Svenska ekonomisk-historiska mötet hålls i Lund 2023

Publicerad: 2023-01-19

Det 15:e Svenska ekonomisk-historiska mötet hålls i Lund 28-29 september

På uppdrag av The Scandinavian Society for Economic and Social History (SSESH) och Svenska ekonomisk-historiska föreningen (SEHF), står Ekonomisk-historiska institutionen vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet i år värd för det kombinerade 15:e Svenska ekonomisk-historiska mötet i Lund (hålls vartannat år) och den 4:e årliga SSESH-konferensen. Arrangemanget är öppet för såväl etablerade som yngre forskare och forskarstuderande. Inte bara svenska och skandinaviska forskare är välkomna utan internationella kollegor uppmuntras likaså att anmäla sig för deltagande.

För information, förslag till sessioner, anmälan och alla övriga detaljer, vänligen se länken nedan!

15th Swedish Economic History Meeting