Om oss i korthet

Fakta och siffror om Ekonomihögskolan 2023

Ekonomihögskolan är som trippelackrediterad en av världens framstående handelshögskolor. Fakulteten bedriver forskning och utbildning i en internationell miljö och har ett brett utbildningsutbud inom nationalekonomi, företagsekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt, informatik och statistik.

Studenterna kan välja mellan utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå och flera av programmen är några av Sveriges mest sökta. Magisterprogrammen i International Strategic Management och Finance är dessutom högt rankade av Financial Times.

Aktiviteterna vid Ekonomihögskolan genererar ständigt nya samarbeten nationellt och internationellt. Fakulteten har genomgående en lång tradition av samverkan på flera plan inom forskning och utbildning exempelvis inom hållbarhet och Case-baserad undervisning med relaterade internationella tävlingar. Ekonomihögskolan har också väl etablerade relationer med företag, inte minst skolans partnerföretag, och myndigheter i regionen genom bland annat praktik, gästföreläsningar och examensarbeten.

En generell målsättning för fakulteten är att vara samhällsrelevant, aktiv, ett utbildningssäte i tiden och en positiv drivkraft framåt. Attgöra skillnad och att vara mer än en handelshögskola är viktiga delar i Ekonomihögskolans vision. Genom att utrusta studenterna med en konkurrenskraftig och bred kompetens för en förståelse av omvärlden, ges goda framtida förutsättningar; något som bekräftas av många alumner som ofta gör lysande karriärer.

Utbildning

 • Fyra utbildningsprogram på grundnivå, varav två på engelska.
 • Ca 270 fristående kurser.
 • 13 magister- och masterprogram inklusive fyra double degree-program.
 • 4293 helårsstudenter.

Internationellt studentutbyte 2022/2023

 • 586 nominerade utresande studenter från Ekonomihögskolan.
 • 358 inresande studenter från andra länder genom Ekonomihögskolans avtal.
 • Fler än 130 partneruniversitet över hela världen.

Forskarutbildning

 • Forskarutbildning inom sju ämnesdiscipliner.
 • 84,46 forskarstuderande (heltidsekvivalenter).
 • 15–20 disputationer varje år.

Personal

Medarbetare uttyckt i heltidsekvivalenter: 335.

Lärarpersonalen fördelas enligt följande:

 • 37 professorer
 • 90 lektorer
 • 21 adjunkter
 • 34 övriga lärare/forskare

Ekonomi

Ekonomihögskolans intäkter år 2021: 431,8 Mkr.

Vill du veta mer om Lunds universitet?

Lunds universitet grundades 1666. Här finns 44 000 studenter och 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.