Professorsinstallation av experter i forskningspolitik och marknadsföring

Publicerad: 2018-10-12

Under fredagen hålls den högtidliga ceremonin för universitetets nya professorer. Från Ekonomihögskolan installeras två nya professorer, båda anslutna till Företagsekonomiska institutionen. Sylvia Schwaag Serger har utnämnts till professor inom forskningspolitik medan Johan Anselmsson undervisar och forskar inom marknadsföring.

Sylvia Schwaag Serger och Johan Anselmsson

Prorektor specialiserad på innovationspolitik

Sylvia Schwaag Serger har utnämnts till professor inom det forskningspolitiska området. Sylvia arbetar som prorektor vid Lunds universitet och ansvarar för utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå samt frågor som rör internationalisering. Tidigare har Sylvia Schwaag Serger arbetat som direktör med ansvar för internationell strategi på Vinnova och har även anlitats som expert inom innovationspolitik av t.ex. OECD, EU-kommissionen och Världsbanken.

Grattis till professorstiteln! Vad ser du mest fram emot under fredagens professorsinstallation?
– Att ha min familj där.

Vad hoppas du att utnämningen ska leda till? 
– Ett ökat intresse för ’public policy’ i ekonomisk forskning.

Vad fokuserar du på just nu i din forskning och i ditt arbete?
– Innovationspolitikens begränsningar i att åstadkomma de förändringar som krävs för att hantera våra stora samhällsutmaningar. Jag tittar även på vad Kinas utveckling inom forskning och innovation betyder för resten av världen.

På vilka sätt är detta arbete och dina senaste forskningsresultat till nytta för det omgivande samhället?
– Jag hoppas bidra till bättre insikt om vilka instrument och ansatser som behövs för att driva transformativ förändring, något som krävs för att möta våra samhällsutmaningar.

Vilka visioner har du för ditt arbete de kommande åren?
– Jag skulle vilja bidra till att stärka utbildning om innovationspolitik och ’public policy’ mer generellt. Jag skulle också vilja jobba för att vi i undervisningen och forskningen värdesätter och använder oss av människor som har skaffat sig relevant kunskap utanför akademin.

Han forskar på varumärken och cityhandel

Johan Anselmsson arbetar nu med ett forskningsprojekt med fokus på varumärkesbygge genom nya, digitala medier. De senaste forskningsresultaten visar att det finns många fördelar med traditionell media och att trots att andelen läsare har gått ner så är det i traditionella medier som reklam uppmärksammas, särskilt av de köpstarka konsumenterna. Enligt forskningen så bidrar traditionell media exempelvis till att skapa associationer till trovärdighet, pålitlighet och bevisad framgång. Resultaten stärker påståendet att man som annonsör och varumärkesansvarig måste välja kanal beroende på vilken varumärkesstrategi och vilka associationer man vill skapa.

Grattis till professorstiteln! Vad ser du mest fram emot under fredagens professorsinstallation?
– Jag har aldrig sett hur det går till så det ska bli spännande att se vad som händer såväl på som bakom scenen.

Vad hoppas du att utnämningen ska leda till?
– Jag hoppas det ska bli enklare att få forskningsmedel och få gehör för mina idéer.

Vad fokuserar du på just nu i din forskning och i ditt arbete?
– Jag pysslar med två helt skilda områden: Digitalisering av reklam och effekter på varumärkesbygge samt hur man kan hålla stadskärnorna i mindre och medelstora städer vid liv.

På vilka sätt är detta arbete och dina senaste forskningsresultat till nytta för det omgivande samhället?
– Jag försöker alltid hålla mig relevant i frågor som både är centrala för företagsekonomi och samhällsnytta. När det gäller digitalisering tycker jag det gått så långt att viktiga samhällsfunktioner som dagstidningar och nyhetsmedia drabbas genom uteblivna reklamintäkter. Jag hoppas kunna bromsa utvecklingen genom att påvisa att inte bara samhället utan även företagen behöver tidningsannonsering. När det gäller stadskärnor hoppas jag kunna påvisa att handel och butiker är motorn i stadskärnan som mötesplats.

Vilka visioner har du för ditt arbete de kommande åren?
– Dels vill jag vara med att utveckla kunskap kring ovanstående frågor, men dels vill jag vara med och göra Ekonomihögskolan och Företagsekonomiska institutionen till en relevant och konkurrenskraftig utbildnings- och forskningsmiljö. Jag vill att vi blir den självklara punkten för studenter såväl som för praktiker som söker kunskap om marknadsföring.

mer om professorsinstallationen

Universitetets nya professorer installeras under en högtidlig ceremoni i Universitetshusets aula fredagen den 12 oktober kl. 16.00.

Läs mer i universitetets kalendarium.