lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Rådgivande kommittén

Senior Corporate Advisory Board

Rådgivande kommittén utgör ett samrådsorgan för Ekonomihögskolan och företrädare för näringsliv och offentlig förvaltning. Rådgivande kommittén bistår Ekonomihögskolans ledning med stöd i strategiska frågor. Ledamöter utses av Ekonomihögskolans rektor.

Ledamöter

Fredrik Arp, ordförande, Dr. h.c.
Styrelseordförande i Nolato AB, Mediplast AB och Parques Reunidos. Styrelseledamot i Vattenfall och Technogym Spa.

John Abrahamson, Dr. h.c.
Senior Banker, SEB Investment Banking, ordförande i Ekonomihögskolans fakultetsstyrelse

Jonas Abrahamsson
Koncernchef och vd för E.ON Norden och E.ON Sverige

Fredrik Andersson
Professor, rektor Ekonomihögskolan

Cecilia Arkestad
VD, Stiftelsen Partnerskapet

Göran Barsby
Senior Advisor, Sevenco

Anders Dahlvig
Styrelseordförande, New Wave, styrelseledamot i Kingfisher och H&M

Kristina Eneroth
Docent, prorektor, Ekonomihögskolan

Göran Grosskopf, Dr. h.c.
Professor, styrelseordförande INGKA Holding B.V.

Håkan Jeppsson
VD, Inwido AB

Pia Kinhult
Rådgivare ESS

Lars Ljungälv
Chef för Stora företag, Swedbank

Stephan Müchler
VD, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Lennart Nilsson, Dr. h.c.
VD Pethlé AB samt Crafoordska stiftelsen

Peter Nilsson, Dr. h.c.
VD, koncernchef Trelleborg AB

Dan Olofsson
Styrelseordförande, Danir AB

Alf Rosenbäck
Kanslichef, Ekonomihögskolan

Jan Sturesson
International Senior Advisor

Jan Söderberg, Dr. h.c.
VD, Söderbergföretagen

Jenny Lindén Urnes, Dr. h.c.
VD, Lindéngruppen AB