Miljö och hållbar utveckling på Ekonomihögskolan

Sustainable Future HUB

I centrum för Ekonomihögskolans målsättning att bidra till ett mer hållbart samhälle står Sustainable Future Hub. Syftet med aktiviteterna som knyts samman via Sustainable Future Hub är att hitta nya perspektiv och lösningar på dagens gemensamma hållbarhetsutmaningar och skapa positiv förändring för människor, samhälle och miljö. Verksamheten kommer att förena Ekonomihögskolans breda nätverk med näringslivet, studenter och den akademiska världen.

Vi agerar på hållbarhetsfrågorna tillsammans!

Ekonomihögskolans vision är att göra skillnad genom att vara en skola i världsklass, som agerar för att förstå, förklara och förbättra vår värld och det mänskliga tillståndet. Djuprotad i denna vision är att dagens stora frågor och problem kan lösas genom samarbete där olika perspektiv tillåts mötas och utmanas.

Hållbarhet representerar flera av vår tids största utmaningar som varken individen, samhället eller landet kan lösa på egen hand. Här krävs istället gemensamma, globala insatser och en öppenhet och vilja att prova nya idéer och metoder.

Som ett svar på detta har Ekonomihögskolan skapat projektet Sustainable Future Hub i syfte att samla några av samhällets viktigaste aktörer i en gemensam strävan mot en mer hållbar framtid.

Inom Sustainable Future Hub möts företagsledare, studenter och forskare kontinuerligt för att på lika villkor lyssna till, inspireras av och samverka med varandra för att prova nya perspektiv och lösningar på dagens hållbarhetsfrågor.
Genom att dra nytta av Ekonomihögskolans unika tillgång till näringslivets resurser, studenters driv och akademins insikter, ska Sustainable Future Hub utgöra en värdefull röst och positiv kraft inom dagens hållbarhetsdebatt.

Finansieras genom bidrag från Sparbanksstiftelsen Finn

I januari 2019 beviljade Sparbanksstiftelsen Finn ett generöst anslag till projektet Sustainable Future Hub. Anslaget är planerat att löpa under en fem-årsperiod. Mer om Sparbanksstiftelsen Finn.

Aktiviteter hösten 2019

Programmet för hösten 2019 är under utveckling, men några datum att notera är:

  • Workshop #1: 17 oktober
    "Re-thinking money for a sustainable future” med Ester Barinaga och Anders Ögren.
  • Aktivitet tillsammans med Hållbarhetsforum, Talk: Sustainability: 6 november
    "How do we preserve academic independence when collaborating with stakeholders on sustainability?", a panel and speakers to be announced.
  • Workshop #2: 4 december 
    "The capital market – a driving force in the tranformation towards sustainable businesses?” med Susanne Arvidsson och företrädare från partnerföretagen.

Jag vill engagera mig, hur gör jag?

Om du är intresserad av Sustainable Future Hub och vill delta i våra aktiviteter,
kontakta gärna Martina Oxling, projektledare för Sustainable Future Hub: martina.oxling@ehl.lu.se

Andra initiativ inom hållbarhet vid Lunds universitet

Du hittar mer information om olika forskningsinitiativ och samarbeten på Lunds Universitet i listan nedan, som syftar till en hållbar utveckling.

PRME-rapporten (PDF)
FN-initiativet The Principles for Responsible Management Education (PRME) startades 2007 som en plattform för att öka hållbarhetsprofilen i skolor runtom i världen. Initiativet syftar till att utrusta dagens ekonomistudenter med förståelsen och förmågan att leverera förändring imorgon. Genom PRME-rapporten delar Ekonomihögskolan information om framsteg inom etik, ansvar och hållbarhet.

SUBREA Network (SUstainable Business, REporting and Assurance)
Susanne Arvidsson är initiativtagare och ansvarig för SUBREA-nätverket. Det utvecklades för att skapa de bästa förutsättningarna för att möjliggöra en fortsatt diskussion mellan parter som är intresserade av olika perspektiv relaterade till hållbar verksamhet, rapportering och försäkring. SUBREA-nätverket har över 100 medlemmar med fokus på hållbar verksamhet, inklusive seniorforskare, företrädare för toppledningsgrupper från ett antal företag, bland annat Novo Nordisk, Volvo, SCA, Atlas Copco, IKEA, Telia Company, Tetra Pak, samt från icke-statliga organisationer och företrädare för FN, EU och den svenska regeringen.

SUBREA, The 1st SUBREA Conference Report: A focus on challenges and future knowledge needs (PDF)
Den här rapporten ger dig bakgrund och inspiration till att fortsätta med den viktiga uppgiften att omvandla våra organisationer till att blir mer  hållbara och därigenom bidra till att nå Agenda 2030.

Agenda 2030 Forskarskola
Som ett steg för att fördjupa samhällets förståelde för hållbarhet har Lunds universitet startat en forskarskola med fokus på samhällsutmaningar, hållbarhetsfrågor och Agenda 2030.

Hållbarhetsforum
Lunds universitets hållbarhetsforum är en universitetsgemensam paraplyorganisation som binder samman och stödjer universitetets klimat-, energi- och hållbarhetsforskning.

LU Futura
Universitetets tankesmedja LU Futura arbetar tvärvetenskapligt med angelägna framtidsfrågor genom att sammanföra forskning vid åtta olika fakulteter som skapar en unik möjlighet att se på framtidens utmaningar ur alla möjliga synvinklar.

LU:s tematiska samverkansinitiativ
Lunds universitets tematiska samverkansinitiativ utgör mötesplatser för kunskap och utveckling inom preciserade problemområden. Gemensamt för de olika initiativen är att de är ämnesöverskridande, inkluderar flera av våra fakulteter, samt även externa samarbetspartners i Sverige och i världen.

Visa mer 
Visa mindre 

Expertlista inom hållbarhet för ekonomi och näringsliv

Letar du efter en expert inom hållbarhetsområdet? Ekonomihögskolan har en bred kompetens inom hållbarhet och i listan nedan hittar du några av våra forskare inom hållbarhetsområdet. Pressbilder på en del av våra forskare hittar du i Lunds universitets bildbank. 

Fredrik NG Andersson
Docent, nationalekonomi
Hållbar ekonomi, regeringens hållbarhetsmål, hållbarhet i undervisningen.

Susanne Arvidsson
Docent, företagsekonomi
Hållbara organisationer, hållbarhetsforskning och kommunikation, hållbara finanser, hållbar utbildning.

Ester Barinaga
Professor, socialt entreprenörskap
Sociala innovationer och socialt entreprenörskap, alternativa valutor, mikrofinansiering.

Annette Cerne
Universitetslektor, företagsekonomi
Global jämställdhet, CSR, global hållbarhet, hållbar utveckling.

Cristina Chaminade
Professor, ekonomisk historia
Innovation och hållbar utveckling, globalisering av innovation.

Ellen Hillbom
Docent, ekonomisk historia
Jordbruksutveckling och transformation i Afrika.

Jens Hultman
Docent, företagsekonomi
Hållbara leverantörskedjor.

Johan Jansson
Docent, företagsekonomi
Konsumenters miljövärden, hållbar konsumtion, eco-innovation adoption, hållbara transporter, CSR/företags hållbarhet.

Magnus Jiborn
Forskare, ekonomisk historia
Miljökonsekvensredovisning, nationell koldioxidredovisning, miljöpåverkan och ekonomisk tillväxt.

Astrid Kander
Professor, ekonomisk historia
Det historiska förhållandet mellan energi, koldioxid och tillväxt.

Alexander Paulsson
Universitetslektor, företagsekonomi
Degrowth, divestering.

Sofia Ulver
Docent, företagsekonomi
Konsumentkultur, mångkulturell; konsumtion, marknadsföring och social integration.

Visa mer 
Visa mindre 

Kontakt

Martina Oxling
Projektledare, Sustainable Future Hub 

martina.oxling@ehl.lu.se
Telefon: +46 709-14 88 68

Cecilia Arkestad 
VD, Stiftelsen Partnerskapet

cecilia.arkestad@ehl.lu.se
Telefon: +46 46 222 09 51
Rum: EC2:249

Susanne Arvidsson
Docent, universitetslektor

susanne.arvidsson@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 79 81
Rum: Alfa 1, rum 3109

Susanne Arvidsson
Senast uppdaterad: 2019-09-05