Världsledande konferens om konsumentkultur för första gången i Sverige

Publicerad: 2022-12-13

Consumer Culture Theory är forskning om marknader ur ett sociokulturellt perspektiv, men också ett nätverk av forskare som är engagerade i ämnet. Forskarna i nätverket tittar på nutida och framtida konsumtionsmönster på bredd och djup, både lokalt och globalt. De hämtar material från sociologi, kulturanalys och idéhistoria, för att se vilka idéer som formar oss människor.

CCTC 2023 kommer hållas i AF-borgen 27-30 juni

CCTC är den största konferensen om konsumtionskultur i världen, ett forskningsfält som har varit särskilt aktivt de senaste 30 åren.


Konferensen hålls vartannat år i USA och vartannat år någon annanstans i världen och rapporterna som presenteras är ovanligt tillgängliga även för en bredare publik.

– Man pratar om medeltiden på ett sätt och upplysningstiden på ett annat och vi försöker förstå människor från förr och varför utvecklingen efteråt gått som den gått. Vi måste förstå vilken kontext människor lever i. Som människa dras man med i olika bubblor och livsstilar, snarare än att fatta rationella beslut och det är det som är intressant att titta på, säger Sofia Ulver, som är en av de ansvariga för konferensen och docent inom marknadsföring på Ekonomihögskolan i Lund. 

Consumer Culture Theory söker förstå konsumtion och trender, men också att kritiskt granska dem.

Ett huvudspår är att forskarna inom Consumer Culture Theory försöker förstå vad det är som får människor att konsumera det de konsumerar, utan att det blir på ett för förenklat sätt. 


Det andra är att de vill förstå trender. Det gäller i lika hög grad samhälls-, företags- och konsumtionstrender; vad är exempelvis den framtida maten? Resultaten av forskningen är alltså relevant både för företag och offentliga aktörer. 

– Vi vill förstå varför vissa ord, produkter och innovationer lyckas på vissa ställen och platser, men inte på andra, säger Sofia Ulver.

Det tredje är att de rör sig i en något mer kritiskt granskande inriktning än mycket annan konsumtionsforskning. Det handlar inte bara hur business blomstrat, utan också vilka negativa konsekvenser det för med sig för vårt samhälle. Vad finns för ansvar för exempelvis barns konsumtion? Vad finns det för risker med en marknadsekonomi som är för oreglerad?
Arrangörerna förväntar sig ca 300 competitive papers som läses, antas i konkurrens och kommenteras av reviewers. 


Den forskning som kommer in kommer presenteras i olika spår och man kommer som gäst kunna hoppa mellan 5-6 olika rum med presentationer och Q&A. 

– Temat för konferensen är Utopia Revisited, vilket knyter an till polarisering, en ny världsordning och en nyfikenhet om vad som händer nu med konsumenterna. Vi har forskare från hela världen i våra kommittéer som anlitats och det är ett enormt arbete som lagts ner, avslutar Sofia Ulver.

2023 års Consumer Culture Theory Conference kommer hållas tisdag den 27 juni till fredag den 30 juni i AF-borgen, i Lund.

Läs mer om CCTC 2023

Kontakt

Sofia Ulver är en av dem som arbetar med att arrangera Consumer Culture Theory Conference 2023.

Hon är docent i marknadsföring och har en sociologisk, kulturell, kritisk och idéhistoriskt bakgrund och perspektiv i sin forskning.

Hennes främsta forskningsområde är just konsumtionskulturteori (CCT) inom vilken hon försöker förstå större förändringar och sociala trender i samhället.

sofia.ulver@fek.lu.se