Nobelsymposium om sociala nätverk

Publicerad: 2023-09-11

Sex professorer, världsledande inom sina respektive områden, samlades i slutet på augusti på Kulturen i Lund för att diskutera sociala nätverk. Värdar för mötet var Lundaprofessorerna Tommy Andersson och Christofer Edling.

Syftet med symposiet var att identifiera de mest angelägna frågeställningarna och diskutera de sociala nätverken som forskningsområde. Området har alltsedan det började ta form inom psykometrin för ca 100 år sedan varit genuint tvärvetenskapligt.

– Symposiet gav en utmärkt beskrivning av nätverksforskningen, vad som förenar och skiljer olika discipliner åt och vad som förenar dem.  För egen del är jag särskilt intresserad av utmaningen att försöka precisera under vilka omständigheter nätverken spelar en avgörande roll för en viss handling eller ett visst förlopp och när de inte gör det, säger Christofer Edling, professor i sociologi. 

Christofer har tillsammans med Tommy Andersson, professor i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, bjudit in till symposiet

Ger ökad vår förståelse för sociala medienätverk, vänskapsnätverk och smittspridning

För Vittoria Colizza, professor i medicin har studiet av nätverk inte minst fokuserat på epidemier, pandemier och särskilt de hubbar som utgörs av superspridare. 

Inom ekonomin rör sig forskningsfältet mycket mot studier av leverantörskedjor men beröringspunkter och likheterfinns oavsett om man tittar på levande organismer, eller kombinationen av teknologi och oss själva.

Ekonomiprofessorn Matthew Jackson lade till att utvecklingen mot mer kontaktpunkter och större kontaktnät inte nödvändigtvis innebär fler kontakter för en enskild, utan att det faktiskt kan leda till isolering polarisering samtidigt.

Christofer Edling menar att förskjutningen av förklaringsfokus från de sociala aktörerna i sig till relationerna mellan aktörer onekligen är en radikal perspektivförflyttning som kom fram under diskussionerna. 

– Under de här dagarna fick vi många exempel på hur perspektivet ger oss en bättre förståelse för hur filterbubblor uppstår och består, hur anställda kan nå strategiska fördelar, hur smittsamma sjukdomar sprids (eller inte), och mycket mer, säger Christofer Edling.

Tanken är att bidragen ska samlas i en bok som förhoppningsvis kan bli en givande introduktion till social nätverksanalys för studenter på avancerad nivå och för forskare.

Panelen 

Panelen presenterades av Tommy Andersson och bestod av professorerna: 

Matthew Jackson (nationalekonomi, Stanford Universityl)

Albert-Laszlo Barbasi (fysik, Northeastern University)

Kathleen M. Carley (datavetenskap, Carnegie Mellon University)

Damon Centola (sociologi, University of Pennsylvania)

Vittoria Colizza (medicin,  Sorbonne Université)

David Lazer (statsvetenskap, Northeastern University)

Kontakt

Tommy Andersson
Professor i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Tommys profil i Lunds universitets forskningsportal

Christofer Edling
Professor i sociologi vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet

Christofers profil i Lunds universitets forskningsportal

Fakta: Nobelsymposium

Nobelsymposium är ett tillfälle för svenska akademiska institutioner att arrangera internationella konferenser på högsta vetenskapliga nivå, och ge svenska forskare direktkontakt med den internationella forskningsfronten. Sedan starten 1965 har mer än 180 Nobelsymposier arrangerats.

Nobelstiftelsens programkommitté är de som formellt beviljar ansökningar om att arrangera Nobelsymposier. Kommitténs beslut baseras på förslag från Kungl. Vetenskapsakademien, som mottar och organiserar utvärderingen av förslag till Nobelsymposier i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur och ekonomiska vetenskaper.