Pionjär inom big data och forskningsfinansiär blir Ekonomihögskolans nya hedersdoktorer

Publicerad: 2020-03-02

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har utsett 2020 års hedersdoktorer: civilekonomen Tom Hedelius och professor Steven Ruggles. De promoveras vid en högtidlig ceremoni i Lunds domkyrka den 29 maj.

Nya doktorer vid Lunds universitet promoveras i Domkyrkan i Lund. Foto från ett tidigare tillfälle. Fotograf: Kennet Ruona

– Våra nya hedersdoktorer har betytt mycket för forskningen, både ur Ekonomihögskolans perspektiv och ur ett större, nationellt och globalt perspektiv. Tom Hedelius för sina insatser som forskningsfinansiär och Steven Ruggles som pionjär inom det som vi i dag kallar big data och open data, säger Fredrik Andersson, rektor vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

De båda nya hedersdoktorerna besöker Lund för promoveringen fredagen den 29 maj. På torsdagen innan, respektive måndagen efter, promoveringen håller de föreläsningar eller samtal inför publik med fokus på sin gärning. Mer information om detta kommer i Ekonomihögskolans kalendarium senare i vår.

Ekonomihögskolans kalendarium

Hedersdoktorer vid Ekonomihögskolan 2020

Professor Steven Ruggles, University of Minnesota, Minneapolis, USA

Steven Ruggles (född 1955) är en av grundarna av IPUMS, världens mest kända ”big data”-projekt inom samhällsvetenskapen. Det startade som ett projekt för harmonisering och tillgängliggörande av de amerikanska folkräkningarna och har sedan expanderat till att bli världens främsta institution för tillhandahållande av mikrodata för befolkningar världen över. I dag innehåller IPUMS nästan en miljard observationer från de amerikanska folkräkningarna och mer än en miljard observationer från internationella folkräkningar från mer än 100 länder.

Ruggles har genom IPUMS varit en pionjär vad gäller ”big data” och att göra forskningsdata fritt tillgänglig, på det sätt som i dag blivit populärt under beteckningen ”open data”. Ruggles har utgjort en stor inspirationskälla för svenska forskare och arkiv, inklusive demografer och ekonomisk-historiker vid Ekonomihögskolan.

Ruggles är Regents Professor of History and Population Studies vid University of Minnesota. Han leder också Institute for Social Research and Data Innovation vid University of Minnesota. Han har varit president för Population Association of America (PAA) och Social Science History Association (SSHA) i USA.

Läs mer om Steven Ruggles på University of Minnesotas webbplats

Tom Hedelius, Stockholm

Tom Hedelius (född 1939) blev civilekonom vid Lunds universitet 1965. Han var vd i Handelsbanken 1978–1991, varefter han övergick till att vara styrelseordförande fram till 2001. Han blev sedan ordförande i Industrivärden. Tom Hedelius har också haft ett stort antal styrelseuppdrag i andra börsnoterade företag, bland andra Volvo, AGA, Ericsson, Siemens-Elema, SCA, Skandia, Bergman & Beving, Addtech och Lagercrantz. I dag är Tom Hedelius ordförande i Sandrews stiftelse samt Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, som delar ut anslag och stipendier till ekonomisk forskning.

Tom Hedelius har, tillsammans med Jan Wallander, skapat Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, en av Handelsbanksstiftelserna som delar ut anslag och stipendier till ekonomisk forskning. Stiftelsen arbetar helt utifrån akademiska kvalitetsprinciper och betyder mycket för svensk forskning inom hela det ekonomiska fältet. Stiftelsen är en synnerligen viktig finansiär av åtskilliga forskningsprojekt bedrivna vid ett flertal institutioner inom Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Läs mer om Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse på handelsbanken.se

 

Kontakt

Fredrik Andersson, rektor vid Ekonomihögskolan
fredrik.andersson@ehl.lu.se
046-222 86 76

Louise Larsson, presskommunikatör
louise.larsson@ehl.lu.se
072-722 00 66