Vill du bli doktorand inriktad mot framtidens styrning och ledning i hälso- och sjukvården?

Publicerad: 2021-11-08

Företagsekonomiska institutionen utlyser en doktorandtjänst inom området Ekonomistyrning med särskild inriktning mot styrning och ledning i hälso- och sjukvården.

Den utlysta tjänsten finansieras inom ramen för ett befintligt forskningsprojekt, vilket innebär att du kommer att arbeta med delstudier tillsammans med andra forskare i projektet. Forskningsteman inkluderar:

  • Samband mellan användning av olika styrverktyg, såsom prestationsmätningssystem (PMS), och organisationers prestationer samt förutsättningar för att implementera och sprida innovativa arbetssätt.
  • Vilken roll styrning och ledning kan ha för att stötta och underlätta samverkan och samarbete mellan professionella grupper och över organisatoriska gränssnitt.
  • Skillnader i användningen av styrverktyg och konsekvenser av sådana skillnader för arbetsrelaterad motivation bland medarbetare med starka professionella roller.
  • Sambandet mellan utformning och konsekvenser av intern styrning och ledning och kontextuella faktorer såsom den externa styrningen från myndigheter och finansiärer.

Läs mer om tjänsten