Lärarförslagsnämnden

Lärarförslagsnämnden ska bereda ärenden och avge förslag vid anställning av professor, adjungerad professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor samt antagning till oavlönad docent.

Nämnden ska bestå av en ordförande, tre lärarrepresentanter samt två studeranderepresentanter. Därutöver ska utses två lärarsuppleanter samt studerandesuppleanter. Fakultetsstyrelsen utser, med undantag av studeranderepresentanter, ledamöter i lärarförslagsnämnden. En av lärarrepresentanterna ska utses som vice ordförande.

Ledamöter

Andreas Inghammar, ordförande
Kristina Eneroth, vice ordförande
Diamanto Politis
Jerker Holm

Suppleanter:
Caroline Wigren-Kristoferson
Martin Dribe

Doktorandrepresentant

Thomas Hofmarcher

Suppleant:
Hjördis Hardardottir

Studeranderepresentant

Sandra Skilberg

 

Kontakt

Andreas Inghammar
Ordförande i lärarförslagsnämnden
Telefon: +46 46 222 33 64
andreas.inghammar@har.lu.se

Ingela Brandt
Fakultetskoordinator
Telefon: +46 46 222 47 01
ingela.brandt@ehl.lu.se

Senast uppdaterad: 2018-11-13