Ökad varumärkeslojalitet när företag bidrar till samhällsnytta

Publicerad: 2020-11-18

Detta visar en rapport där en grupp studenter har sett över företaget PE:s hållbarhetsstrategi ur ett kommunikationsperspektiv.

Under hösten har studenter inom ramen för kandidatkursen strategisk marknadsföring arbetat med hållbara företagscase. Det har resulterat i både rapporter och presentationer för de medverkande företagen. Två av dessa case har handlat om att se över företagens hållbarhetsstrategi ur ett kommunikationsperspektiv. TePe Munhygien AB är ett av företagen som medverkat i kursen.

– Det har varit spännande att få unga människors perspektiv på hur Tepe skulle kunna jobba! Jag tror här finns saker vi skulle kunna jobba vidare med, som att prata externt om hur vi jobbar internt, för att bli mer personliga, säger Maria Swartling-Jung, kommunikationschef på TePe Munhygienprodukter AB.

Hur kan TePe kommunicera CSR externt?

Syftet med studenternas rapport var att undersöka hur TePe effektivt kan kommunicera CSR externt och hur företaget på bästa sätt bygger upp sitt budskap. I rapporten, som är baserad på en litteraturstudie och en intervju, rekommenderar studenterna TePe att integrera information om både interna och externa CSR-initiativ i sin kommunikation. Förväntad effekt: att kunderna ska uppfatta företagets genuina satsningar inom hållbarhet. 

Skapa engagemang om CSR i realtid

Vidare rekommenderar studenterna TePe att använda sociala medier för att: etablera starka relationer till intressenter, skapa engagemang, uppmuntra delaktighet och möta sina intressenters synpunkter eller frågeställningar om CSR i realtid. Då TePe:s målgrupp är bred och varierad så rekommenderar studenterna en ytterligare segmentering och sedan marknadsundersökningar för att få tydligare svar på hur konsumenternas uppfattning ser ut. På så sätt kan TePe skapa relevant och riktad kommunikation som kan generera positiva förändringar i konsumenternas beteende och konsumtionsvanor.
 
PE Teknik & Arkitektur är det andra företaget som medverkat och de är också mycket positiva till studenternas engagemang och resultat av case:t. 

– Vilken kvalitet på arbetet, under så kort tid. Ni har gjort en bra inramning på en komplex utmaning, säger Amanda Tevell, affärsområdeschef Samhällsutveckling på PE.

Fokusera på initiativ som bidrar till samhällsnytta 

Genom en digital enkätundersökning undersökte studenterna hur PE:s slutkunder (boende i hyres- och bostadsrätter) uppfattar fastighetsbolagens hållbarhet. Därefter har de utvärderat om PE:s positionering är gynnsam. Syftet var att undersöka hur fastighetsbolag kan stärka sin hållbarhetspositionering och hur detta inverkar på deras varumärkeslojalitet. Resultatet av rapporten visar på att fastighetsbolag kan skapa varumärkeslojalitet genom att fokusera på initiativ som uppfattas som osjälviska och bidragande till samhällsnytta. Utmaningen i att positionera sig som ett hållbarhetsvarumärke ligger i hur man ska övertyga kunderna att man gör hållbarhetsarbetet av inre, icke-själviska skäl. 

Social hållbarhet viktigt för boende och kunder

Studenternas rekommendation till PE är att fokusera på fler initiativ kopplade till sociala aspekter av hållbarhet som i högre grad verkar anses samhällsnyttiga av kunderna. Främst förespråkar de hållbara drift- och energilösningar, trevlig omgivning och trygg boendemiljö. 
 
– Det finns mycket att göra, generellt har fastighetsbranschen fokuserat på energioptimering men vi ser att det finns ett större intresse för klimatet som helhet och nästa steg är att jobba med relevanta sociala frågor. Det är jättespännande att det finns potential där utifrån ett varumärkesperspektiv, säger Amanda Tevell.

Efterlysning av företagscase till vårterminen 2021

Vill du att en grupp studenter från vårterminens kurs i strategisk marknadsföring ser över ditt företags hållbarhetsstrategi ur ett kommunikationsperspektiv? Hör av dig i dag till Martina Oxling: martina.oxling@ehl.lu.se, projektledare för Ekonomihögskolans Sustainable Future Hub!

Medverkande studenter

Företagscase Tepe:
Emelie Fritz
Simon Karlsson
Lisa Alm
Nathalie Nagy
Ailina Li

Företagscase PE:
Elias Nilsson
Gabriel Jönsson
Mimmi Niemi
Tobias Jönsson
Vilma Larsson

Kort om företagen

TePe Munhygien AB

Ett globalt företag med dotterbolag och distribution världen över. TePe är ett familjeägt företag grundat 1965, med all produktion i Malmö. Deras ambition är att utveckla kvalitativa tandvårdsprodukter och lösningar tillsammans med tandvårdsexpertis för att inspirera människor att leva ett hälsosammare liv.

Besök TePe:s hemsida.
 
 

PE Teknik & Arkitektur

I dagligt tal PE, grundades 2006 och är i dag ett av Sveriges ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur. De har över tusen medarbetare och finns på ett trettiotal orter runt om i Sverige. Som samhällsbyggare skapar de innovativa och hållbara lösningar som formar utvecklingen av städer, infrastruktur och industri.

Besök PE:s hemsida.