Nya hedersdoktorer föreläser om välbefinnande och AI inom akademin

Publicerad: 2023-05-11

Ekonomihögskolans nya hedersdoktorer besöker fakulteten i samband med promoveringen för en gemensam föreläsnings-session. Anne McCants och Helga Nowotny är internationellt välkända forskare inom sina områden, ekonomisk historia respektive vetenskapliga och tekniska studier.

Ekonomihögskolans nya hedersdoktorer promoveras den 26 maj 2023, den 25 maj föreläser de på Ekonomihögskolan. Bild: Kennet Ruona

Helga Nowotny

Helga Nowotny är professor emerita i vetenskapliga och tekniska studier vid ETH i Zürich och tidigare ordförande i Europeiska forskningsrådet. Hon har varit nydanande inom sitt forskningsfält med publikationer inom ämnen som social tid, vetenskapliga kontroverser, nyfikenhet, samt osäkerhet och samhällspåverkan kopplat till digitalisering.

Ekonomihögskolans rektor, Mats Benner berättar att Helga Nowotny lämnat viktiga bidrag för såväl Sverige som kunskapsnation som Lunds universitet som lärosäte. Hennes pådrivande roll i utvecklingen av Europeiska Forskningsrådet (ERC) har varit av stor betydelse för svensk forskning.

– Being awarded an Honorary Doctorate is an occasion when I feel honored and humble. It makes me realize that science – I always include the social sciences – is a wonderful collaborative effort with many great people. My relationship with colleagues in Sweden started a very long time ago and I am happy that the University of Lund occupies a precious place in these networks, säger Helga Nowotny.

Helga Nowotny kommer att föreläsa om "The Challenges of Generative AI for Academia: What Happens If We No Longer Understand What We Make?"


Anne McCants

Årets andra hedersdoktor, Anne McCants, innehar Ann F. Friedlaender-professuren i historia vid MIT. Hon har ett brett forskningsintresse – historisk demografi, materiell kultur, tidigmodern handel och konsumtion, välgörenhet, relationen mellan ekonomisk tillväxt och levnadsstandard – men också frågeställningar kring tillämpningen av samhällsvetenskaplig forskningsmetodik.

Erik Green, docent i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan samarbetar med Anne inom forskningsprogrammet The establishment, growth and legacy of a settler colony: Quantitative panel studies of the political economy of the Cape Colony. Han beskriver henne som en av de mest framträdande ekonomisk-historikerna i världen, med genuin nyfikenhet och stor forskningsbredd som kännetecken.

– It is a tremendous honor to be recognized by LUSEM in this way. In my opinion the Department of Economic History is truly one of the most renowned and congenial centers for the study of the global economic and demographic past in the world. My time spent at Lund university has been so generative for both my research and teaching, leading me to new topics and insights, as well as challenging me to probe for flaws in my own thinking, sa Anne McCants efter att ha nåtts av beskedet om promoveringen.

Anne McCants föreläser om "Understanding Well-Being Through the Lens of Economic History".

Om föreläsningen och promoveringen

Föreläsningen ges vid Ekonomihögskolan den 25 maj kl 13-14:15 i Crafoordsalen på Ekonomihögskolan.

Mer information och anmälan

Promoveringsceremonin 26 maj

Tidigare nyhet om heders-doktorerna

Hedersdoktorerna

 

Helga Nowotny
Bild: Heimo Aga

Anne McCants 
Bild: James McCants