Forskningskollegiet

Forskningskollegiet verkar som ett stöd för fakultetens ledning i forskningsfrågor i vid bemärkelse vid fakulteten.

Forskningskollegiet består av forskningsledare vid fakulteten. Dessa forskningsledare förväntas spegla verksamheten i stort vid fakulteten. Ledamöter i forskningskollegiet utses av dekanus i samråd med ordföranden för fakultetsstyrelsen. Studenterna utser en representant, vanligen en forskarstuderande vid fakulteten.

Senast uppdaterad: 2021-02-11