Kontakt


Hans Knutsson

Hans Knutsson

Universitetslektor, Strategi, Företagsekonomiska institutionen

hans.knutsson@fek.lu.se
Telefon: +46 46 222 41 72
Rum: Alfa 5,6 rum B418

Senast uppdaterad: 2021-08-26