Har du något uppslag till KEFUs nya Pop-Up arena för snabb feedback på aktuella frågor?

Publicerad: 2023-10-20

KEFU kommer under hösten att testa ett koncept där vi med kort varsel arrangerar lunchmöten för att ventilera aktuella problem och utmaningar som är av allmänt intresse för praktiskt verksamma i skånska kommuner och Region Skåne – tillsammans med forskare i KEFU:s nätverk.

Ett ytterligare syfte med denna “pop-arena” är att etablera kontaktytor för fortsatta diskussioner. Uppslagen kan komma från såväl praktiker som från forskare.

Mötena kommer att ske under strukturerade former och modereras av KEFU:s kansli. De första 30 minuterna ägnas åt att presentera temat för dagen och en allmän diskussion om detta. Härefter 10 minuter där vi diskuterar vägar framåt och slutligen 5 minuter för en sammanfattning. 

Mötestiden är begränsad till 45 minuter och mötena hålls från 12.00.

Så om du har något sådant aktuellt tema som du tycker kan vara värdefullt att ta upp vid ett sådant tillfälle, tveka inte att kontakta KEFU:s kansli

e-post: kefu@kefu.se 

eller Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, Lunds kommun

e- post: henrik.weimarsson@lund.se