lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Kommitté för hälsa, miljö och säkerhet (HMS)

Kommittén ska behandla frågor inom HMS-området, ge information och upplysning, hantera inkomna ärenden och utgöra lokal skyddskommitté vid granskning av byggprojekt.

Kommittén består av lärarrepresentant, representant för TA-personal, representanter för personalorganisationerna samt studeranderepresentant. Kommittén leds av en ordförande. Lärarrepresentant och ordförande utses av Fakultetsstyrelsen.

I kommittén ingår också Ekonomihögskolans husintendent, personalansvarig samt huvudskyddsombud. Kommittén knyter även till sig expertis från universitetets olika enheter.

Ledamöter

Fredrik Andersson, ordförande
Marianne Mårtensson, personalansvarig
Therese Nilsson, lärarrepresentant
Jörgen Norén, husintendent
Katarina Larsdotter Wendel, huvudskyddsombud
Studeranderepresentant

Representanter för personalorganisationerna

Mariana Anton, TCO-OFR/S
Anneli Carlsson, SACO
Maria Lindberg, SEKO

Adjungerade med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

Olle Jernberg, LU Bygg
Birgitta Lindsjö, lokalvård
Anne Link, företagshälsovården
Claes Nilén, miljöchef