Utbildningskollegiet

Utbildningskollegiet ska bereda ärenden och ge förslag till beslut till fakultetsstyrelsen vad gäller frågor som rör utbildningen på grund- och avancerad nivå. En viktig uppgift för utbildningskollegiet är att kontinuerligt följa upp och säkerställa att områdets arbete med kvalitetsutveckling, kvalitetssäkring och utvärdering bedrivs på ett systematiskt och väl fungerande sätt. Utbildningskollegiet förväntas även följa upp att strategiskt viktiga områden som internationalisering av utbildning samt pedagogisk utveckling (inklusive högskolepedagogik) hanteras på ett professionellt sätt.

Utbildningskollegiet består av Ekonomihögskolans studierektorer för utbildning på grund- och avancerad nivå, programansvariga för program på grundnivå samt en studeranderepresentant. Ordförande är vicerektor för utbildning.

Ledamöter

Ordförande
Anna Thomasson, vicerektor för utbildning

Studierektorer
Tobias Axelsson, Ekonomisk-historiska institutionen
Caroline Hellström, Företagsekonomiska institutionen
Anneli Carlsson, Institutionen för handelsrätt
Björn Svensson, Institutionen för informatik (tillika programchef)
Pontus Hansson, Nationalekonomiska institutionen
Jakob Bergman, Statistiska institutionen

Programchefer
Hans Knutsson, Ekonomie kandidatprogrammet
Martin Blom, Kandidatprogrammet i International Business

Övriga 
Julienne Stewart Sandgren, Academic Skills Services
Hanna Wilhelmssson, Ekonomihögskolans bibliotek
Ulrika Qvist Mathiesen, Ekonomihögskolans internationella avdelning

En studeranderepresentant.

Senast uppdaterad: 2021-02-11