lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Återvändande Amerikaemigranter och svenskt entreprenörskap

Publicerad: 2017-04-07

Vilka långsiktiga effekterna på svenskt entreprenörskap hade emigrationen till Amerika? Det ska Olof Ejermo, Björn Eriksson, Kerstin Enflo och Jing Xiao ta reda på med hjälp av forskningsmedel från Ragnar Söderbergs stiftelse.

Olof Ejermo, Björn Eriksson och Kerstin Enflo ska i ett nytt projekt finansierat av Ragnar Söderbergs stiftelse ta reda på mer om migrationens betydelse för företagande – och hur ett fattigt jordbrukssamhälle kan omvandlas till industrisamhälle.

Emigrationen till Amerika ledde till att 1,4 miljoner svenskar lämnade sitt hemland, men 200 000 återvände. I forskningsprojektet vill forskarna få svar på frågan: Hur påverkades svenskt entreprenörskap av dessa återvändare och var? Forskningen ger vägledning för den teoribildning som undersöker varför entreprenörskap tenderar att vara regionalt beständig och om sådan spårbundenhet kan ändras genom chocker som leder till folkomflyttningar. Projektet bidrar därför till förståelsen av hur fattiga jordbrukssamhällen kan genomgå en omvandling mot industrisamhällen och modern ekonomisk tillväxt. Detta är relevant för vår förståelse av internationella migrationsflöden som en potentiell kanal för att påverka entreprenörskap långsiktigt.