Rådgivande kommittén

Senior Corporate Advisory Board

Rådgivande kommittén utgör ett samrådsorgan för Ekonomihögskolan och företrädare för näringsliv och offentlig förvaltning. Rådgivande kommittén bistår Ekonomihögskolans ledning med stöd i strategiska frågor. Ledamöter utses av Ekonomihögskolans rektor.

Ledamöter

Lars Ljungälv, ordförande
VD, Bergendahl & Son

John Abrahamson, Dr. h.c.
Senior Banker, SEB, ordförande i Ekonomihögskolans fakultetsstyrelse

Fredrik Andersson
Professor, rektor Ekonomihögskolan

Cecilia Arkestad
VD, Stiftelsen Partnerskapet

Fredrik Arp, Dr. h.c.
Styrelseordförande i Nolato AB, Mediplast AB och Parques Reunidos. Styrelseledamot i Vattenfall och Technogym Spa.

Göran Barsby
Senior Advisor, Sevenco

Eva Carlsvi

Partner, PwC

Anders Dahlvig
Styrelseordförande, New Wave, styrelseledamot i Kingfisher och H&M

Kristina Eneroth
Docent, prorektor, Ekonomihögskolan

Pia Kinhult
Rådgivare ESS

Stephan Müchler
VD, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Lennart Nilsson, Dr. h.c.
VD Pethlé AB samt Crafoordska stiftelsen

Peter Nilsson, Dr. h.c.
VD, koncernchef Trelleborg AB

Dan Olofsson
Styrelseordförande, Danir AB

Alf Rosenbäck
Kanslichef, Ekonomihögskolan

Jan Sturesson
International Senior Advisor

Jan Söderberg, Dr. h.c.
VD, Söderbergföretagen

Jenny Lindén Urnes, Dr. h.c.
Styrelseordförande, Lindéngruppen AB

Senast uppdaterad: 2019-04-25