Kommitté för jämställdhet, likabehandling och mångfald

Ledamöter 1 juli 2021–31 december 2023

Anneli Carlsson, ordförande, Inst. för handelsrätt
Jens Rennstam, Företagsekonomiska institutionen
Anna Tegunimataka, Ekonomisk-historiska institutionen
Anders Vilhelmsson, Nationalekonomiska institutionen
Jakob Bergman, Statistiska institutionen
Miranda Kajtazi, Inst. för informatik
Tove Karnerud, Företagsekonomiska institutionen

Utöver ledamöterna adjungeras följande personer till kommittén:
Emma Carolander, personalsamordnare
Maria Stanfors, prorektor
Anna Thomasson, vicerektor med ansvar för utbildning

Vidare har studenterna har tre företrädare som utses i den ordning som stadgas i §7 studentkårsförordningen. Personalorganisationerna ges tre företrädare med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid kommitténs sammanträden.

Senast uppdaterad: 2021-06-30