Kontakt


Martin Blom

Martin Blom

Docent, Universitetslektor, Strategi, Företagsekonomiska institutionen

martin.blom@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 96 21, +46 70 858 80 40
Rum: Alfa 5,6 rum B419

Senast uppdaterad: 2021-08-26