Ny forskningsrapport om hur förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner kan styra och leda tillsammans.

Publicerad: 2022-09-19

SKR har nyligen publicerat rapporten ”Att lära av varandra för att styra och leda bättre tillsammans”, skriven av forskare vid Ekonomihögskolan i Lund

Forskningsprojektet har genomförts av de fyra forskarna Ulf Ramberg, Mikael Hellström, Hans Knutsson och Ola Mattisson.

I rapporten delar ledande förtroendevalda och chefer med sig av sina erfarenheter och framgångsfaktorer. Rapporten innehåller både teori och praktik i form av bland annat 13 olika case som belyser olika strategiska frågor, strukturförändringar och organisatoriska utmaningar i kommuner och regioner.

Rapporten kan ses som ett kunskapsbaserat diskussionsmaterial för att stödja ledande politiker och tjänstepersoner i arbetet med att genomföra politiska beslut. Den syftar också till att stimulera till nya perspektiv att ta sig an utmaningar inom enskilda kommuner och regioner. 

Läs mer och ladda ner rapporten på SKR:s hemsida