Enhanced Value Relevance And Credibility of Sustainability Information

EVRACSI – EN DEL AV DE TEMATISKA SAMVERKANSINITIATIVEN

EVRACSI:s huvudsyfte är att bidra till att förbättra värderelevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten i den information som ligger till grund för att förstå och värdera hur organisationer presterar på de olika hållbarhetsarenorna.

I vår strävan att uppnå en global hållbar utveckling sker idag en snabb omställning mot mer hållbara organisationer. Detta innebär många utmaningar av olika karaktärer. En utmaning som både den enskilda organisationen (internt perspektiv) och dess externa intressenter (externt perspektiv) står mitt uppe i är hur man skall förstå, värdera och jämföra organisationers prestationer inom de olika hållbarhetsområdena (t ex antikorruption, jämlikhet, mänskliga rättigheter, vattenanvändning, SDGs, hållbarhetsrisker).

Hur jämför man olika organisationers prestationer inom tex. antikorruption och mänskliga rättigheter och hur kopplar man detta till värdeskapandeprocessen? Denna centrala utmaning är i fokus inom vårt samverkansinitiativ vars huvudsyfte är att bidra till att förbättra värderelevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten i den information som ligger till grund för att förstå och värdera hur organisationer presterar på de olika hållbarhetsarenorna. 

I detta samverkansinitiativ deltar forskare från i stort sett alla delar av universitetet tillsammans med nationella och internationella samverkanspartners vilka representerar myndigheter, intresseorganisationer och näringsliv, se externa samverkanspartners nedan. Under tre år arbetar vi med att gemensamt dels identifiera forskning- såväl som policy-, lag- och utvecklingsbehov och dels aktivt delta i processen med att förbättra värderelevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten i information avseende hållbarhetsrelaterade prestationer.

Externa samverkanspartners

Vad är de tematiska samverkansinitiativen?

Lunds universitets tematiska samverkansinitiativ utgör mötesplatser för kunskap och utveckling inom preciserade problemområden. Gemensamt för de olika initiativen är att de är ämnesöverskridande, inkluderar flera av våra fakulteter, samt även externa samarbetspartners i Sverige och världen. EVRACSI är ett av dessa elva initiativ och pågår under tre år (2019–2021).

Här kan du läsa mer om Lunds universitets tematiska samverkansinitiativ.

Samverkande fakulteter

Kontakt

Koordinator
Susanne Arvidsson

Docent i finansiering och redovisning
susanne.arvidsson@fek.lu.se

Har ni frågor, tips eller förslag på samverkan, hör gärna av er! 

Senast uppdaterad: 2021-05-06