Holger Crafoords Ekonomicentrum

Ekonomihögskolans campus

Ljusgården i Holger Crafoords Ekonomicentrum, människor passerar, rörelseoskärpa. Foto.

Holger Crafoords Ekonomicentrum är hemvist för Ekonomihögskolans studenter, forskare och övrig personal. Utöver det dagliga arbetet med utbildning och forskning, arrangeras här forskningskonferenser och seminarier, gästföreläsningar, mässor och arbetsmarknadsdagar.

Holger Crafoords Ekonomicentrum har tillkommit genom donationer från Crafoordska stiftelsen i Lund. Campus bär namn efter stiftelsens grundare, industriledaren Holger Crafoord (1908-1982).

I hjärtat av campus finns en gammal skånelänga som bevarats sedan tiden före Holger Crafoords Ekonomicentrum, då ett trädgårdmästeri och fruktodlingar var belägna på markerna. “Skånis” sjuder än idag av aktivetet och är numera säte och samlingsplats för Lundaekonomernas studentkår.

Läs mer om Holger Crafoord och Crafoordska Stiftelsen

Senast uppdaterad: 2020-05-05