Ny forskning presenterar fyra sannolika framtidsscenarier för mejeriindustrin

Publicerad: 2020-09-30

Tetra Pak och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har nyligen genomfört en gemensam studie som presenterar fyra sannolika scenarier för mejeribranschens framtid. Studien analyserar sex viktiga globala marknader för att undersöka de kritiska osäkerheterna hos sociala miljökrafter och teknologiska förändringar som kan påverka mejerilandskapet de närmaste tio åren.

Foto: Istock

Frederik Wellendorph är chef på avdelningen för Liquid Food på Tetra Pak och kommenterar:

– Vi ser att Food & Beverage-sektorn står inför en enorm förändring under det kommande decenniet, särskilt vad gäller mejeriindustrin. Det är uppenbart att många utmaningar väntar, men det innebär också gott om möjligheter för producenterna. Nyckeln till framgång i det nya landskapet kommer att vara att omfamna flexibilitet och reagera proaktivt på vågen av omvälvande förändringar.

Christian Koch är forskare och postdoc på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han har ansvarat för en stor del av studien och kommenterar utvecklingen:

– Den globala mejeriindustrin befinner sig i själva kärnan av den pågående livsmedelsomvandlingen och vi kan se hur konturerna av förvandlingen redan börjar ta form. I det här projektet som vi har gjort i samarbete med Tetra Pak, använde vi etablerade metoder för att utveckla scenarier för hur mejeriindustrin kan se ut om tio år. Scenarierna skiljer sig så mycket från varandra som möjligt, inom gränserna för vad som är rimligt och trovärdigt. Således bör alla scenarierna kunna betraktas som möjliga framtidsvisioner.

Studien, Global trends affecting dairy strategies, är resultatet av ett 1,5 år långt forskningsprojekt från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, med stöd av Tetra Pak. Syftet har varit att undersöka ett mejerilandskap i förändring och visa hur mejeriindustrin kan se ut år 2030. Projektgruppen från Ekonomihögskolans tvärvetenskapliga forskningscenter SITE bestod av Thomas Kalling, Matts Kärreman, Magnus Johansson och Christian Koch. Forskarna har analyserat sex viktiga globala marknader – Storbritannien, USA, Kina, Indien, Nigeria och Brasilien. Arbetet resulterade i fyra möjliga scenarier: Dairy Evolution, Green Dairy, New Fusion och Brave New Food. Var och en av scenarierna visar samspelet mellan socioekonomiska krafter och teknologisk transformation, med mycket olika resultat.

Dairy Evolution: innehåller inga större överraskningar. Mejeriindustrin fortsätter att följa aktuella trender, vilket leder till enbart mindre förändringar.

Green Dairy: kännetecknas av starka sociokulturella och miljömässiga krafter, såsom konsumentkrav och politiska begränsningar vilka driver mejeriindustrin att investera kraftigt för att minska koldioxidavtrycket. Tekniska förändringar är här inte i fokus.

New Fusion: domineras av innovativ teknik och processer som kan inverka avsevärt på industrin. Här är de sociokulturella och miljömässiga krafterna svaga.

Brave New Food: kombinerar starka sociokulturella och miljömässiga krafter samt innovativa teknologier, vilket tillsammans skulle kunna leda till en fullständig omvandling av industrin.

Se infografik med de olika scenarierna (pdf)

De fyra scenarierna tar upp otaliga konsekvenser som kan förändra förutsättningarna för näringslivet. Tetra Pak har satsat på att ligga steget före förändringen och har därför inlett samarbeten med start-ups och den akademiska världen. Allt för att snabba på förståelsen för hur olika protein presterar under olika bearbetningsförhållanden. Målet är att skapa lösningar som gör det möjligt för Tetra Paks kunder att dra nytta av de kommande förändringarna både vad gäller traditionell komjölk, växtbaserade drycker och labbodlade alternativ.

Studenter från Ekonomihögskolans masterprogram i International Strategic Management 2018 och 2019 genomförde även examensarbeten inom ramen för projektet. De gjorde bland annat omfattande studier på plats i Europa, USA, Kina, Indien, Nigeria och Brasilien.

En sammanfattning av rapporten finns här

Övrig information

  • ”Labbodlad” (Lab-grown) avser den produktion av protein som inte involverar traditionella djur- eller växtkällor. Andra termer som används i branschen är ”odlad” (cultured), ”cellulärt jordbruk” (cellular agriculture) och ”djurfria mejeriprodukter” (animal-free dairy).
  • I juli 2020 undertecknade Lunds universitet och Tetra Pak ett femårigt strategiskt partnerskapsavtal med syfte att fortsätta och fördjupa sin långa historia av samarbete kring förpackningslogistik, livsmedelsteknologi och förpackningsmaterial. Tillsammans ämnar Lunds universitet och Tetra Pak bland annat att skapa nya utvecklingsmöjligheter mellan industri och akademi, främja resursdelning och kompetens mellan verksamheterna och utforska potentialen för att berika idéer och utbyten mellan studenter och yrkesverksamma.
  • Mejeriindustrin står för närvarande för 16,3 procent av all dryckesförbrukning och utgör tillsammans med JNSD (juices, nectars and still drinks) 25 procent globalt. Mejeritillväxten förväntas överträffa JNSD fram till 2022. Alla fermenterade kategorier växer globalt, med Sydostasien i framkant vad gäller tillväxttakten för fermenterade mejeriprodukter.
  • Den 8 oktober tar två livewebbinarier upp aktuella trender som påverkar den globala mejeribranschen, förändringar som skakar om och för industrin vidare i olika riktningar samt hur man kan fånga upp dessa trender och osäkerheter i en långsiktig planering. Mer information och registrering hittar du här

Kontakt

Thomas Kalling
+46(0)46-222 46 38
Mer om Thomas Kallings forskning

 

Matts Kärreman
+46(0)46-222 01 91
Mer om Matts Kärremans forskning

Christian Koch 
+46 (0)70-84 77 344
Mer om Christian Kochs forskning

Mer information

Tetra Pak är ett världsledande företag inom process- och förpackningslösningar för livsmedel. Vi samarbetar med våra kunder och leverantörer för att erbjuda säkra, innovativa och miljöanpassade produkter, som varje dag tillgodoser behovet hos miljontals människor i över 160 länder runtom i världen. Med över 25 000 anställda världen över, tror vi på en långsiktig och hållbar attityd till vår affärsverksamhet och tar vårt ansvar som ledande i vår industri. Vårt motto ”BEVARAR DET GODA” uttrycker vår affärsfilosofi att göra livsmedel säkra och tillgängliga, överallt.

Mer information om Tetra Pak hittar du på www.tetrapak.se.

Ekonomihögskolan bedriver forskning och utbildning i nära samarbete med näringslivet. Vi erbjuder populära kandidat- och masterprogram inom bland annat ekonomi, informatik och handelsrätt. Ekonomihögskolan är ackrediterad av både EQUIS och AMBA, vilket visar att vår forskning och utbildning håller högsta internationella kvalitet.

Ekonomihögskolan är en del av Lunds universitet som grundades 1666 och återkommande rankas som ett universitet i världsklass. Vid Lunds universitet finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare som förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.