga.

Om Mazars

Mazars är specialiserade inom revision, redovisning, skatt och rådgivning. Företaget är globalt och en helt integrerad revisionsbyrå i 90 länder med cirka 44 000 medarbetare.

Mazars-koncernen erbjuder ett komplett utbud av professionella tjänster inklusive revision, skatt, finansiell rapportering/IFRS, Corporate Finance och bolagsärenden med en bred kundkrets inom olika branscher.

Mannheimer Swartling

Ekonomihögskolans studenter är framtida klienter.

På Mannheimer Swartling träffade vi Johan Lekholm, Advokat och Partner, och Helena Sjöholm, Head of Marketing and Communications. Foto: Anna Löthman.

– Det är ett professionellt nätverk med intressanta företag. Vi som är partners till Ekonomihögskolan får tillgång till akademin och forskarvärlden och det blir ett spännande utbyte. Vi vill gärna synas i det akademiska sammanhanget och ser bara fördelar med den här typen av kunskapsöverföring. Vi får ta del av mängder med kunskap men vi kan även ge tillbaka i form av bland annat gäst-föreläsningar, säger Johan Lekholm.

Vid Ekonomihögskolan kan studier bedrivas i ekonomi med olika inriktningar, systemvetenskap, statistik och handelsrätt. Som advokatbyrå anställer Mannheimer Swartling framför allt jurister men de ser många fördelar med kompetens inom andra ämnesområden som exempelvis ekonomi.

– Vi som jobbar så mycket med företagsöverlåtelser, kapitalförvaltning, fonder och investeringar är givetvis intresserade av Ekonomihögskolans kompetens, menar Johan. Vi anställer ju även controllers och ekonomer, framtida yrken för skolans studenter.

– Överlag är det viktigt att jobba brett i regionen, för oss är det betydelsefullt att vara med i utvecklingen och skapa intressanta kontaktytor. Ekonomihögskolans studenter kan vara våra framtida anställda men framför allt kan de vara våra framtida kunder, medarbetare på våra klientföretag, säger Helena Sjöholm.

Både Helena och Johan menar att deras varumärkesbyggande vinner på partnerskapet med Ekonomihögskolan. Att vara med där det händer på det regionala planet och att samarbeta med en stark aktör inom högskolevärlden gynnar deras arbete med employer branding. 

Trots att Manneimer Swartling bara varit partner ett par år har de vid ett flertal tillfällen aktivt deltagit i Ekonomihögskolans verksamhet. Forskarfrukost på kontoret i Malmö, gästföreläsning för studenterna i Lund, inbjuden forskare som föreläste för byråns personal och så sent som under mars månad deltog Johan i Ekonomihögskolans företagsspel på magisterprogrammet i management.    

– Men vi vill gärna göra mer, menar Johan. Vi är exempelvis mycket intresserade av vad Ekonomihögskolans forskare kan bidra med till Mannheimer Swartlings hållbarhetsarbete.

Om Mannheimer Swartling

Mannheimer Swartling bildades genom en fusion av Mannheimer & Zetterlöf och Carl Swartling Advokatbyrå 1990 och är Nordens ledande affärsjuridiska advokatbyrå. Omkring 400 jurister, specialiserade inom olika affärsjuridiska områden och branscher, jobbar på företaget och framstående svenska och internationella företag och organisationer är kunder.  

Mannheimer Swartlings grundläggande mål är att alltid överträffa klienternas förväntningar och ägnar därför stor omsorg åt att rekrytera, behålla och utveckla de mest passionerade juristtalangerna.  

Mannheimer Swartling verkar över hela världen och har totalt 8 kontor i Ryssland, Kina, USA, Bryssel och Sverige. I Sverige finns kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Sparbankstiftelsen Skåne

Vill bygga relationer.

På Sparbanksstiftelsen Skåne träffade vi Sanne Mårtensson, VD och Therese Wallin Ek, Corporate & Retail Sales, Swedbank. Foto: Anna Löthman.

– Vi vill bygga relationer, säger Sanne Mårtensson. Vi vill vara synliga för unga människor inte minst i den finansiella sektorn, plötsligt är dessa personer verksamma i en förening som kan söka pengar. Vårt arbete inom stiftelsen främjar ju även Swedbank och deras anställningar för vilka Ekonomihögskolans studenter är viktiga. Vi ser ett betydelsefullt kretslopp här. 

Therese Wallin Ek, som själv läste Ekonomie kandidatprogrammet på Ekonomihögskolan och var en av de lyckliga som fick ett stipendium av Sparbanksstiftelsen Skåne under studietiden, jobbar nu på Swedbank. Therese tycker att utbildningen har hjälpt henne i karriären.

– Jag har haft stor nytta av kunskaperna jag fick på programmet och Honours track, säger Therese. Jag valde de sammanhang jag rörde mig i med omsorg och skapade nätverk. Det hjälpte mig att tidigt få ett bra jobb. 

Sparbanksstiftelsen Skåne med sitt eget ägande i Swedbank ser positivt på ett långsiktigt ägande inom banksektorn och att banker utvecklas i samhället. Genom att exempelvis vara partner till Ekonomihögskolan och regelbundet ge bidrag till universitet och högskolor deltar stiftelsen i samhällsutvecklingen och stöttar bra utbildning. 

– Vi vill att talangerna som läser på Ekonomihögskolan ska fortsätta vara yrkesverksamma i Skåne och tycka att det är attraktivt att stanna i regionen. Genom våra olika verksamheter, och samarbetet med Ekonomihögskolan hoppas vi kunna bidra till detta, säger Sanne.

Långsiktigt arbete och goda resultat är också något som Sanne tänker på apropå samarbetet med Ekonomihögskolan:

– Hade vi inte både stärkts i vårt varumärkesbyggande och vetat att Ekonomihögskolan står för kvalitet hade vi inte gått in i partnerskapet. Det känns helt rätt för oss att stötta Ekonomihögskolan eftersom vi själva jobbar mycket med unga under utbildning. Bland annat sponsrar vi Ung ekonomi projektet "På väg" och sedan är ju högskolestipendier en viktig del av vår verksamhet.

Sparbanksstiftelsen Skåne ser möjligheter till framtida projekt och samarbete och Sanne har många idéer. Med stort intresse av barn och unga är stiftelsen exempelvis nyfikna på ungas insikt i privatekonomi, bland annat här ser Sanne fram emot att samarbeta med Ekonomihögskolans forskare.

Om Sparbanksstiftelsen Skåne

Sparbanksstiftelsen Skåne är en stiftelse vars ändamål är att främja sparsamhet i Sverige. Stiftelsen är aktieägare i Swedbank och avkastningen får stiftelsen använda för att främja utvecklingen i Skåne genom ekonomiskt stöd till projekt inom områdena forskning, näringsliv, utbildning, kultur och idrott. Detta sker genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på Stiftelsens förmögenhet. Stiftelsen är verksam i Skåne och delar årligen ut 7,5 miljoner.

PwC

Ett gränssnitt mellan näringsliv och akademi.

På PwC i Malmö träffade vi Måns Liljenlov, Relations Manager och Eva Carlsvi, Partner på PwC. Foto: Anna Löthman.

Måns Liljenlov och Eva Carlsvi på PwC behöver inte fundera särskilt länge på vad som är positivt med att vara partner till Ekonomihögskolan. PwC vill synas, ingå i ett värdefullt nätverk, hitta presumtiva medarbetare och kunder, få ökad kunskap i olika fora och ha koll på marknaden då det gäller studenter. Allt detta möjliggörs genom partnerskapet med Ekonomihögskolan. 

– Det blir ett gränssnitt mellan näringsliv och akademi och sådana här gränssnitt är så berikande, menar Eva. I kontakten med våra blivande och nuvarande  kunder kan vi relatera till akademin och prata om något annat än revison.

– Flera av våra kunder är också partners till Ekonomihögskolan, berättar Måns. Det gör att vi engagerar oss i varandras företag ännu mer och kommer nära i samarbetet.

PwC har utnyttjat möjligheten att samarbeta med Ekonomihögskolans forskare på olika sätt, bland annat hölls en alumni- och partnerträff på PwC i Malmö under hösten då Kerstin Enflo, docent i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan, kom och föreläste. 

– Det var givande på flera sätt, menar Måns. Vi träffade kunder och kollegor och uppdaterade oss om näringslivets historiska utveckling i regionen. Dessutom berättade vår kollega Rikard Jacobsson om vårt aktuella arbete med ”Cities of opportunities”, en kartläggning av vad som spelar roll för ekonomisk attraktivitet för en stad.  

PwC:s redan starka varumärke, kan det på något sätt förstärkas av samarbetet med Ekonomihögskolan?

– Vi delar värdegrunder, säger Eva. Det är värdefullt för oss att visa att vi tar samhällsansvar och då ett företag samarbetar med högre utbildning så vinner självklart varumärket på det. Vi berättar gärna att vi är partner till skolan. Vi vill synas även i de sammanhangen och kunna berätta för studenter och forskare vem vi är. Vi deltar gärna i exempelvis Lundaekonomernas arbetsmarknadsdagar för att stimulera vårt employer branding arbete.

Om PwC

PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning. Koncernen har cirka 50 000 kunder som består av globala företag, stora företag och organisationer, små och medelstora företag och offentlig sektor. PwC har 100 kontor i landet och 3 700 medarbetare.

PwC Sverige ingår i det globala PwC-nätverket som finns i 157 länder och har cirka 223 000 medarbetare. Som medlem i PwC-nätverket ges tillgång till resurser, metoder, kunskap och expertis inom hela det internationella nätverket.