lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Big Science and Society

ett tematiskt samverkansinitativ vid Lunds universitet

 

BISS – Big Science and Society är ett av Lunds universitets tematiska samverkansinitativ. Det samlar forskare från fyra fakulteter och fjorton externa partner från privat och offentlig sektor i ett antal teman som berör forskningsanläggningarna ESS och MAX IV och hur de utvecklas i samklang med omgivande samhälle.

Inom BISS organiseras återkommande offentliga seminarier och möten där frågeställningar diskuteras med hjälp av våra samverkanspartners praktiska erfarenheter, forskarnas expertis, och publikens intresse i frågorna. Fem delteman finns: Beskattning och skattepolitik, industrianvändning och mediatorbolag, instrumentation och experimentförutsättningar, migration och mobilitet, samt arkiv och dokumentation.

BISS har koppling till LUNBISS - Lund University Network for Big Science and Society som är ett forskarnätverk vid universitetet som behandlar likartade frågor som BISS; men från forskningsperspektiv, och i form av olika forskningsprojekt med extern och intern (LU) finansiering. 

Deltagande forskare

Olof Hallonsten, docent i forskningspolitik, projektkoordinator, Ekonomihögskolan

Katherine Harrison, forskare, Genusvetenskapliga institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Axel Hilling, docent i handelsrätt, Ekonomihögskolan

Thomas Kaiserfeld, professor i idé- och lärdomshistora, Institutionen för kulturvetenskaper, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Ulf Maunsbach, docent, Juridiska fakulteten

Tommy Persson, forskare, Institutionen för Handelsrätt, Ekonomihögskolan

Kontakt

Olof Hallonsten
Forskare

olof.hallonsten@fek.lu.se
Telefon: +46462227354
Rum: Alfa 2, rum 4061

Kommande aktiviter

Tidigare ativiteter

4 september 2018:

Rundabordssamtal med tema: Hur gör vi ESS och Max IV till resurser för innovation inom Life Science?

Samverkanspartners

 • Bryne AB
 • CR Competence AB
 • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
 • Ernst & Young Law
 • European Spallation Source (ESS)
 • Forschungszentrum Jülich
 • KPMG
 • MAX IV
 • Migrationsverket
 • MultiHelix AB
 • Riksarkivet
 • SARomics Biostructures AB
 • Science & Technology Facilities Council UK
 • Skatteverket