lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

De tar plats i tung vetenskapsakademi

Publicerad: 2017-12-04

Nu får Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, ytterligare två nya ledamöter med anknytning till Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Det är professor emeritus Lars Oxelheim och fakultetens styrelseordförande John Abrahamson som valts in vid senaste sammankomsten.

John Abrahamson och Lars Oxelheim är de två senaste tillskotten från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. De valdes nyligen in som ledamöter till akademiens avdelning för ekonomi.

IVA – som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien kallas – är en fristående akademi som till nytta för samhället ska främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling. De arrangerar seminarier, svarar på remisser, bedriver en rad projekt – och väljer regelbundet in nya ledamöter till sina tolv avdelningar. Ledamöterna är beslutsfattare, specialister och forskare från näringsliv, akademi och förvaltning. Kung Carl XVI Gustaf är IVA:s högsta beskyddare.

Frågor av vikt för Sveriges ekonomi

En av avdelningarna i IVA är den för ekonomi, där man samlar de ekonomiska vetenskaperna med fokus på nationalekonomi och dess koppling till företagsekonomi samt samspelet mellan ekonomi och teknik. Här tar man upp frågor av vikt för Sveriges ekonomi och dess funktionssätt. Vid senaste sammankomsten valdes här in:

John Abrahamson, ordförande i styrelsen för Ekonomihögskolan vid Lunds universitet tillika hedersdoktor här sedan 2013. John Abrahamson har gjort stora avtryck som finansiell rådgivare, framförallt inom stora företags- och strukturaffärer inom svenskt och nordiskt näringsliv. Han har varit styrelseledamot i bland annat Lunds universitet, Malmö FF, Nasdaq Norden och Malmö Börssällskap. John Abrahamson har en examen i ekonomi från Lunds universitet och är anställd på SEB sedan 1984.

En av Sveriges viktigaste intellektuella miljöer

– IVA är en av Sveriges viktigaste intellektuella miljöer och en viktig mötesplats för olika delar av samhället, säger John Abrahamson. Det är en ära att bli ledamot och ska bli en glädje att få vara en del av det.

Lars Oxelheim, professor emeritus vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet, är också nyinvald ledamot. Han är även professor i internationellt företagande vid Handelshögskolan i Kristiansand (UiA) och vid Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet i Trondheim (NTNU), samt verksam vid IFN i Stockholm, samt vid Fudan University i Shanghai.

Lars Oxelheim är en av Sveriges internationellt mest citerade och aktiva forskare i gränssnittet mellan nationalekonomi, finansiell ekonomi och företagsekonomi. Utöver ett stort antal vetenskapliga artiklar har han publicerat ett 40-tal böcker på detta område. Lars Oxelheim byggde 1997 på regeringens initiativ upp SNEE, Svenska nätverket för Europaforskning i ekonomi, och i den rollen arrangerade han under 16 år en årlig ekonomikonferens som är den enda samlande konferensen inom ekonomiområdet i Sverige.

Mer om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har funnits sedan 1919 och har idag tolv olika avdelningar.

Många ledamöter med bakgrund på Ekonomihögskolan

Bland IVA:s mer namnkunniga ledamöter finns Christer Fuglesang och den bortgångne Hans Rosling. I avdelningen för ekonomi finns tunga namn från bank- och finansbransch, näringliv och politik – som exempelvis Stefan Ingves, Bengt Dennis, Annika Falkegren, Cecilia Hermansson, Jens Henriksson (som är alumn från Ekonomihögskolan), Anders Wall, Percy Barnevik, Sören Gyll, Ulf Dinkelspiel, Kjell-Olof Feldt, Inga-Britt Ahlenius, Peggy Bruzelius och Hans Rausing. Lars Jonung, professor emeritus på Ekonomihögskolan, sitter i IVA liksom Ingemar Hansson och Anne-Marie Pålsson. Även Ingemar Ståhl, bortgången professor från Ekonomihögskolan, och Ekonomipristagaren Bertil Ohlin var ledamöter.

Läs mer om akademien här

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens historia