Han får Assar Lindbeck-medaljen för sin forskning

Publicerad: 2017-12-15

Petter Lundborg, professor på Ekonomihögskolan, får årets Assar Lindbeck-medalj. Den delas ut vartannat år av Nationalekonomiska föreningen till en svensk forskare under 45 år som gett ett signifikant bidrag till ekonomiskt tänkande och ekonomisk kunskap.

– Det känns fantastiskt. När man tittar på tidigare pristagare så känns det stort att vara en i det gänget. Sen är det extra kul att det är en internationell priskommitté med världsledande forskare som har valt ut mig som pristagare – det gör att jag känner mig ännu mer stolt! säger Petter Lundborg.

Priset har, skriver Nationalekonomiska föreningen i ett pressmeddelande, tillkommit för att hedra professor Assar Lindbecks mångskiftande och banbrytande nationalekonomiska forskningsinsatser. Det har delats ut sedan 2007 och syftet är att främja den nationalekonomiska forskningen i Sverige. 

– Prispengarna – de kommer spenderas, lovar Petter Lundborg och nämner långresa med familjen på listan.

Små skillnader i utbildning och hälsa ger stora effekter

Petter Lundborg är född 1974 och avlade doktorsexamen år 2003 vid Lunds universitet. Efter ett antal år vid VU University, Amsterdam återvände han till Lund, där han blev professor i nationalekonomi 2012. Petter Lundborg har fokuserat mycket på empiriskt inriktad forskning som utnyttjat svenska registerdata av hög kvalitet för att besvara frågor där kausalitet spelar en central roll. Han har gett viktiga bidrag inom hälsoekonomi och arbetsmarknadsekonomi, och på senare år också inom familjeekonomi och finansiell ekonomi.

Ett centralt tema för hans forskning är hur humankapital bildas och vilken roll det spelar för den ekonomiska utvecklingen. Han har visat hur små skillnader tidigt i livet – avseende både utbildning och hälsa – har långsiktig betydelse för framgång i yrkeslivet, effekter som också spiller över på kommande generationer.

Antalet barn påverkar lönen

I en nyligen publicerad mycket uppmärksammad uppsats utvecklar Petter Lundborg en innovativ metod för att studera samband mellan barnafödande och arbetsutbud och visar att skillnader i fertilitet har större betydelse än man tidigare trott för att förklara löneskillnader mellan män och kvinnor. I andra aktuella arbeten har han studerat hur olikheter i sparande och förmögenhet och benägenhet att ta finansiella risker överförs mellan generationer, och visat att skillnaderna främst förklaras av uppväxtmiljö medan genetiska faktorer spelar mindre roll.

Petter Lundborgs forskning har nått ut brett och han är flitigt citerad såväl i den akademiska litteraturen som i ledande internationella nyhetsmedia. Han har också varit aktiv i den ekonomisk-politiska debatten i Sverige och deltagit i en offentlig utredning och publicerat populärvetenskapliga artiklar.

Petter Lundborg

Petter Lundborg är professor i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Mer om Petter Lundborgs forskning

Om priset

Assar Lindbeck-medaljen tilldelas vartannat år en ekonom som under utdelningsåret fyller högst 45 år. Priset har delats ut sedan 2007 och tidigare pristagare är Oskar Nordström Skans (2015), Mariassunta Giannetti (2013), Per Strömberg (2011), David Strömberg och Jakob Svensson (2009) och Tore Ellingsen (2007).

I priskommittén för 2017 års Assar Lindbeck-medalj sitter professor Per Strömberg, Handelshögskolan (ordförande), professor Lena Edlund, Columbia University, och professor Kjetil Storesletten, Oslo Universitet.

Stiftelsen Assar Lindbeck-medaljen och dess verksamhet har möjliggjorts genom generösa bidrag från näringslivet, stiftelser och fonder.

Läs mer om medaljen