lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Trump och Brexit, hett ämne vid partnerskapets konferens

Publicerad: 2017-05-19

Vad händer med maktbalansen i världen? Kommer EU att bestå i sin nuvarande form eller kommer fler länder att följa det brittiska exemplet? Flera intressanta frågor att diskutera och analysera. Många tog chansen att lyssna på välorienterade experter då Ekonomihögskolans partnerföretag och alumner bjöds in till den årliga konferensen som hölls på Palaestra et Odeum i Lundagård.

Anders Borg föreläste vid Ekonomihögskolans partnerskapskonferens den 27 april 2017. Foto: Anna Löthman

Partnerskapet vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet är ett samarbete mellan näringslivet och Ekonomihögskolan. Som partner till Ekonomihögskolan stärks arbetsgivarvarumärket hos både studenter och forskare. En direkt koppling mellan näringsliv och akademi skapar ett utbyte och ett samarbete som alla kan vinna på. Nätverket som byggs upp mellan företagen är en naturlig följd av Ekonomihögskolans partnerskap och är en av de stora vinsterna enligt många av företagen.

Ett gyllene tillfälle då partnerföretagen får möjlighet att träffas är vid den konferens som anordnas i Lund varje år. Till årets Partnerskapskonferens den 27 april var både partnerföretag och alumner inbjudna till första delen av konferensen. Eftermiddagen började med välkomsttal av partnerskapets VD Katarina Andrén, prisutdelning och föreläsningar i Palaestra hörsal.

Temat för dagen var Game, set, Trump. En av de formulerade frågorna var om Donald Trump är en vinnare med visioner eller en opålitlig estradör? Bakgrunden är läget i världen där Trump har påbörjat sin mission att göra USA mäktigt igen och hans alltmer protektionistiska politik. I Europa diskuteras EU efter Brexit och Trump har lovordat utträdet. En av frågorna är om Storbritannien kan bygga relationer med en president som är emot de flesta brittiska utrikespolitiska grundvärderingarna och om fler länder kommer att följa exemplet att lämna EU? Under konferensen fick publiken ta del av intressanta aspekter på världsläget men även på våra nationella angelägenheter och tillstånd. Föreläste gjorde Lena Sellgren och Anders Borg. I paneldebatten som följde deltog även Olof Skoog, Sveriges ambassadör vid Förenta nationerna. Debatten leddes av Per Tryding.  

Partnerskapskonferensen bjöd även på prisutdelning. Sparbanksstiftelsen Skåne delade ut stipendier på 100.000 SEK till de 6 studenter på kursen Honours track som fått bäst betyg på sina ordinarie kurser på Ekonomie kandidatprogrammet. Honours track är en fördjupningskurs på programmet där en skara utvalda studenter får ytterligare ämnesfördjupning och meriter inför arbetslivet. Dessutom delade Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta ut priserna Årets bästa avhandling på Ekonomihögskolan samt Årets bästa studentuppsats på Ekonomihögskolan.

mer info

Årets avhandlingspris:
Thesis in Economics awarded best doctoral thesis

Kursen Honours track:
Honours track på Ekonomie kandidatprogarmmet

Ekonomihögskolans partnerskap:
Ekonomihögskolans partnerprogram


 

 

Fakta om talarna

Lena Sellgren
Chefekonom på Business Sweden, en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Lena kommer närmast från en tjänst som Chief Analyst på Nordea Market.

Anders Borg
Sveriges finansminister 2006-2014 och nu ledare för bland annat World Economic Forums initiativ att främja globalt samarbete med ett nytt ramverk för det globala ekonomiska systemet.

Olof Skoog
Svensk diplomat. Skoog har tjänstgjort på Utrikesdepartementet sedan 1988 och är sedan mars 2015 Sveriges ambassadör vid Förenta nationerna.

Per Tryding
Vice vd på Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Per leder flera projekt inom kompetens-utveckling och forskning om regionens utveckling.