Om oss i korthet

Fakta och siffror om Ekonomihögskolan 2017

Utbildning

 • Tre utbildningsprogram på grundnivå
 • Ca 400 kurser
 • 14 magister- och masterprogram inklusive ett double degree-program tillsammans med Universidad Carlos III de Madrid och University of Groningen.
 • 3713 helårsstudenter år 2017

Internationellt studentutbyte 2016

 • 279 utresande studenter från Ekonomihögskolan
 • 325 inresande studenter från andra länder
 • 107 partneruniversitet över hela världen

Forskarutbildning

 • Forskarutbildning inom sju ämnesdiscipliner
 • 94 forskarstuderande (heltidsekvivalenter)
 • 15–20 disputationer varje år

Personal

Medarbetare uttyckt i heltidsekvivalenter år 2016: 325

Lärarpersonalen fördelas enligt följande:

 • 36 professorer
 • 78 lektorer
 • 24 adjunkter
 • 35 övriga lärare/forskare

Ekonomi

Ekonomihögskolans intäkter år 2017: 376 Mkr

Vill du veta mer om Lunds universitet?

Lunds universitet grundades 1666. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Senast uppdaterad: 2019-01-08