Och anslagen går till ...

Publicerad: 2019-01-08

Svensk inkomstojämlikhet, afrikanska eliter och småforskning med stora maskiner. Det är några av forskningsprojekten som beviljades anslag under senhösten och vintern 2018.

Ett urval av projekt och liknande som beviljats stöd under slutet av 2018:

Forte

Verksamhetsuppföljning för lärande och kvalitetsförbättring i primärvården

Företagsekonomi, Anders Anell

4 984 000 kr

Läs mer på forte.se

Riksbankens jubileumsfond

Resiliens mot ekonomisk krympning: social kapabilitet och utvecklingsländernas framväxt sedan 1950-talet

Nationalekonomi, Martin Andersson

4 759 000 kronor

Läs mer på RJ.se

Stärkt konkurrensposition genom etiskt beteende: Svenska företag på utvecklingsmarknader

Företagsekonomi, Ulf Elg

7 369 000 kronor

Läs mer på RJ.se

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet delade i november totalt ut 730 miljoner kronor till forskning inom samhällsvetenskap och humaniora för åren 2018–2024. Läs mer på VR.se

Den svenska övergången till jämlikhet: Inkomstojämlikhet med nya mikrodata, 1862-1970

Ekonomisk historia, Erik Bengtsson

4 226 000 kronor

Läs mer på swecris.se

Asymmetriska kontrakteringsförmågor: Ekonomiska och organisatoriska effekter av företags lärande inom kommersiell kontraktering

Företagsekonomi, Niklas Lars Hallberg

4 500 000 kronor

Läs mer på swecris.se

Småforskning med stora maskiner: Samarbets- och användarmönster vid samtida, stora forskningsanläggningar för neutroner och röntgen

Övrig annan samhällsvetenskap, Olof Hallonsten

4 270 000 kronor

Läs mer på swecris.se

Afrikanska eliter: Välstånd och fortlevnad

Ekonomisk historia, Ellen Hillbom

5 700 000 kronor

Läs mer på swecris.se

Beskattning för välfärdsstaten: progressivitet i ökningen av sociala utgifter (1910-1970)

Ekonomisk historia, Sara Torregrosa Hetland

3 100 000 kronor

Läs mer på swecris.se

Entreprenörskapets statistik

Företagsekonomi, Jonas Wallin

4 700 000 kronor

Läs mer på swecris.se

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse och Tore Browaldhs stiftelse

Wallanderstipendier

Annika Elwert, ekonomisk historia, 1725 tkr

Volha Lazuka, ekonomisk historia, 1725 tkr.

Läs mer på ed.lu.se

Hedeliusstipendier

Hampus Poppius, doktorand i nationalekonomi, utlandsvistelse 2019, 63 tkr.
Josefin Kilman, doktorand i nationalekonomi, University of California, Berkeley, 353 tkr.
Polina Knutsson, doktorand i nationalekonomi, Michigan State University, 167 tkr.

Läs mer på handelsbanken.se

De namngivna forskarna är angivna som projektledare eller kontaktpersoner för projektet, enligt respektive finansiär. Merparten av anslagen löper på under flera år, med ett visst delbelopp per år.

Med reservation för eventuella ändringar.