Forskarutbildningskollegiet

Forskarutbildningskollegiet har under fakultetsstyrelsen ett övergripande ansvar för utbildningen på forskarnivå. Detta innebär bl.a. att kollegiet kontinuerligt ska säkerställa att utbildningen är effektiv och ändamålsenlig, samt att lagar, förordningar och andra regler efterlevs med avseende på forskarutbildningen. Vidare ansvarar nämnden för kontinuerlig kvalitetsutveckling av utbildningen på forskarnivå.

Forskarutbildningskollegiet består av Ekonomihögskolans studierektorer för forskarutbildning samt en studeranderepresentant. Ordförande i forskarutbildningskollegiet är vicerektor för forskning och forskarutbildning.

Senast uppdaterad: 2015-04-20