Kontakt

Kristina Eneroth
Koordinator för samverkan vid Ekonomihögskolan
Vicerektor för samverkan Lunds universitet

kristina.eneroth@rektor.lu.se
Telefon: 046-222 44 49,
0708-79 13 95

Vad tycker våra partnerföretag?

Våra partnerföretag berättar om hur det är att vara partner till Ekonomihögskolan.

Senast uppdaterad: 2021-06-04