lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan

Ekonomihögskolan leds av en styrelse med ansvar för hela verksamheten. Ekonomihögskolans styrelse är beslutande och beredande organ för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom Ekonomihögskolans verksamhetsområde samt ansvarig för områdets administrativa uppgifter avseende ekonomi, organisation, anställningar, personal och kontaktverksamhet.

Ordförande
John Abrahamson (Dr h.c.), Senior Banker, SEB Investment Banking

Ledamöter
Fredrik Andersson, professor, rektor
Kristina Artsberg, docent, Företagsekonomiska institutionen
Sven Carlsson, professor, Institutionen för informatik
Katarina Csanta, kommunikatör, Ekonomihögskolans kansli
Kristina Eneroth, docent, prorektor, stf ordförande
Caroline Hellström, universitetsadjunkt, Företagsekonomiska institutionen
Lena Henningsson, VD StableTable Scandinavia AB
Axel Hilling, docent, Institutionen för handelsrätt
Krzysztof Nowicki, professor, Statistiska institutionen
Sonja Opper, professor, Nationalekonomiska institutionen
Kirk Scott, professor, Ekonomisk-historiska institutionen
Annamaria Westregård, docent, Institutionen för handelsrätt

Företrädare för studenter
Pol Campos Mercade, Lunds doktorandkår
Cindy Grahn, Lundaekonomernas studentkår
Felicia Jönsson, Lundaekonomernas studentkår

Företrädare för anställda med närvaro- och yttranderätt
Göran Anderson, SACO
Katarina Larsdotter Wendel, OFR/S
Maria Lindberg, SEKO

Övriga
Alf Rosenbäck, kanslichef
Sara Novakov, ekonomichef

Kontakt

Charlina Lunvald
Styrelsens sekreterare

charlina.lunvald@fek.lu.se
Telefon: 046-222 41 73