lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Innovationssatsning ska ge sjyst data

Publicerad: 2017-06-29

Jonas Ledendal, lärare och forskare i handelsrätt vid Ekonomihögskolan, har tillsammans med en grupp forskarkollegor beviljats medel på 10 miljoner kronor från Vinnova för att under två år testa olika sätt att mäta, hantera och använda data och dra upp juridiska riktlinjer för datainhämtning. Projektet ”Sjyst data” inleds i september 2017.

Dataskydd en het fråga

En av de hetaste frågorna för tillfället, den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, är ett område som en grupp forskare nu ska titta närmare på. Från Ekonomihögskolan deltar Jonas Ledendal, forskare inom handelsrätt.

EU:s nya dataskyddsförordning träder i kraft den 25 maj 2018, och ersätter därmed personuppgiftslagen.  
– Vad vi kan göra med information begränsas av bland annat integritetsfrågor, informationsekonomi och digital och datadriven ekonomi. Jag är mycket intresserad av rättsliga aspekter på detta, säger Jonas Ledendal.

Det är inom utlysningen för utmaningsdriven innovation som Jonas och hans kollegor har beviljats forskningsmedel för att möta samhällsutmaningarna som uppstår när den nya dataskyddsförordningen införs. Deras hypotes är att användardata underutnyttjas och projektet syftar därför till att kombinera slutanvändares integritet på internet med möjligheten till affärsutveckling baserad på användardata.

Samhällsutmaningar

Projektet är ett initiativ för att möta konkreta samhällsutmaningar, exempelvis mänskliga rättigheter på internet, fria informationsflöden samt en konkurrenskraftig hållbar digital marknad. Forskningen vill kombinera slutanvändares integritet på internet med affärsnytta och identifiera utmaningar som kunskap kring och ansvarsfull användning av persondata. Målet är att kunna stödja enskilda företag i hur insamling och användning av användardata kan hanteras när den nya dataskyddsförordningen införs.  

Sjyst certifiering

Projektet ska i förlängningen jobba med att implementera en integritetscertifiering "Sjyst data!". Grunden för denna certifiering läggs genom affärsutveckling, som är en viktig del av projektarbetet. Här gäller det för projektets samarbetspartner att hitta nya affärsmöjligheter som tar hänsyn till både juridik och användarens vilja att dela med sig.  

Projektet leds av RISE Acreo, och i projektgruppen ingår förutom Ekonomihögskolan och LUII (Lund University Internet Institute) vid Lunds universitet även Bumbee Labs, Interactive Advertising Bureau (IAB), Urban ICT Arena / Kista Science City, Malmö högskola, Procera Networks, Södertörns högskola, TNS Sifo, TS Mediefakta och Öresundskraft.

forskarbakgrund

Jonas Ledendal forskar och undervisar på Institutionen för handelsrätt vid Ekonomi-högskolan, Lunds universitet. Efter examen i juridik, arbete vid domstol och doktorandstudier disputerade Jonas 2010 och fick pris för Ekonomihögskolans bästa avhandling.

Jonas Ledendal i Research Portal

kontakt

jonas.ledendal@har.lu.se
Telefon: +46 46 222 33 69
Rum: EC2:367