KEFU-podd: Verksamhetsstyrning för hållbar utveckling

Publicerad: 2022-12-13

Hållbarhetsfrågan seglat upp som en ordentlig utmaning för många organisationer under de senaste åren. Professor Matti Skoog från Åbo Akademi samtalar i denna podd med KEFUs forskningsledare Ulf Ramberg om vikten av intern förankring i styr- och mätprocesserna gällande hållbarhetsaspekter från städer, regioner, kommuner och företag.

Matti Skoog är ämnesansvarig professor i redovisning och styrning vid Åbo Akademi. Han höll i november ett KEFU-seminarium om styrning för hållbar utveckling på Ekonomihögksolan i i Lund

 

Lyssna på Soundcloud