Om oss i korthet

Fakta och siffror om Ekonomihögskolan

Utbildning

 • Fyra utbildningsprogram på grundnivå, varav två på engelska.
 • Ca 270 fristående kurser.
 • 13 magister- och masterprogram inklusive fyra double degree-program.
 • 3744 helårsstudenter år 2019.

Internationellt studentutbyte 2019

 • 335 utresande studenter från Ekonomihögskolan.
 • 235 inresande studenter från andra länder genom Ekonomihögskolans avtal.
 • 144 inresande studenter från andra länder genom andra fakultetsavtal eller universitetsgemensamma avtal som läst minst en kurs vid Ekonomihögsskolan.
 • 121 partneruniversitet över hela världen.

Forskarutbildning

 • Forskarutbildning inom sju ämnesdiscipliner.
 • 182 forskarstuderande (heltidsekvivalenter).
 • 15–20 disputationer varje år.

Personal

Medarbetare uttyckt i heltidsekvivalenter år 2019: 353.

Lärarpersonalen fördelas enligt följande:

 • 40 professorer
 • 85 lektorer
 • 21 adjunkter
 • 46 övriga lärare/forskare

Ekonomi

Ekonomihögskolans intäkter år 2019: 408 Mkr.

Vill du veta mer om Lunds universitet?

Lunds universitet grundades 1666. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Senast uppdaterad: 2020-07-06