Filmat KEFU-seminarium om mobila vårdteam

Publicerad: 2023-10-12

Vid detta KEFU-seminarium redovisas de första fem månadernas erfarenheter av en framgångsrik multidisciplinär teambaserad primärvårdsmodell i Skåne: Mobilt team Närsjukvård Landskrona (tidigare kallat Mobilt Team Landskrona). Seminariet filmades och kan nu ses på YouTube

Seminariet leds av Elin Funck och Anna Häger Glenngård, forskare vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet

Med hjälp av enkäter, intervjuer, observationer och registerdata har forskare vid Ekonomihögskolan följt teamets arbete sedan verksamheten startade den 16 januari i år. 

Utifrån detta material presenteras och diskuteras erfarenheter från de första fem månaderna som teamet har verkat: Vilket värde kan en multidisciplinär teambaserad primärvårdsmodell skapa för patienter och anhöriga, medarbetare i vården och huvudmän? Vilka förutsättningar och utmaningar finns för olika former av samverkan? Vad kan vi lära oss av erfarenheterna från Mobilt team Närsjukvård Landskrona då liknande vårdformer ska införas på andra håll? Seminariet leds av Elin Funck och Anna Häger Glenngård, forskare vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, 

Dessutom medverkar Annette E Andersson, Verksamhetschef för mobila team och specialiserad palliativ vård, Region Skåne, Ola Bergstrand, Hälso- och sjukvårdsstrateg, Specialist i allmänmedicin, Primärvården Skåne, Sammanhållande för arbetsgruppen Mobilt Team Närsjukvård Landskrona samt Siv O Jonsson, Enhetschef för Mobilt team Närsjukvård Landskrona

 

Länk till filmen