Partnerföretagen berättar

företagen om samarbetet med ekonomihögskolan

För oss på Ekonomihögskolan är samarbetet med näringslivet väldigt viktigt och något vi är mycket stolta över. Men vad tycker företagen om att vara partners till Ekonomihögskolan? Vi har ställt frågan till några av våra partnerföretag som berättar vad de tycker om samarbetet med Ekonomihögskolan. 

Deloitte

Vill vara med då näringslivet samarbetar med fakulteten.

På Deloitte i Malmö träffade vi Victor Schwitzgold, studentansvarig och Maria Ekelund, Partner in charge, Audit. Foto: Anna Löthman

Deloitte har varit partner till Ekonomihögskolan sedan partnerprogrammet bildades och ser många fördelar med partnerskapet. Framför allt handlar det om relationsbyggande med andra företag, kunskapsutbyte och diskussionsforum inom nätverket och den rekryteringsbas för framtida samarbete som Ekonomihögskolan utgör via studenter och forskare.

– Många av de ämnen som studenterna läser vid Ekonomihögskolan är extremt relevanta för oss, menar Victor Schwitzgold som har direktkontakt med Lundaekonomerna som är verksamma vid fakulteten. Exempelvis tar Deloitte aktiv del i både Corporate challenge och eeedagarna, som är två arbetsmarknadsmässor som anordnas varje år vid Ekonomihögskolan. Studenter får då chansen att träffa sina "drömföretag" och presumtiva framtida arbetsgivare som i sin tur kan hitta sina kvalificerade medarbetare.

– Vi vill gärna stötta verksamheten vid Ekonomihögskolan, säger Maria Ekelund. Vi vill vara med när näringslivet samarbetar med fakulteten och i de studentsammanhang som är relevanta för oss. 

Via partnerskapets nyhetsbrev som skickas ut två gånger per termin har Maria och Victor bland annat fått veta mer om det nya internationella grundprogrammet i ekonomi, Bachelor's programme in International Business. Det redan befintliga Ekonomie kandidatprogrammet på svenska är också intressant, menar de och nämner Honours track som ett särskilt spännande inslag. Honours track är en extrakurs för det studenter som vill få ytterligare ämnesfördjupning och meriter inför arbetslivet. 

Deloitte är ett företag där många studenter från Ekonomihögskolan vill göra sin praktik genom ett så kallat internship. 

– För oss är det mycket positivt att studenterna kommer hit under sin studietid och att vi involveras i exempelvis praktik och uppsatsskrivande, berättar Victor. Studenter som har ett internship på 10 veckor hos oss lär känna Deloitte och vi får möjlighet att avgöra om studenterna kan vara våra framtida medarbetare.  

– Det är även viktigt med de relevanta forskare och ämnen som vi kan ta del av i form av föreläsningar som erbjuds eller kan bygga ett event kring här på Deloitte, säger Maria. Ämnen som lockar inom vilka Ekonomihögskolan har framstående forskning är bland annat redovisning, bolagsstyrning och revision. vilket givetvis är intressant för ett företag som Deloitte.

Om Deloitte

Deloitte är ett av världens största revisions- och konsultnätverk med mer än 244 000 medarbetare i 150 länder. De erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher.

Swedbank

Marknadsför Swedbank som en framtida arbetsgivare.

På Swedbank i Malmö träffade vi Peter Nordblad, regionchef. Foto: Anna Löthman

Peter Nordblad är mycket nöjd med att vara partnerföretag till Ekonomihögskolan, vilket Swedbank varit sedan partnerprogrammet bildades.

– Många av oss på Swedbank har läst på Ekonomihögskolan vilket gör det extra trevligt att samarbeta. Vi har varit med och dömt i casetävlingar, vi tar emot studiebesök och praktikanter som gör så kallade internships på Swedbank. I samarbete med Sparbanksstiftelsen Skåne har det även delats ut stipendier under studietiden, säger Peter.

Employer branding är viktigt på Swedbank, det vill säga hur de anställda uppfattar sin arbetsgivare. Här kommer partnerskapet med Ekonomihögskolan in som en intressant del. Att synliggöra Swedbanks samarbete med fakulteten som utbildar ekonomer i Lund gynnar varumärket. 

– Vi har haft forskare från Ekonomihögskolan här som föreläst och inom vårt eget nätverk Young professionals för yngre medarbetare, har vi också haft experter från Lund som gett oss kompetensutveckling, berättar Peter. Gentemot ekonomstudenter marknadsför vi gärna Swedbank som en presumtiv och attraktiv arbetsgivare och för oss är en utbildning från Ekonomihögskolan en utmärkt merit, inte bara för roller i Södra Svergie utan även vid huvudkontoret i Stockholm och i övriga landet.

En annan positiv effekt av att vara partnerföretag är tillgången till det breda och stora nätverk med runt 50 företag som valt att ansluta sig till partnerskapet, menar Peter. Vid olika events som anordnas av Ekonomihögskolan kan partnerföretagen träffas och knyta kontakter. 

Om Swedbank

Swedbank är en modern bank som funnits i 200 år, med 7,3 miljoner privatkunder och 650 000 företags- och organisationskunder. Därmed är Swedbank Sveriges största bank utifrån antalet kunder och har en ledande ställning även i övriga hemmamarknader Estland, Lettland och Litauen.  

Kontoret i Malmö är ett av regionkontoren, vilket innebär att viktiga funktioner som HR, kreditanalys, ekonomi, jurister och specialister arbetar här och bistår övriga kontor i södra regionen.

Tetra Pak

Viktigt att vara partner till Ekonomihögskolan.

På Tetra Pak i Lund träffade vi Erik Nordahl, HR Specialist Employer Branding och Helen Hwasser, Finance director. Foto: Anna Löthman

Trots att Helen Hwasser och Erik Nordahl är väl medvetna om Tetra Paks mycket starka varumärke ser de samarbetet med Ekonomihögskolan som ett led i det fortsatta varumärkesbyggandet. 

– Detta är ett bra sätt att synliggöra oss. Vi vill att studenterna ska veta vad vårt varumärke står för och känna till oss som företag, säger Helen.

– Tetra Pak vill hitta goda talanger för framtiden och vi vet att Ekonomihögskolan har duktiga ekonomer, därför är direktkontakten viktig för oss, menar Erik. Jag är djupt imponerad av studenterna, Ekonomihögskolan är en kvalitetsstämpel, helt enkelt. Som internationellt företag rekryterar vi gärna från andra länder och med de engelskspråkiga masterprogrammen kan vi även hitta internationella medarbetare via Ekonomihögskolan. 

Tetra Pak i Lund har varit partnerföretag sedan partnerprogrammet startade 1998. Att Ekonomihögskolan bedriver hållbarhetsforskning och var värd för ett av de större eventen under Lunds universitets Hållbarhetsvecka i maj 2017 är positivt.

– Det känns bra att Ekonomihögskolan forskar på hållbarhet. Tetra Pak jobbar fortlöpande med hållbara företagsstrategier. Vårt motto Protects what's good innebär att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt och att erbjuda bra förvaring under lång tid, berättar Helen.

Samarbetet mellan Tetra Pak och Ekonomihögskolan kan ske via forskare eller studenter. Exempelvis fungerade Tetra Pak som mentorföretag för en case study för en av skolans masterprogram nyligen. 

Om Tetra Pak

Tetra Pak är världsledande inom process- och förpackningslösningar för livsmedel. Innovativa och miljöriktiga produkter når varje dag flera hundra miljoner människor i mer än 170 länder. Tetra Pak har över 24 000 anställda i hela världen.  

SEB

 Ömsesidigt utbyte och hållbart samarbete.

På SEB i Malmö träffade vi Gabriella Hurtig Hedlund, Stf Regionchef SEB Region Syd. Foto: Anna Löthman

För Gabriella Hurtig Hedlund betyder Ekonomihögskolan mycket. Med en magisterexamen i företagsekonomi från skolan och numera stolt alumn är hon väl bekant med vad fakulteten i Lund står för och kan erbjuda.

– Faktum är att jag fortfarande har nytta av den kunskap jag fick i redovisning!

Gabriella, som har jobbat 10 år på SEB, berättar om visioner, värderingar och det ansvar som är så viktigt för SEB.  

– Jag brinner för utbildning och tycker att samarbetet med Ekonomihögskolan går helt i led med SEB:s värderingar. Det är viktigt för oss att interagera i samhället då det gäller studenter och utbildning, entreprenörskap, innovation och ekonomisk forskning, säger Gabriella. Samarbetet är klockrent, vi tar ett samhällsansvar då vi samspelar med Ekonomihögskolans studenter och forskare. Internships, uppsatshandledning och gästföreläsningar är några exempel på samarbete mellan SEB och Ekonomihögskolan som vi gärna fortsätter med!

Då SEB tar emot studenter sker ett ömsesidigt utbyte. Studenterna får praktisk erfarenhet och kunskap men även SEB lär av studenterna som ger intressant input och ställer smarta, tankeväckande frågor. Studenterna från Lund är också en viktig del i personalpoolen, en stor tillgång i form av temporär bemanning då det är extra mycket att göra.

Men det är inte bara studenterna som kommer till bankkontoren utan SEB deltar gärna i Ekonomihögskolans aktiviteter som arbetsmarknadsdagar, hälsningsgille och seminarier. Ledarskap och hållbarhet är ett par av flera forskningsfält vid Ekonomihögskolan som är intressanta för SEB.

– Vi har haft studenter från Ekonomihögskolan som har skuggat chefer och ledare här och vi ser otroligt positivt på att kunna ta del av den senaste forskningen i exempelvis ledarskap. SEBs vision är att leverera service i världsklass till våra kunder. Att aktivt jobba med utveckling av ledarskap och medarbetarskap är en väldigt viktig del i att skapa en upplevelse i världsklass för kunderna, berättar Gabriella.

Hållbarhet, som flera forskare vid Ekonomihögskolan tittar närmare på, är något som ligger SEB varmt om hjärtat. Med viktiga hållbarhetsmål jobbar SEB ständigt med frågor kring hållbarhet i verksamheten och strävar efter att inkludera det som en naturlig del av allt de gör. 

Om SEB

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern som funnits i 160 år. Genom att hjälpa såväl privatkunder som företag med finansiering, investeringar, säkra betalningar och kapitalförvaltning stödjer SEB ekonomisk utveckling, internationell handel och bidrar till finansiell trygghet. Med övertygelsen att människor med entreprenöriellt tänkande liksom innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld vill SEB hjälpa företagen att  lyckas. I Sverige och i de baltiska länderna jobbar SEB med finansiella tjänster och rådgivning och i Danmark, Finland, Norge och Tyskland är de inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner.

Arla

Ekonomihögskolans perspektiv utmanar våra tankebanor.

På Arla Foods träffade vi Ola Arvidsson, Executive Vice President, HR & Corporate Affairs. Foto: Anna Löthman

– Jag ser många dimensioner här, säger Ola Arvidsson. Samarbete mellan akademi och näringsliv har vi generellt för lite av och vi inom näringslivet borde samarbeta mer med universiteten. Vi har valt Ekonomihögskolan för att det finns duktiga studenter, lärare och forskare och en bred kompetens där. Skolan har riktigt bra utbildningar och dessutom ett stort nätverk som vi som partner kan dra nytta av.

Arla Foods som jobbar med konsumentvaror bör ha en djup och god relation med konsumenterna. Detta kan endast möjliggöras genom att vara öppen och inkluderande, öppen för all ny kunskap, menar Ola.

– Ekonomihögskolan och universitetet i Lund har ett perspektiv på världen som utmanar våra tankebanor. Det handlar om ett långsiktigt arbete och samarbete för att kunna ta till sig detta. 

Ola berättar om samarbetsidéer som handlar om ökad studentkontakt, djupare förståelse för Ekonomihögskolans forskning och gemensamma projekt.

– Jag ser stora möjligheter för spännande samarbete, säger Ola. Tillsammans med Ekonomihögskolan och andra partnerföretag kan vi hitta perspektiv som är intressanta i en värdekedja som vi delar.  

Arla Foods deltar gärna i Ekonomihögskolans aktiviteter och tycker att nyhetsbreven som skickas till alla partnerföretag som berättar om senaste nytt vid fakulteten är viktiga. Intressant forskning för Arla just nu är digitalisering som bland andra forskarna inom informatik vid Ekonomihögskolan fördjupar sig i. Ola beskriver tankar kring digitalisering som kan hjälpa Arlas bönder att benchmarka, den ökande e-handeln och sociala medier som koncernen jobbar allt mer med.

– I framtiden ser jag gärna att en doktorand vid Ekonomihögskolan tittar närmare på Arla Foods ur en ekonomisk synvinkel och vi plockar gärna in fler studenter från fakulteten. Det finns en kärnkompetens som i kombination med det breda nätverket inom näringslivet gynnar studenterna. Utbildningen blir relevant och intressant då näringslivet ligger så nära till hands.  

Om Arla Foods

Arla Foods är ett europeiskt mejerikooperativ, som ägs av 11 922 mjölkbönder i sju europeiska länder dvs Belgien, Danmark, Luxemburg, Nederländerna, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Det nuvarande företaget bildades i april 2000 genom sammanslagning av svenska Arla och danska MD Foods amba. Företaget har växt ytterligare och Arla Foods är bland annat världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Axis Communications

Bas för rekrytering och kunskapsutbyte.

På Axis Communications i Lund träffade vi Ray Mauritsson, VD. Foto: Anna Löthman

Att vara partner till Ekonomihögskolan är en självklarhet för Axis Communications som ser skolan som en utmärkt rekryteringsbas, en god möjlighet till kunskapsutbyte och forskningsprojekt.

– Jag har själv studerat vid Ekonomihögskolan, berättar Ray Mauritsson som bland annat har en Executive MBA-examen från EFL/Ekonomihögskolan. För många år sedan var vi med och startade ett doktorandprojekt kallat LUSAX som fortfarande är aktivt som ett multidisciplinärt projekt. Vi samarbetade i detta projekt med forskare vid Ekonomihögskolan och två andra stora företag, ASSA ABLOY och Niscayah (fd Securitas Systems och numera del av Stanley Security). 

Trots att varumärket Axis Communications är starkt sedan länge menar Ray att samarbetet med Ekonomihögskolan har stärkt det ytterligare.

– Samarbetet inom LUSAX ledde till nya varumärkesperspektiv. Vi har exempelvis använt resultat som forskats fram i LUSAX-projektet i vår kommunikation till våra partners. Vårt budskap får bättre trovärdighet och håller bättre då vi kommunicerar vårt samarbete med Ekonomihögskolan.  

Och hur ser det övriga samarbetet ut? Ray berättar att Axis Communications haft utbyte med Ekonomihögskolan i form av gästföreläsningar och att han deltagit i partnerskapskonferenser. Det är positivt att forskare kommer till Axis Communications och föreläser som kompetensutveckling för de anställda.   

– Evenemangen håller liv i etablerade relationer, menar Ray.

Ökad studentkontakt är något som Ray hoppas på och menar att större kunskap om vad Axis Communications är och gör kan få fler studenter att exempelvis vilja samarbeta med dem för examensarbeten. 

– Som partnerföretag till Ekonomihögskolan når vi studenterna på ett sätt som vi aldrig hade gjort annars, nu har vi en naturlig igång till kompetenta studenter som i framtiden kan bli våra anställda.

Om Axis Communications

Axis Communications som är ett svenskt börsnoterat företag var ursprungligen ett IT-företag som sålde utskriftsservrar. Axis Communications, som uppfann världens första nätverkskamera 1996, producerar numera nätverkskameror för fysisk säkerhet och videoövervakning. Företaget verkar inom olika marknader som transport, infrastruktur, handel, bankväsende, utbildning, stat och kommun samt industri. Axis Communications har sitt huvudkontor i Lund men är ett globalt företag med 90 000 partner i 179 länder.  

ASSA ABLOY

Jobbar med relationsbyggande på lång sikt.

På ASSA ABLOY träffade vi Tove Torbjörnsdotter, Head of Talent Acquisition Human Resources. Foto: Anna Löthman

– Det är otroligt värdefullt för Assa Abloy att vara partner till Ekonomihögskolan, säger Tove Torbjörnsdotter. I våras hade vi tre studenter som gjorde internships, inom HR, PA och finans, och vi vill gärna utöka till fler områden. De vi hittills haft förmånen att ta emot har visat sig fungera otroligt bra i vår organisation, där de får projekt som verkligen är viktiga för Assa Abloy och där de måste leverera. De studenter som lyckas bra kan mycket väl bli våra framtida anställda.

Exempel på vad medarbetarna på Assa Abloy uppskattar bland de aktiviteter som erbjuds via Ekonomihögskolans partnerskap är seminarier, mässor och casetävlingar.

– Jag har kollegor här på Assa Abloy som gärna engagerar sig i casetävlingar och generellt är det ett stort intresse för det som händer på Ekonomihögskolan, menar Tove. Tove nämner också att de har idéer om hur de kan öka engagemanget som genom att vara värdföretag för en nätverksträff till exempel.

Tove som jobbar med employer branding är mycket intresserad av varumärkesfrågor.

– Ett varumärke är så mycket mer än en logotyp, säger Tove. Varumärket är verksamhetens DNA. För att stärka vårt varumärke inom employer branding och attrahera nya framtida medarbetare är det viktigt för oss att träffa studenter och få chans att berätta vilka vi är och vad vi gör. Vi ser vårt samarbete med Ekonomihögskolan som långsiktigt och Ekononomihögskolan ett starkt varumärke som vi gärna syns tillsammans med.

Intresset för de utbildningar och aktiviteter som finns på Ekonomihögskolan är stort.

– När jag deltog i arbetet kring en casetävling på temat hållbarhet insåg jag hur mycket jobb det ligger bakom och eftersom vi var flera från Assa Abloy som var med var det riktigt kul. I framtiden fortsätter vi gärna med liknande samarbeten inom hållbarhet, innovation, digitalisering och ledarskap.

Om ASSA ABLOY

Assa Abloy är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkter och tjänster.

Assa Abloy har egen verksamhet i över 70 länder och auktoriserade återförsäljare över hela världen. Sedan koncernen bildades 1994 har Assa Abloy utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med omsättning på 71 miljarder SEK och omkring 47 000 anställda.

Inom Assa Abloy står  innovation och produktutveckling i centrum. Företaget har vid tre tillfällen under de senaste fem åren funnits med på Forbes lista över världens 100 mest innovativa företag.

Handelsbanken

En akademisk motor som gagnar vår verksamhet.

På Handelsbanken träffade vi Göran Stille, Chef för Handelsbankens regionbank i sydöstra Sverige. Foto: Anna Löthman  

Handelsbanken har varit partner till Ekonomihögskolan i över 10 år och har bland annat haft internships, följt studenter i flera år inom mentorsprogram, deltagit i arbetsmarknadsdagar och gett gästföreläsningar. 

– Vi är mycket nöjda med samarbetet med Ekonomihögskolan, säger Göran Stille. Vi ser skolan som en utmärkt rekryteringsbas, studenterna vi får som praktikanter via Ekonomihögskolans Karriärcenter är fantastiska. Det blir ett samarbete som alla vinner på eftersom vi kan låta rekryteringsbehovet styra våra internships. Vi betraktar Ekonomihögskolan och Lunds universitet som en akademisk motor som gagnar vår verksamhet.   

Det är inte bara ekonomer som Handelsbanken är intresserad av utan även studenter som läser systemvetenskap vid Ekonomihögskolan vars kompetens behövs på bankens IT-avdelningar. I Skåne finns Handelsbankens IT-avdelning som stöttar kontoren i hela Sverige och att ha kontakter med presumtiva medarbetare på nära håll är utmärkt, menar Göran.      

Hur ser då Göran på det anrika och starka varumärket Handelsbanken och möjligheterna till att ytterligare stärka det med hjälp av partnerskapet och Ekonomihögskolan?

– Att vara en aktiv del av samhället stärker banken och då är ju samarbetet med partnerskapet en sådan del, säger Göran. Det vi kan arbeta fram i det samarbetet utgör en mångfacetterad kontaktyta. Vi ser fram emot fortsatt och breddat samarbete då vi ännu mer utnyttjar den kompetens som finns på Ekonomihögskolan till exempel i form av den senaste forskningen kring för oss relevanta ämnen som hållbarhet, innovation, ledarskap och digitalisering.

Om Handelsbanken

Handelsbanken grundades 1871 och har i dag närmare 12 000 medarbetare samt verksamhet i fler än 20 länder. Handelsbanken är en fullsortimentsbank med rikstäckande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Dessa sex länder ser Handelsbanken som sina hemmamarknader. Bankens organisation är decentraliserad och verksamheten utgår alltid ifrån kundens behov. Detta betyder att kontoret är banken och att kunden alltid står i centrum.  

Handelsbanken är en av de mest kostnadseffektiva börsnoterade fullsortimentsbankerna i Europa och har varje år under de senaste 45 åren haft högre lönsamhet och dessutom nöjdare kunder än andra jämförbara bankers genomsnitt.  

EY

Partnerskapet synliggör EY på universitetet.

På EY i Lund träffade vi Henrik Rosengren, auktoriserad revisor och kontorschef Lund. Foto: Anna Löthman

Henrik Rosengren är själv alumn från Ekonomihögskolan och har läst både företagsekonomi, nationalekonomi och handelsrätt här. Hur ser han på partnerskapet med Ekonomihögskolan?

– För oss har partnerskapet med Ekonomihögskolan ett väldigt stort värde, säger Henrik. Vi får en möjlighet att synas på Ekonomihögskolan och Lunds universitet, både i samband med karriärmässor och dylikt men även kontinuerligt genom vår logga och annan information på webben och inom utbildningarna. En viktig del av vår rekryteringsbas utgörs av nyutexaminerade studenter från Ekonomihögskolan. Vi har även direkt rekryterat studenter i samband med Lundaekonomernas karriärmässa Corporate Challenge.

– Vi har två praktikanter från Ekonomihögskolan just nu, berättar Henrik. En på kontoret här i Lund och en på kontoret i Malmö och det har visat sig vara väldigt positivt! Det är intressant att ha studenter här, vi får empiriska frågor och vi kan diskutera uppsatsämnen. Vi kan ge studenterna råd och vi skapar många olika kontaktytor. De personliga mötena med studenterna är viktiga för oss för ju mer vi lär känna våra eventuella framtida medarbetare desto bättre blir rekryterings-processerna.  

För det redan så välkända och starka varumärket EY är samarbetet med Ekonomihögskolan trots allt gynnsamt ur varumärkesaspekt. Partner-skapet ger bra signaler och hjälper till att hålla varumärket starkt. På det sättet blir det en del i varumärkesbyggandet.

– Det visar att vi tänker nytt, är på väg framåt. Jag skulle vilja säga att är ett företag med i partnerskapet så är det ett nytänkande företag som vill vara med och påverka utbildning, framtida arbetskraft och forskning, menar Henrik.

EY ser Ekonomihögskolan som en bra marknadsföringskanal som de gärna vill utnyttja. Att gästföreläsa på skolan gör de gärna i framtiden och en ständig ambition är att delta i fler möten och aktiviteter.

– Vi vill gärna bidra, vi skulle exempelvis kunna vara med och utveckla fler praktiska delar av utbildningen, säger Henrik. Praktikanterna har fått mig att fundera på vilka ämnen vi egentligen ska fokusera på. Universitetet kan inte täcka upp allt, är utbildningen klar har studenterna nått långt och det som ytterligare behövs för att bli en bra revisor till exempel kan komma ute på företagen.

Om EY

EY är globalt ledande inom försäkrings-, skatte-, transaktions- och rådgivningstjänster. De insikter och kvalitetstjänster de levererar hjälper till att bygga förtroende för kapitalmarknaderna och i ekonomier världen över. Koncernen grundades 1989 och huvudkontoret ligger i London.

Bara i Norden finns EY på många platser och har drygt 6 800 medarbetare i fem länder. Totalt har EY runt 250 000 medarbetare i 150 länder världen över. EY har en global ledning som fastställer den strategi som hela organisationen ska följa så trots storleken på företaget hålls koncernen samman av liknande arbetsmetoder. Organisationen är indelad i fyra geografiska areor: Americas, Asia-Pacific, EMEIA (Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika) och Japan. Dessa fyra delar är i sin tur indelade i 28 regioner. 

Ser vi bara till Sverige, så är EY ett av de största revisionsföretagen med 54 kontor över hela landet. Den starka lokala förankringen skapar närhet till kunderna och kännedom om regionens näringsliv. Det är viktiga faktorer för att kunna leverera tjänster med hög kvalitet och ger stort värde för EY:s kunder.

Nordea

Genom partnerskapet bidrar vi i samhället och tar ansvar.

På Nordea i Malmö träffade vi Malin Grönberg, Regionchef, Head of Personal Banking at Nordea och Katarina Duvemyr, Regionchef Business Banking Sydsverige. Foto: Anna Löthman

Malin Grönberg på Nordea uppskattar samarbetet med Ekonomihögskolan. Inte så förvånande kanske med tanke på att hon både är alumn från skolan och med i The Seniors Collegium som rådgivare åt Lundaekonomernas styrelse. Katarina Duvemyr som studerat ekonomi i Stockholm ser dock också fördelar med partnerskapet och säger spontant:

– Genom partnerskapet bidrar vi i samhället och tar ansvar. Det känns väldigt bra och är ett engagemang som känns helt naturligt för Nordea.

Nyckelord och begrepp som imagebyggande, värdefullt nätverk, professionellt utbyte och kopplingen mellan det akademiska och näringslivet kommer upp när Katarina och Malin beskriver nyttan med och värdet av att vara partner med Ekonomihögskolan. 

– Vi vill bygga upp en bra känsla för och ett gott rykte om Nordea hos studenterna, det stärker vårt employer branding-arbete, säger Malin. Vi har haft så lyckade internships, bland annat så jobbar vår senaste praktikant nu på Nordea. Det blir en win-win situation. Vi har många intressanta diskussioner med studenterna, de ställer så bra frågor och kommer med nya perspektiv, vi kan å andra sidan bidra med ledarskapserfarenhet och få dem att lyfta blicken!

Nu handlar samarbetet med Ekonomihögskolan inte bara om studenter. Katarina och Malin har varit på partnerskapskonferenser och menar att det nätverk som de har tillgång till är viktigt.

– Det betyder mycket med det professionella sammanhanget och kontakten mellan näringsliv och akademi, menar Katarina.

– Och det finns ett stort värde i att få representera sitt företag i ett sådant forum, att få detta utbytet och få veta vad relationen till Nordea är, alla tycker ju något om en bank, fortsätter Malin.

Nordeas varumärke är redan starkt men kan samarbetet med Ekonomihögskolan stärka det ytterligare?

Ur varumärkesaspekt ser Malin och Katarina en stor potential i samarbetet och vill gärna utöka det. Idéer om forskningssamarbete, kompetensutveckling med hjälp av Ekonomihögskolans lärare och samverkan kring hållbarhet diskuteras. 

– Hållbarhetsarbete är givetvis något som Nordea prioriterar och vi vill gärna förtydliga vår strategi kring detta och visa på det samhällsansvar som vi tar. Det vore intressant att titta på detta tillsammans med Ekonomihögskolans hållbarhetsforskare och några av skolans studenter skulle kunna få inblick i Nordeas arbete kring sådana frågor då de skriver uppsats, säger Katarina.

Om Nordea

Nordea är den största finanskoncernen i Norden och en av Europas största banker. Nordea är en fullservicebank och det tredje största företaget i Norden och bland de tio största finanskoncernerna i Europa, sett till marknadsvärde. Banken finns i 17 länder, och dess hemmamarknader är de fyra nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige. Tillsammans utgör de världens tionde största ekonomi.

Nordea är en finansiellt stabil bank och en av få banker i Europa med kreditbetyget AA. Nordeaaktien handlas på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. 

DNB

Fördelar med att synas på Ekonomihögskolan.

På DNB träffade vi Fredrik Åberg, General Manager och ansvarig för södra Sverige och Danmark med kontor i Malmö och Köpenhamn. Foto: Anna Löthman

– Då jag gästföreläste på Ekonomihögskolan på ett masterprogram ville studenterna höra om mitt arbete i praktiken. Det var också vad programchefen gärna såg att jag lade fokus på, berättar Fredrik. Det säger en hel del om hur jag ser på partnerskapet med Ekonomihögskolan, mötet mellan näringslivet och arbetet där och akademin där forskning och studier äger rum.   

För DNB är samarbetet med Ekonomihögskolan viktigt på flera sätt. Det finns ett stort intresse av att vara aktiv i det omgivande samhället och den inblick i universitetsvärlden som partnerskapet ger är mycket positivt för DNB.

– Det ger oss fördelar att synas på Ekonomihögskolan, både på de digitala skärmarna och på webben. Vi visar att DNB är engagerade. 

DNB Sverige växer fortsatt kraftigt, inte minst inom Markets och IBD, och behovet av att rekrytera nyexaminerade studenter är större än någonsin. Därför ökar nu DNB sitt fokus på studenter och högskolor runt om i landet och där är samarbetet med Ekonomihögskolan en viktig del, inte minst via praktik eller så kallade internships.

Eftersom samhällsfrågor är så viktiga för DNB och då de vill bredda sin position i Sverige är studentvärlden ett betydelsefullt område. Fredrik menar vidare att Ekonomihögskolan är en utmärkt plats för att inhämta uppdaterad, modern kunskap och han har själv gått på föreläsningar som partnerföretagen bjudits in till. Exempelvis hållbarhet, som Ekonomihögskolan bedriver forskning på sedan länge, är något som intresserar DNB som är stora inom energi. 

– Vi vill gärna öka samarbetet med Ekonomihögskolan och vi är mycket intresserade av den kunskap som finns inom ämnen såsom corporate social repsonsiblity och digitalisering. Vi ser också Ekonomihögskolan som en fantastisk resurs i vår ambition att rekrytera de bästa ekonomerna till våra lokala kontor.  

Om DNB

DNB Sverige har bedrivit bankverksamhet sedan 1995 och erbjuder idag anpassade finansieringslösningar till medelstora och stora företag. För privatkunder erbjuder DNB via samarbetspartners, kreditkort, billån och ett brett fondutbud. Företaget är en av de ledande nordiska aktörerna inom bank, finans och försäkring, har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö och har cirka 400 anställda.

DNB Sverige ingår i DNB-koncernen som är Norges största finanskoncern som även har en bred internationell närvaro. Koncernen är en av världens ledande shippingbanker och en betydande aktör inom energisektorn. 

Mazars

Får tillgång till en viktig arena.

På Mazars i Lund träffade vi Elisabeth Johansson Heyl, HR-chef och Marianne Sandén-Ljungberg, delägare och VD. Foto: Anna Löthman.

– Vi har varit partners länge och för oss är det här ett gott samarbete bra, säger Marianne som själv studerat ekonomi och statistik vid Ekonomihögskolan. Vi jobbar gärna för ökat samarbete mellan universitet och näringsliv för att kunna växa kunskapsmässigt. 

Ekonomihögskolan och dess studenter är en viktig rekryteringsbas och Mazars vill även utnyttja den kompetens som finns inom lärarkåren. 

– Vi är intresserade av studenter som specialiserat sig inom finans och redovisning och vi vet att Ekonomihögskolans studenter generellt håller en hög klass. Även systemvetenskap och studier i handelsrätt och ledarskap är ett plus, berättar Elisabeth.

Samarbetet mellan Mazars och Ekonomihögskolan har under årens lopp bestått bland annat av internships, gästföreläsningar för studenterna, medverkan i eee-dagarna (arbetsmarknadsdagar som årligen ges på Ekonomihögskolan) och corporate challenge. 

Hur ser då företaget på sitt varumärke i förhållande till Ekonomihögskolan, kan det påverkas positivt av samarbetet? 

– Absolut, säger Marianne. Lund är ingen stor stad och de flesta inom näringslivet känner till varandra. För oss känns det självklart att samarbeta med Ekonomihögskolan och det verkar rätt vanligt att andra företag i vår region också tänker så. Varumärket stärks eftersom vi syns i ett relevant sammanhang och vi får tillgång till en viktig arena där vi kan knyta värdefulla kontakter.

Mazars ser gärna att samarbetet med Ekonomihögskolans forskare kring viktiga frågor ökar i framtiden. För ett företag som värnar om miljön och placerar sina kontor vid järnvägsstationer för att uppmuntra medarbetarna till att åka tåg till jobbet är givetvis hållbarhet, ett av skolans viktiga forskningsområden, en sådan viktig fråga.

Om Mazars

Mazars är specialiserade inom revision, redovisning, skatt och rådgivning. Företaget är globalt och en helt integrerad revisionsbyrå i 79 länder med cirka 18 000 medarbetare.

Mazars-koncernen erbjuder ett komplett utbud av professionella tjänster inklusive revision, skatt, redovisning, finansiell rapportering/IFRS, Corporate Finance, internrevision och bolagsärenden med en bred kundkrets inom olika branscher.

Mannheimer Swartling

Ekonomihögskolans studenter är framtida klienter.

På Mannheimer Swartling träffade vi Johan Lekholm, Advokat och Partner, och Helena Sjöholm, Head of Marketing and Communications. Foto: Anna Löthman.

– Det är ett professionellt nätverk med intressanta företag. Vi som är partners till Ekonomihögskolan får tillgång till akademin och forskarvärlden och det blir ett spännande utbyte. Vi vill gärna synas i det akademiska sammanhanget och ser bara fördelar med den här typen av kunskapsöverföring. Vi får ta del av mängder med kunskap men vi kan även ge tillbaka i form av bland annat gäst-föreläsningar, säger Johan Lekholm.

Vid Ekonomihögskolan kan studier bedrivas i ekonomi med olika inriktningar, systemvetenskap, statistik och handelsrätt. Som advokatbyrå anställer Mannheimer Swartling framför allt jurister men de ser många fördelar med kompetens inom andra ämnesområden som exempelvis ekonomi.

– Vi som jobbar så mycket med företagsöverlåtelser, kapitalförvaltning, fonder och investeringar är givetvis intresserade av Ekonomihögskolans kompetens, menar Johan. Vi anställer ju även controllers och ekonomer, framtida yrken för skolans studenter.

– Överlag är det viktigt att jobba brett i regionen, för oss är det betydelsefullt att vara med i utvecklingen och skapa intressanta kontaktytor. Ekonomihögskolans studenter kan vara våra framtida anställda men framför allt kan de vara våra framtida kunder, medarbetare på våra klientföretag, säger Helena Sjöholm.

Både Helena och Johan menar att deras varumärkesbyggande vinner på partnerskapet med Ekonomihögskolan. Att vara med där det händer på det regionala planet och att samarbeta med en stark aktör inom högskolevärlden gynnar deras arbete med employer branding. 

Trots att Manneimer Swartling bara varit partner ett par år har de vid ett flertal tillfällen aktivt deltagit i Ekonomihögskolans verksamhet. Forskarfrukost på kontoret i Malmö, gästföreläsning för studenterna i Lund, inbjuden forskare som föreläste för byråns personal och så sent som under mars månad deltog Johan i Ekonomihögskolans företagsspel på magisterprogrammet i management.    

– Men vi vill gärna göra mer, menar Johan. Vi är exempelvis mycket intresserade av vad Ekonomihögskolans forskare kan bidra med till Mannheimer Swartlings hållbarhetsarbete.

Om Mannheimer Swartling

Mannheimer Swartling bildades genom en fusion av Mannheimer & Zetterlöf och Carl Swartling Advokatbyrå 1990 och är Nordens ledande affärsjuridiska advokatbyrå. Omkring 400 jurister, specialiserade inom olika affärsjuridiska områden och branscher, jobbar på företaget och framstående svenska och internationella företag och organisationer är kunder.  

Mannheimer Swartlings grundläggande mål är att alltid överträffa klienternas förväntningar och ägnar därför stor omsorg åt att rekrytera, behålla och utveckla de mest passionerade juristtalangerna.  

Mannheimer Swartling verkar över hela världen och har totalt 8 kontor i Ryssland, Kina, USA, Bryssel och Sverige. I Sverige finns kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Sparbankstiftelsen Skåne

Vill bygga relationer.

På Sparbanksstiftelsen Skåne träffade vi Sanne Mårtensson, VD och Therese Wallin Ek, Corporate & Retail Sales, Swedbank. Foto: Anna Löthman.

– Vi vill bygga relationer, säger Sanne Mårtensson. Vi vill vara synliga för unga människor inte minst i den finansiella sektorn, plötsligt är dessa personer verksamma i en förening som kan söka pengar. Vårt arbete inom stiftelsen främjar ju även Swedbank och deras anställningar för vilka Ekonomihögskolans studenter är viktiga. Vi ser ett betydelsefullt kretslopp här. 

Therese Wallin Ek, som själv läste Ekonomie kandidatprogrammet på Ekonomihögskolan och var en av de lyckliga som fick ett stipendium av Sparbanksstiftelsen Skåne under studietiden, jobbar nu på Swedbank. Therese tycker att utbildningen har hjälpt henne i karriären.

– Jag har haft stor nytta av kunskaperna jag fick på programmet och Honours track, säger Therese. Jag valde de sammanhang jag rörde mig i med omsorg och skapade nätverk. Det hjälpte mig att tidigt få ett bra jobb. 

Sparbanksstiftelsen Skåne med sitt eget ägande i Swedbank ser positivt på ett långsiktigt ägande inom banksektorn och att banker utvecklas i samhället. Genom att exempelvis vara partner till Ekonomihögskolan och regelbundet ge bidrag till universitet och högskolor deltar stiftelsen i samhällsutvecklingen och stöttar bra utbildning. 

– Vi vill att talangerna som läser på Ekonomihögskolan ska fortsätta vara yrkesverksamma i Skåne och tycka att det är attraktivt att stanna i regionen. Genom våra olika verksamheter, och samarbetet med Ekonomihögskolan hoppas vi kunna bidra till detta, säger Sanne.

Långsiktigt arbete och goda resultat är också något som Sanne tänker på apropå samarbetet med Ekonomihögskolan:

– Hade vi inte både stärkts i vårt varumärkesbyggande och vetat att Ekonomihögskolan står för kvalitet hade vi inte gått in i partnerskapet. Det känns helt rätt för oss att stötta Ekonomihögskolan eftersom vi själva jobbar mycket med unga under utbildning. Bland annat sponsrar vi Ung ekonomi projektet "På väg" och sedan är ju högskolestipendier en viktig del av vår verksamhet.

Sparbanksstiftelsen Skåne ser möjligheter till framtida projekt och samarbete och Sanne har många idéer. Med stort intresse av barn och unga är stiftelsen exempelvis nyfikna på ungas insikt i privatekonomi, bland annat här ser Sanne fram emot att samarbeta med Ekonomihögskolans forskare.

Om Sparbanksstiftelsen Skåne

Sparbanksstiftelsen Skåne är en stiftelse vars ändamål är att främja sparsamhet i Sverige. Stiftelsen är aktieägare i Swedbank och avkastningen får stiftelsen använda för att främja utvecklingen i Skåne genom ekonomiskt stöd till projekt inom områdena forskning, näringsliv, utbildning, kultur och idrott. Detta sker genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på Stiftelsens förmögenhet. Stiftelsen är verksam i Skåne och delar årligen ut 7,5 miljoner.

PwC

Ett gränssnitt mellan näringsliv och akademi.

På PwC i Malmö träffade vi Måns Liljenlov, Relations Manager och Eva Carlsvi, Partner på PwC. Foto: Anna Löthman.

Måns Liljenlov och Eva Carlsvi på PwC behöver inte fundera särskilt länge på vad som är positivt med att vara partner till Ekonomihögskolan. PwC vill synas, ingå i ett värdefullt nätverk, hitta presumtiva medarbetare och kunder, få ökad kunskap i olika fora och ha koll på marknaden då det gäller studenter. Allt detta möjliggörs genom partnerskapet med Ekonomihögskolan. 

– Det blir ett gränssnitt mellan näringsliv och akademi och sådana här gränssnitt är så berikande, menar Eva. I kontakten med våra blivande och nuvarande  kunder kan vi relatera till akademin och prata om något annat än revison.

– Flera av våra kunder är också partners till Ekonomihögskolan, berättar Måns. Det gör att vi engagerar oss i varandras företag ännu mer och kommer nära i samarbetet.

PwC har utnyttjat möjligheten att samarbeta med Ekonomihögskolans forskare på olika sätt, bland annat hölls en alumni- och partnerträff på PwC i Malmö under hösten då Kerstin Enflo, docent i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan, kom och föreläste. 

– Det var givande på flera sätt, menar Måns. Vi träffade kunder och kollegor och uppdaterade oss om näringslivets historiska utveckling i regionen. Dessutom berättade vår kollega Rikard Jacobsson om vårt aktuella arbete med ”Cities of opportunities”, en kartläggning av vad som spelar roll för ekonomisk attraktivitet för en stad.  

PwC:s redan starka varumärke, kan det på något sätt förstärkas av samarbetet med Ekonomihögskolan?

– Vi delar värdegrunder, säger Eva. Det är värdefullt för oss att visa att vi tar samhällsansvar och då ett företag samarbetar med högre utbildning så vinner självklart varumärket på det. Vi berättar gärna att vi är partner till skolan. Vi vill synas även i de sammanhangen och kunna berätta för studenter och forskare vem vi är. Vi deltar gärna i exempelvis Lundaekonomernas arbetsmarknadsdagar för att stimulera vårt employer branding arbete.

Om PwC

PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning. Koncernen har cirka 50 000 kunder som består av globala företag, stora företag och organisationer, små och medelstora företag och offentlig sektor. PwC har 100 kontor i landet och 3 700 medarbetare.

PwC Sverige ingår i det globala PwC-nätverket som finns i 157 länder och har cirka 223 000 medarbetare. Som medlem i PwC-nätverket ges tillgång till resurser, metoder, kunskap och expertis inom hela det internationella nätverket.  

Länsförsäkringar Skåne

Senaste forskningsrön kommer oss till del.

På Länsförsäkringar Skåne i Helsingborg träffade vi HR-chef Camilla Pettersson. Foto: Anna Löthman.

Länsförsäkringar Skåne är relativt nya som partners till Ekonomihögskolan men är redan ett engagerat bolag. Under våren föreläste HR-chef Camilla Pettersson för studenterna på Ekonomie kandidatprogrammet om rekrytering. Att möta generationen som snart ska etablera sig på arbetsmarknaden är intressant och värdefullt, menar Camilla.

– Jag vill gärna veta vad de här studenterna vill jobba med och det är väldigt intressant att höra vilka frågor de har, säger Camilla. Vi kan berätta vad vi tycker är väsentligt att satsa på då det gäller studier och vad som kommer att möta dem då de söker jobb. Möten med dem som är på väg ut i arbetslivet kan också få oss att fundera över vilken kompetens vi vill ha och hur vårt behov av arbetskraft ser ut i framtiden. En kompetensväxling är relativt utbredd och den kompetens som var viktig tidigare byts ut vilket gör att företag måste anställa nya medarbetare och vidareutbilda de befintliga.      

Camilla är glad över det viktiga utbytet som näringslivet och akademin får tack vare partnerskapet. Senaste forskningsrön kommer företagen till del och näringslivet bidrar i sin tur med exempel från verkligheten. Länsförsäkringar Skåne ser positivt på att samarbeta mer med fakulteten och Camilla nämner gästföreläsningar som ett viktigt exempel. Ett annat är att visa upp sig som företag under eeedagarna, Lundaekonomernas arbetsmarknadsdagar, som hålls varje år på Ekonomihögskolan. 

– Vi skulle exempelvis kunna tänka oss att bjuda in en hållbarhetsforskare till Länsförsäkringar Skåne eller någon som kan föreläsa om det senaste inom ledarskap, säger Camilla. 

Hur är det då med varumärkesarbetet? Stärker samarbetet med Ekonomihögskolan det redan starka varumärket Länsförsäkringar Skåne?

Camilla menar att det gör det eftersom de tack vare samarbetet visar att de bidrar i samhället, att de är med där det händer.

– Högskola och universitet är viktiga kanaler via vilka vi kan visa att vi finns.

Om Länsförsäkringar Skåne

Länsförsäkringar Skåne arbetar för att ge sina kunder ett enklare och tryggare liv. Detta gör de genom kompletta erbjudanden av försäkrings-, bank-, och fastighetsförmedlingstjänster. Eftersom kunderna äger bolaget är det också naturligt att Länsförsäkringar Skåne engagerar sig genom ett samhällsengagemang och ett brett utbud av kunskap och råd kopplat till boende, företagande, hälsa och ekonomi. Bolaget har 400 000 delägare i Skåne.

Varje dag hjälper Länsförsäkringar Skåne sina kunder, delägarna, att få ett enklare och tryggare liv. Detta lyckas de bra med tack vare den starka värdegrund bolaget har och viljan att alltid göra det där lilla extra för kunderna.

Senast uppdaterad: 2021-05-13