lu.se

Ekonomihögskolan

Lunds universitet

vad tycker företagen?

Deloitte är ett av de 16 företag som hitintills har porträtterats på vår hemsida och berättat hur det är att vara partner till Ekonomihögskolan.

Kontakt

Cecilia Arkestad
Chef

cecilia.arkestad@ehl.lu.se
Telefon: +46 46 222 09 51
Rum: EC2:249

Cecilia Arkestad