Utbildningskollegiet

Utbildningskollegiet ska bereda ärenden och ge förslag till beslut till fakultetsstyrelsen vad gäller frågor som rör utbildningen på grund- och avancerad nivå. En viktig uppgift för utbildningskollegiet är att kontinuerligt följa upp och säkerställa att områdets arbete med kvalitetsutveckling, kvalitetssäkring och utvärdering bedrivs på ett systematiskt och väl fungerande sätt. Utbildningskollegiet förväntas även följa upp att strategiskt viktiga områden som internationalisering av utbildning samt pedagogisk utveckling (inklusive högskolepedagogik) hanteras på ett professionellt sätt.

Utbildningskollegiet består av Ekonomihögskolans studierektorer för utbildning på grund- och avancerad nivå, programansvariga för program på grundnivå samt en studeranderepresentant. Ordförande är Vicerektor för utbildning.

Ledamöter 2022

Ordförande
Anna Thomasson, Vicerektor för utbildning

Studierektorer
Tobias Axelsson, Ekonomisk-historiska institutionen
Caroline Hellström, Företagsekonomiska institutionen
Anneli Carlsson, Institutionen för handelsrätt
Björn Svensson, Institutionen för informatik (tillika programchef)
Pontus Hansson, Nationalekonomiska institutionen
Jakob Bergman, Statistiska institutionen

Programchefer
Martin Blom, Kandidatprogrammet i International Business
Hans Knutsson, Ekonomie kandidatprogrammet
Björn Svensson, Systemvetenskapliga kandidatprogrammet
Jaco Zuijderduijn, Kandidatprogrammet i Economy and Society

Academic Skills Services/ASKS
Hanna Glad

Administrativa rutiner och programplaner
Linda Öberg

Ekonomihögskolans bibliotek
Hanna Wilhelmsson

Kvalitetssamordnare
Margareta Dackehag

Lundaekonomerna
Samuel Trönndal

System/stöd för undervisning (Canvas, Inspera, digitala hjälpmedel)
Anna Löthman

International office
Ulrika Qvist Mathiesen

Möte  våren 2022

17 februari, 13-15

12 april, 13-15

31 maj, 13-15

Kallelse med lokal skickas ut separat.

Kontakt

Anna Thomasson
Docent, universitetslektor, vicerektor ehl, vicedekan

anna.thomasson@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 78 29
Rum: Alfa 5,6 rum B425

Anna Thomasson
Senast uppdaterad: 2022-02-17