Marknadsföringsstudenter tog sig an förlagsbranschen

Publicerad: 2021-03-25

Studenter på kandidatkursen i marknadsföring fick testa sina strategiska muskler i skarpt läge. Under två månaders tid fick studenterna fördjupa sig i en marknadsstrategisk utmaning presenterad av utbildningsförlaget Studentlitteratur. Kursen avslutades med att lagen pitchade sina förslag inför Studentlitteratur och marknadsföringsgurun Mats Rönne.

Vinnarlaget samlade över Zoom: Kornelija Steinsvik, Julia Löfblad, Julia Örnhem, Fanny Nabseth och Vivian Wang.

Professor Johan Anselmsson, ansvarig för kandidatkursen i marknadsföring, bjuder varje termin in företag som kan presentera riktiga utmaningar för studenterna. Tidigare år har studenterna mött snabbrörliga konsumtionsvarumärken såsom Findus, Quorn, Pågen och Spendrups. I år flyttades utmaningen till en ny arena – förlagsvärlden.

Studentlitteratur grundades 1963 och är i dag Sveriges ledande utbildningsförlag, med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet. Studentlitteratur verkar på en marknad där stora krafter är i rörelse: digitalisering, onlinehandel, gratislitteratur och intåg av internationella aktörer som Amazon. Studenterna fick i uppdrag att analysera hur Studentlitteratur kan bygga relationer och varumärke direkt till målgruppen studenter.

Onsdagen den 24 mars var det dags för studentgrupperna att pitcha sina förslag framför en jury som representerade Studentlitteratur: förläggarna Eric Rehn, Ola Håkansson och Jens Fredholm. Nytt för i år är att juryn kompletterades av marknadsföringsgurun Mats Rönne, som även hållit i en heldag på kursen om hur man gör effektiv marknadsföring och mäter dess effekter.

Sexton studentlag pitchade inför juryn, och konkurrensen var hård. Till slut var det förslaget från Julia Löfblad, Fanny Nabseth, Kornelija Steinsvik, Vivian Wang och Julia Örnhem som föll juryn i smaken.

Intervju med vinnarlaget

Stort grattis! Kan ni ge en kort sammanfattning av ert vinnande förslag?

Kampanjen vi utformade heter “Av studenter – för studenter”, och bygger på just det budskapet. Den går ut på att Studentlitteratur ska komma närmare vårt valda segment, studenter i åldrarna 20–26 år, och skapa en gemenskap och community kring sitt varumärke.

Vi vill att Studentlitteratur ska anamma och framföra i sin marknadsföring att de en gång i tiden grundades av studenter, för att skapa bättre kurslitteratur för andra studenter. Med “Av studenter – för studenter” vill vi understryka både det historiska perspektivet och det moderna perspektivet: att studenter kan interagera och kommunicera såväl med företaget som med varandra i frågor om kurslitteratur.

Genom starkare relationer och gemenskap mellan studenterna och företaget – och vårt förslag går igenom hur detta kan ske – ökar varumärkeskännedomen. Vårt mål är att Studentlitteratur ska vara en självklar del av studietiden och studentlivet.

Hur tog ni er an uppgiften?

Det har varit många Zoom-samtal för att bolla idéer. Utformningen av kampanjens olika delar har vi kommit fram till tillsammans. Utöver det har vi delat upp uppgiften ganska mycket utefter vad vi i gruppen är bäst på. Vi har haft ett gott samarbete hela kursen och kompletterar varandra väldigt bra. Kornelija, Fanny och Vivian är väldigt duktiga på allt som har att göra med det grafiska innehållet och har fått sköta den delen. Julia och Julia är bättre på siffror och statistik, så de har skött allt innehåll som rört budget, försäljning och den statistiska datan från undersökningen.

Hur kändes det att pitcha inför juryn?

Det var minst sagt nervöst, men också väldigt spännande och häftigt. Vi visste att vi hade ett bra förslag med snyggt grafiskt material, vilket gjorde att vi kände oss ganska trygga i oss själva och vår idé. Vi har jobbat hårt och är väldigt stolta över vårt arbete, så det kunde man luta sig tillbaka mot. Vi hade också övat mycket och förberett oss på potentiella frågor vi skulle kunna få, så det lugnade nerverna lite. Samtidigt var många grupper väldigt duktiga, så vi var väldigt ärade av att bara få komma till final – men det så klart extra roligt att ta hem hela tävlingen! Sammantaget tyckte alla vi i gruppen att det var en väldigt rolig uppgift.

Ni har valt att inrikta er inom marknadsföring – varför det?

Av allt vi fått lära oss under Ekonomie kandidatprogrammet så tyckte vi alla att marknadsföring var det mest intressanta ämnet. Det är kul att få jobba både strategiskt och och kreativt, och där sticker marknadsföring ut jämfört med de andra ämnena inom företagsekonomin. Vi har alla alltid haft ett stort intresse för marknadsföring, så valet föll sig ganska naturligt.

Kontakt

Johan Anselmsson
Professor i marknadsföring

johan.anselmsson@fek.lu.se

Står du inför en marknadsstrategisk utmaning?

Om du ansvarar för ett någorlunda etablerat företag eller varumärke som vänder sig till ett brett urval konsumenter på den svenska marknaden och står inför någon intressant utmaning så är du välkommen att höra av dig till Johan.

Årets jury

Juryn bestod av:

  • Jens Fredholm, förläggare på Studentlitteratur inom teknik och ingenjörsutbildningar.
  • Eric Rehn, förläggare på Studentlitteratur inom företagsekonomi, nationalekonomi och matematik.
  • Ola Håkansson, förläggare på Studentlitteratur inom företagsekonomi och samhällsvetenskaplig metod.
  • Mats Rönne, senior advisor på Offpist Management. Mats sitter även med i Sveriges annonsörer samt är engagerad i den prestigefyllda reklameffekttävlingen ”100-wattaren”.

Vinnarmotivering:

"Årets kamp var hård och de två finallagen hade nära nog kommit fram till samma typ av insikter och lösningar. Båda pitcharna höll mycket hög nivå på analys och kreativitet. Det vinnande bidraget hade en något mer balanserad fördelning mellan sina aktiviteter och färgsättning och formspråket på kampanjerna var också lysande. Det var en marginell skillnad som fällde avgörandet, där den vinnande gruppen var aningen mer stringent och konsekvent i sin presentation i hela kedjan från analys och målsättningen till valda kanaler och huvudbudskap."