lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Får sabbatical för att vässa pedagogiska metoder

Publicerad: 2017-07-11

– Pedagogik har intresserat mig länge. Att studera olika metoder och se hur de hänger ihop med examination och utvärdering för att nå excellens i undervisningen. ​​​​​​​Det säger Ulrika Wennersten som fått stipendium från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) för att tillbringa en termin på The Ohio State University i höst.

Ulrika Wennersten på Ekonomihögskolans institution för handelsrätt får en termins sabbatical av STINT för att åka till Ohio. Foto: Kennet Ruona

En hösttermin i USA väntar för Ulrika Wennersten, lektor på Ekonomihögskolans institution för handelsrätt.

– Det kommer att berika mig i min undervisning, och jag kommer självklart också att föra tillbaka detta till Ekonomihögskolan, säger Ulrika Wennersten.

– Vad använder de för metoder, examinationsformer och utvärderingssystem? Hur förenar de utbildning, forskning och samverkan?

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning – STINT – har funnits sedan 1994. Ändamålet är att främja internationaliseringen inom Sveriges forskning och högre utbildning. Ett led i det arbetet är programmet Teaching Sabbatical, där forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor får åka till ett lärosäte utomlands för att undervisa, bygga nätverk och bidra till att den högre utbildningen förnyas.

– Vi pratar mycket om ”blended learning”, om olika möjligheter att föra in det digitala i lärandet. En metod för blended är det vi ibland kallar för flippat – och det ställer andra krav än traditionella metoder. A och O är att kvalitetssäkra examinationsformen och utvärderingen.

– Jag har undervisat i femton år och vet ungefär hur man gör. Det jag är intresserad av är att få någon form av merkvalitativ undervisning. Hur når jag djupinlärning hos studenterna?

Ulrika Wennersten åker i mitten på augusti och är tillbaka efter jul. Hon kommer att hålla i en kurs i entertainment och media law ur ett europeiskt perspektiv, på heltid under hela höstterminen. Studenterna finns på Moritz College of Law som är en del av det jättecampus med runt 66 000 studenter som utgör The Ohio State University.

– Som jurist är jag inte jättelätt att skicka utomlands, eftersom lagar är territoriella. USA har en annan rättstradition, eftersom det är ett common law land. Det innebär att deras rättsystem är mycket mer praxisbaserat. Jag gissar att deras undervisningsmetodik därmed delvis är annorlunda.

– Jag är jätteglad för detta. Jag känner både tacksamhet, glädje – det ska bli jättespännande att få åka dit och uppleva hur de arbetar där, säger Ulrika Wennersten.