lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Big Science and Society

ett tematiskt samverkansinitativ vid Lunds universitet

 

BISS – Big Science and Society är ett av Lunds universitets tematiska samverkansinitativ. Det samlar forskare från fyra fakulteter och fjorton externa partner från privat och offentlig sektor i olika aktiviteter med syfte att bidra till fördjupande och uthållig problemlösning på olika områden som berör ESS och MAX IV och hur de utvecklas i samklang med omgivande samhälle.

Formerna för verksamheten inom BISS varierar. Vi arbetar nära representanter för våra samverkanspartners i olika projekt för långsiktig kunskapsutveckling och problemlösning. Ibland organiseras offentliga seminarier och möten där frågeställningar diskuteras med hjälp av våra samverkanspartners praktiska erfarenheter, forskarnas expertis, och publikens intresse i frågorna. 

För närvarande arbetar vi med skattefrågor, migration och kompetensförsörjning, dokumentation och arkivering, förutsättningar för experiment och datahantering, samt förbättrade förutsättningar för industriell och akademisk användning av ESS och MAX IV inom life science-områdena.

BISS är nära kopplat till SSBS@LU – Social Studies of Big Science at Lund University, som är ett forskarnätverk vid universitetet som behandlar likartade frågor som BISS; men från forskningsperspektiv, och i form av olika forskningsprojekt med extern och intern (LU) finansiering. 

Deltagande forskare

Olof Hallonsten, docent i forskningspolitik, projektkoordinator, Ekonomihögskolan

Katherine Harrison, forskare, Genusvetenskapliga institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Axel Hilling, docent i handelsrätt, Ekonomihögskolan

Thomas Kaiserfeld, professor i idé- och lärdomshistora, Institutionen för kulturvetenskaper, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Ulf Maunsbach, docent, Juridiska fakulteten

Tommy Persson, forskare, Institutionen för Handelsrätt, Ekonomihögskolan

Kontakt

Olof Hallonsten
Forskare

olof.hallonsten@fek.lu.se
Telefon: +46462227354
Rum: Alfa 2, rum 4061


Lina Rönndahl

Administratör

lina.ronndahl@jur.lu.se

Telefon: +46 705507040

Kommande aktiviter

10 april 2019:

Rundabordssamtal med tema: Mobilitet i kunskapsintensiva branscher

Tidigare ativiteter

4 september 2018:

Rundabordssamtal med tema: Hur gör vi ESS och Max IV till resurser för innovation inom Life Science?

Samverkanspartners

 • Bryne AB
 • CR Competence AB
 • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
 • Ernst & Young Law
 • European Spallation Source (ESS)
 • Forschungszentrum Jülich
 • KPMG
 • MAX IV
 • Migrationsverket
 • MultiHelix AB
 • Riksarkivet
 • SARomics Biostructures AB
 • Science & Technology Facilities Council UK
 • Skatteverket