Praktikplats med miljön i centrum

Publicerad: 2023-01-24

Ebba Lundström, som läser Ekonomie kandidatprogrammet på Ekonomihögskolan, spenderade sin valbara termin på Wilhborgs. Ett fastighetsföretag med huvudkontor i Malmö och även ett av skolans fantastiska partnerföretag.

Från vänster: Fredrik Ljungdal, Ebba Lundström och Tove Gleisner

Hennes arbetsområde under praktikperioden var Environment, social and governance (ESG), vilket innebär miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning eller hållbarhet.

– Det har varit väldigt roligt! Att få fler praktiska erfarenheter av hur saker och ting fungerar i arbetslivet. Under min praktik har jag haft ett större projekt, som innebar att jag var med och utvärderade Wihlborgs leverantörer ur ett ESG-perspektiv. Runt omkring projektet har jag haft en mängd mindre uppgifter, men alla med fokus på hållbarhet, berättar Ebba Lundström.

– Jag tror verkligen att det har varit en värdefull tid för Ebba. Jag kan själv önska att jag hade haft praktik när jag gick på högskolan för många år sedan. För när jag tog examen, hade jag inte haft någon tid utanför skolans fyra väggar. Bara att få uppleva dynamiken som finns på en arbetsplats, sitta med på möten och se hur beslut fattas, det tror jag är jättevärdefullt, tillägger Fredrik Ljungdal ESG-controller och Ebbas handledare.

Att det blev en praktikplats med fokus hållbarhet var ingen slump, då det är något som har intresserat Ebba under en längre tid. Det var även den delen som till en början lockade att söka praktikplatsen som Wihlborgs hade utannonserat.

– Hållbarhet är jättekul och det är ju dessutom framtiden. Det är ju något som alla måste jobba med, då det är ett så viktigt område. Hållbarhetsfokuset var det som fick mig att söka praktikplatsen från första början, då det kändes spännande att få en inblick i hur Wihlborgs jobbar med just hållbarhet. Extra kul att det visade sig vara något som är väl integrerat i hela organisationen, med målet att det ska vara ett hållbart bolag, säger Ebba.

Redan innan Ebbas praktik drog igång så hade hon höga förväntningar som överträffades under tioveckorsperioden hos Wihlborgs. Hon uppskattade bland annat möjligheten att sitta med på större möten, och se hur man diskuterade framtida hållbarhetsmål. Något som var både lärorikt och spännande att följa hur diskussionerna gick och hur målen växte fram.

Upplevelsen av Ebbas praktik var mycket positiv från hennes handledares håll:
– Jag tycker att det har fungerat fantastiskt bra! Det har varit jätteroligt och vi har haft enorm nytta av det Ebba har jobbat med. Vi hade aldrig klarat att ta oss igenom materialet som hon har tittat på, utan henne hade det blivit liggande. Ebba har varit en väldigt bra arbetskraft, som gjort stor nytta, säger Fredrik Ljungdal.

Även HR-chefen Tove Gleisner var enig med det som sagts. Hon fanns med under processen och såg bland annat till att Ebba fick en bra on-boarding och off-boarding på företaget. Tove ser stora fördelar med att det kommer in en praktikant som ser saker ur ett annat perspektiv, som kommer direkt från skolan med struktur, kritiska ögon och vana vid att granska och hantera stora mängder information.

– För att en praktik ska bli lyckad, så tror jag att man behöver ha en hel del av egenskaperna som Ebba besitter: att vara framåt, våga fråga om saker, kunna ta egna initiativ och ha ett eget driv. För även om vi vill vara tillgängliga hela tiden, så ser inte verkligheten ut på det viset. Vi far runt som en jojo ibland och då krävs det att man klarar sig utan sin handledare vissa stunder. Det är framförallt viktigt att vi tar in personer som skapar värde. Då det är viktigt för oss människor att känna att vi bidrar med något värdefullt. Något som blev väldigt tydligt under Ebbas praktik, för hennes arbete har redan gagnat oss jättemycket, säger Tove Gleisner.

Alla tre är överens om att det är fördelaktigt att praktikanten får en riktning som hen kan jobba utifrån och att under arbetets gång samla på sig lite frågor som sedan löses och besvaras under olika avstämningar.

Praktikperioden har givit Ebba många erfarenheter som hon kommer bära med sig framåt i sin karriär och sina fortsatta studier. Men framförallt så har hon upptäckt en riktning i sin framtida karriär som hon är nyfiken på att utforska vidare:
– Jag vill gärna arbeta med management consulting och hjälpa företag med problemlösning, genom analys av risker och lösningar för att sedan presentera resultatet. Det har jag fått göra här, men inte som konsult förstås, och det har passat mig väldigt bra, avslutar Ebba.

Wihlborgs fastigheter

Är ett svenskt fastighetsbolag med inriktning kommersiella fastigheter som är verksamma i öresundsregionen. Wihlborgs samarbetar också med Ekonomihögskolan som partner.

Praktikplats

Är du nyfiken på att veta mer om hur du får in praktiska erfarenheter i din utbildning hos oss? Vi erbjuder en mängd av internships och praktikplatser.

Läs mer om praktik här