lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Nybildat nätverk ska förmedla kunskap om högutbildade från Syrien

Publicerad: 2017-07-07

Företag söker nya medarbetare – ofta med ljus och lykta, men samtidigt är okunnigheten om utländska utbildningar fortsatt omfattande. Konsekvensen blir att välutbildade personer står utan jobb och företag går miste om konkurrensfördelar. Många av de personer som flytt från Syrien är högutbildade och har gedigen arbetslivserfarenhet i bagaget, men har ändå svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Ovanstående belyser Yazeed Al Atassi och Ismail Alebiary, båda med ingenjörsbakgrund och erfarenhet från Syrien respektive Egypten i en färsk magisteruppsats vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Yazeed och Ismail har valt att komplettera sina respektive ingenjörsutbildningar med en ettårig masterutbildning i ”management” vid Ekonomihögskolan.

– Vi vill visa den kompetens som finns hos nyanlända syrier, som många gånger har hög utbildning och gedigen arbetslivserfarenhet med sig. Vi har förstått att många är omedvetna om det humankapital som finns inom den här gruppen. Sveriges ekonomiska tillväxt skapar jobb, och här finns högkvalificerad arbetskraft som kan komplettera arbetsmarknaden, säger Ismail Alebiary.

”Vi vill bidra med ett nytt perspektiv till integrationsdebatten”

Yazeed Al-Atassi och Ismail Alebiari har inom sin masteruppsats genomfört fem djuplodande intervjuer och fått in 120 enkätsvar av högutbildade syrier, som uppger att de möter följande utmaningar och förutsättningar på den svenska arbetsmarknaden:

Låg kännedom bland arbetsgivare. Många arbetsgivare är omedvetna om den kompetens och arbetslivserfarenhet som finns bland nyanlända syrier.

Språkbarriären. Att kunna svenska är en viktig faktor för arbetsgivare, men inte avgörande, uppger de som funnit anställning i Sverige.

Bedömning och erkännande av utländsk utbildning. Regeringen gav i oktober 2016 flera lärosäten i uppdrag att bygga upp nya kompletterande utbildningar för personer med utländsk utbildning till apotekare, arkitekt, barnmorska, biomedicinsk analytiker, ekonom, fysioterapeut, ingenjör, psykolog, sjuksköterska, socionom och systemvetare. För personer som kommer till Sverige med en utländsk utbildning kan möjligheten att komplettera den vara avgörande för etablering på den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer om kompletterande utbildning i ekonomi eller systemvetenskap

Personlig drivkraft. Anställda syrier vittnar om att egen initiativförmåga och uthållighet, kombinerat med ett starkt självförtroende, är viktiga faktorer för att få jobb i Sverige.

Arbetsmarknadsinsatser spelar roll. Att komma ut på en arbetsplats har direkt eller indirekt lett till vidare jobb enligt anställda syrier. Arbetsmarknadsinsatser som instegsjobb eller praktik kan ge möjlighet till anställning, referenser till CV, lokalkännedom och bygger sociala och professionella nätverk.

– Vi har följt samhällsdebatten om flyktingkrisen och Sveriges utmaningar kring integration. Genom vår uppsats vill vi ge ytterligare ett perspektiv – nämligen från högutbildade invandrare som jobbar, eller söker jobb, i Sverige, uppger Yazeed Al-Atassi.

Läs hela uppsatsen via LUP Student Papers

Nätverk på Facebook och LinkedIn

Genom nätverket ”Högutbildade Syrier i Sverige”, som finns på både LinkedIn och Facebook, vill Yazeed och Ismail skapa kontaktvägar mellan svenska företag och personer med syriansk utbildning och arbetslivserfarenhet.

– Vi hoppas att vår uppsats, samt vårt nya nätverk, kan bidra till nyanländas integration i Sverige och bidra till Sveriges utveckling och tillväxt, avslutar Yazeed Al-Atassi.

 Nätverket på Facebook

  Nätverket på LinkedIn

Yazeed Al-Atassi

Hemland: Syrien
Utbildning: Bachelor’s in Industrial Engineering, King Fahd University of Petroleum and Minerals samt Master’s in Management, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Expertis: Strategi- och managementkonsulting
Tidigare arbetsgivare: KPMG

Ismail Alebiary

Hemland: Egypten
Utbildning: Bachelor’s in Petroleum Engineering, Texas A&M University samt Master’s in Management, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Expertis: Olja och gas
Tidigare arbetsgivare: Baker Hughes Inc.