Fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan

Ekonomihögskolan leds av en styrelse med ansvar för hela verksamheten. Ekonomihögskolans styrelse är beslutande och beredande organ för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom Ekonomihögskolans verksamhetsområde samt ansvarig för områdets administrativa uppgifter avseende ekonomi, organisation, anställningar, personal och kontaktverksamhet.

Ledamöterna utses för tre år utom företrädare för studenterna, vilka utses för ett år. Nuvarande mandatperiod för verksamhetsrepresentanter samt externa ledamöter är 1 januari 2021–31 december 2023.

Ordförande

Lena Henningsson, VD, StableTable Scandinavia AB

Ledamöter

Mats Benner, professor, rektor, stf. ordförande
Maria Stanfors, professor, prorektor
Susanne Arvidsson, docent, Företagsekonomiska institutionen
Erik Green, docent, Ekonomisk-historiska institutionen
Joakim Gullstrand, professor, Nationalekonomiska institutionen
Nicklas Holmberg, universitetslektor, Institutionen för informatik
Pernilla Johansson, seniorekonom, Swedbank
Bo Lundgren, f.d. Riksgäldsdirektör
Anna Marciniak, administrativ chef, Nationalekonomiska institutionen
Jens Rennstam, docent, Företagsekonomiska institutionen
Sofia Rosendahl, studievägledare, Institutionen för handelsrätt
Jonas Wallin, universitetslektor, Statistiska institutionen

Styrelsens sekreterare

Margareta Dackehag, Kvalitetssamordnare, Rektorskansliet

Studentrepresentanter

Simon Öhlin, Lundaekonomernas studentkår
Yeganeh Ranjbar, Lundaekonomernas studentkår
Emelie Theobald, Lunds doktorandkår (EDR)

Företrädare för anställda med närvaro- och yttranderätt

Agneta Sanmartin, SACO
Göran Anderson, OFR/S

Övriga

Alf Rosenbäck, kanslichef
Sara Novakov, ekonomichef

Kontakt

Margareta Dackehag
Styrelsens sekreterare

margareta.dackehag@ehl.lu.se
Telefon: 046-222 34 14

Möten under 2023

Alltid 13:00–16:00

  • 2 mars

  • 15 juni

  • 10 oktober

  • 20 december