Fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan

Ekonomihögskolan leds av en styrelse med ansvar för hela verksamheten. Ekonomihögskolans styrelse är beslutande och beredande organ för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom Ekonomihögskolans verksamhetsområde samt ansvarig för områdets administrativa uppgifter avseende ekonomi, organisation, anställningar, personal och kontaktverksamhet.

Ledamöterna utses för tre år utom företrädare för studenterna, vilka utses för ett år. Nuvarande mandatperiod för verksamhetsrepresentanter samt externa ledamöter är 1 januari 2021–31 december 2023.

Ordförande
Lena Henningsson, VD, StableTable Scandinavia AB

Ledamöter
Mats Benner, professor, rektor, stf. ordförande
Maria Stanfors, professor, prorektor
Susanne Arvidsson, docent, Företagsekonomiska institutionen
Erik Green, docent, Ekonomisk-historiska institutionen
Joakim Gullstrand, professor, Nationalekonomiska institutionen
Nicklas Holmberg, universitetslektor, Institutionen för informatik
Pernilla Johansson, seniorekonom, Swedbank
Bo Lundgren, f.d. Riksgäldsdirektör
Anna Marciniak, administrativ chef, Nationalekonomiska institutionen
Jens Rennstam, docent, Företagsekonomiska institutionen
Sofia Rosendahl, studievägledare, Institutionen för handelsrätt
Jonas Wallin, universitetslektor, Statistiska institutionen
Ulrika Wennersten, universitetslektor, Institutionen för handelsrätt

Företrädare för studenter
Samuel Trönndal, Lundaekonomernas studentkår
William Weidow, Lundaekonomernas studentkår
Adrian Mehic, Lunds doktorandkår

Företrädare för anställda med närvaro- och yttranderätt
Eva Norström, SACO
Katarina Larsdotter Wendel, OFR/S

Övriga
Alf Rosenbäck, kanslichef
Sara Novakov, ekonomichef

Kontakt

Margareta Dackehag
Styrelsens sekreterare

margareta.dackehag@ehl.lu.se
Telefon: 046-222 34 14

Möten, våren 2022

Alltid 13:00–16:00

  • Torsdag, 3 mars
  • Torsdag, 21 april
  • Torsdag, 16 juni
Senast uppdaterad: 2022-02-24