KEFU-dagen 2023 – Vart är vi på väg? Anmäl dig nu!

Publicerad: 2023-04-21

Arets KEFU-dag hålls torsdagen den 15 juni i Lux Hörsal, Lund och temat är "Vart är vi på väg?

KEFU-dagen 2023 belyser en fråga som inte har något självklart svar. Liksom Tv- programmets dito så kommer det emellertid då och då ledtrådar, mer eller mindre tydliga, som eventuellt kan påverka riktningen på samhällets färdväg, men att utifrån dessa peka på en tydlig slutdestination är betydligt svårare, och kanske inte heller önskvärt. Att för den sakens skull negligera ledtrådarna och inte ställa sig frågan vad de betyder i det sammanhang man är verksam i, det må vara som förtroendevald, tjänsteperson, forskare eller invånare, är emellertid inget att rekommendera. Ökad kunskap och förståelse för de olika utvecklingsmönster som pågått en tid, och för de som är i sin linda, förbättrar sannolikt förutsättningarna för att navigera klokare och kanske rentav undvika de värsta känningarna av grunt och stundtals grumligt vatten. Dagens KEFU-dag tar fasta på några av dessa ledtrådar och dess implikationer.

Medverkande:

Kerstin Enflo, professor i ekonomisk historia och Karl-Johan Lundquist, professor i kulturgeografi, båda Lunds universitet.

Fredrik Heitz, Professor i Datavetenskap, Linköpings universitet.

Eva Sørensen, professor, Roskilde School of Governance, Roskilde universitet.

Kirk Scott, professor i ekonomisk historia, Lunds universitet.

Andreas Bergh, docent i nationalekonomi, Lunds universitet

Malin Skogström, Region Skåne.

Josefina Syssner, professor i kulturgeografi, Linköping universitet.

Se det fullständiga programmet här


Tid: Torsdagen den 15 juni 2023, kl. 8.30 – 15.30

Plats: Lux Hörsal, Lunds universitet (Karta LUX hörsal)

Anmälan: http://boka.kefu.se/kurstillfallen/boka/480