lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Mazars

 

Får tillgång till en viktig arena.

 

På Mazars i Lund träffade vi Elisabeth Johansson Heyl, HR-Chef och Marianne Sandén - Ljungberg, Delägare och VD. Foto: Anna Löthman

Om Mazars

Mazars är specialiserade inom revision, redovisning, skatt och rådgivning. Företaget är globalt och en helt integrerad revisionsbyrå i 79 länder med cirka 18 000 medarbetare.

Mazars-koncernen erbjuder ett komplett utbud av professionella tjänster inklusive revision, skatt, redovisning, finansiell rapportering/IFRS, Corporate Finance, internrevision och bolagsärenden med en bred kundkrets inom olika branscher.

Om att vara partner till Ekonomihögskolan

— Vi har varit partners länge och för oss är det här ett gott samarbete bra, säger Marianne som själv studerat ekonomi och statistik vid Ekonomihögskolan. Vi jobbar gärna för ökat samarbete mellan universitet och näringsliv för att kunna växa kunskapsmässigt. 

Ekonomihögskolan och dess studenter är en viktig rekryteringsbas och Mazars vill även utnyttja den kompetens som finns inom lärarkåren. 

— Vi är intresserade av studenter som specialiserat sig inom finans och redovisning och vi vet att Ekonomihögskolans studenter generellt håller en hög klass. Även systemvetenskap och studier i handelsrätt och ledarskap är ett plus, berättar Elisabeth.

Samarbetet mellan Mazars och Ekonomihögskolan har under årens lopp bestått bland annat av internships, gästföreläsningar för studenterna, medverkan i eee-dagarna (arbetsmarknadsdagar som årligen ges på Ekonomihögskolan) och corporate challenge. 

Hur ser då företaget på sitt varumärke i förhållande till Ekonomihögskolan, kan det påverkas positivt av samarbetet? 

— Absolut, säger Marianne. Lund är ingen stor stad och de flesta inom näringslivet känner till varandra. För oss känns det självklart att samarbeta med Ekonomihögskolan och det verkar rätt vanligt att andra företag i vår region också tänker så. Varumärket stärks eftersom vi syns i ett relevant sammanhang och vi får tillgång till en viktig arena där vi kan knyta värdefulla kontakter.

Mazars ser gärna att samarbetet med Ekonomihögskolans forskare kring viktiga frågor ökar i framtiden. För ett företag som värnar om miljön och placerar sina kontor vid järnvägsstationer för att uppmuntra medarbetarna till att åka tåg till jobbet är givetvis hållbarhet, ett av skolans viktiga forskningsområden, en sådan viktig fråga.