lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

Länsförsäkringar Skåne

Senaste forskningsrön kommer oss till del.

 

På Länsförsäkringar Skåne i Helsingborg träffade vi HR Chef Camilla Pettersson.
Foto: Anna Löthman

Om Länsförsäkringar Skåne

Länsförsäkringar Skåne arbetar för att ge sina kunder ett enklare och tryggare liv. Detta gör de genom kompletta erbjudanden av försäkrings-, bank-, och fastighetsförmedlingstjänster. Eftersom kunderna äger bolaget är det också naturligt att Länsförsäkringar Skåne engagerar sig genom ett samhällsengagemang och ett brett utbud av kunskap och råd kopplat till boende, företagande, hälsa och ekonomi. Bolaget har 400 000 delägare i Skåne.

Varje dag hjälper Länsförsäkringar Skåne sina kunder, delägarna, att få ett enklare och tryggare liv. Detta lyckas de bra med tack vare den starka värdegrund bolaget har och viljan att alltid göra det där lilla extra för kunderna.

Om att vara partner till Ekonomihögskolan

Länsförsäkringar Skåne är relativt nya som partners till Ekonomihögskolan men är redan ett engagerat bolag. Under våren föreläste HR Chef Camilla Pettersson för fjärdetermins-studenterna på Ekonomie kandidatprogrammet om rekrytering. Att möta generationen som snart ska etablera sig på arbetsmarknaden är intressant och värdefullt, menar Camilla.

— Jag vill gärna veta vad de här studenterna vill jobba med och det är väldigt intressant att höra vilka frågor de har, säger Camilla. Vi kan berätta vad vi tycker är väsentligt att satsa på då det gäller studier och vad som kommer att möta dem då de söker jobb. Möten med dem som är på väg ut i arbetslivet kan också få oss att fundera över vilken kompetens vi vill ha och hur vårt behov av arbetskraft ser ut i framtiden. En kompetensväxling är relativt utbredd och den kompetens som var viktig tidigare byts ut vilket gör att företag måste anställa nya medarbetare och vidareutbilda de befintliga.      

Camilla är glad över det viktiga utbytet som näringslivet och akademin får tack vare partnerskapet. Senaste forskningsrön kommer företagen till del och näringslivet bidrar i sin tur med exempel från verkligheten. Länsförsäkringar Skåne ser positivt på att samarbeta mer med fakulteten och Camilla nämner gästföreläsningar som ett viktigt exempel. Ett annat är att visa upp sig som företag under eeedagarna, Lundaekonomernas arbetsmarknadsdagar, som hålls varje år på Ekonomihögskolan. 

— Vi skulle exempelvis kunna tänka oss att bjuda in en hållbarhetsforskare till Länsförsäkringar Skåne eller någon som kan föreläsa om det senaste inom ledarskap, säger Camilla. 

Hur är det då med varumärkesarbetet? Stärker samarbetet med Ekonomihög-skolan det redan starka varumärket Länsförsäkringar Skåne? Camilla menar att det gör det eftersom de tack vare samarbetet visar att de bidrar i samhället, att de är med där det händer.

— Högskola och universitet är viktiga kanaler via vilka vi kan visa att vi finns.