KEFU-dagen

KEFU-dagen är ett heldagsseminarium som varje år har ett särskilt tema som belyses ur olika perspektiv av en rad inbjudna talare, både forskare och praktiker. KEFU-dagen är höjdpunkten i KEFU:s seminarieverksamhet med normalt hundratals deltagare från Skånes kommuner och Region Skåne. På grund av pandemin har dock KEFU-dagen inte kunnat hållas 2020. 

KEFU-dagen 2019

KEFU-dagen 2019 hade digitalisering och dess effekter som tema. Dagen inleddes med ett exempel på effekter av en digitaliseringsprocess hämtad från tyska kommuner. För att reda ut vad digitalisering, som förefaller komma i många olika smaker, kan vara och fungera tar vi hjälp av forskare från Lunds universitets nätverk för artificiell intelligens och maskininlärning (AIML). Perspektiv på hur samhällsförändringar vanligtvis sker och hur lång tid dessa kan ta gavs också. Under eftermiddagen belystes ett antal exempel på digitalisering och dess effekter med exempel från skolan. Vi fick också exempel på gjorda erfarenheter och pågående arbete med digitalisering i den kommunala världen från såväl Skåne som Värmland. Dagen modererades av Johan Wester och avslutades med en paneldebatt där seminariets deltagare fick möjlighet att ventilera sina hjärtefrågor på dagens tema.

KEFU-dagen 2018

KEFU-dagen 2019 fokuserade på demokratins utmaningar. Föreläsningarna handlade bland annat om god ton i den politiska debatten och hur vi kan förebygga hot mot förtroendevalda. Vidare avhandlades orons betydelse för medborgarnas politiska beteende och frågan om PK och yttrandefrihet är ett demokratiskt dilemma var också på dagens agenda. Eftermiddagen ägnades åt mer praktiknära exempel som troll på social medier. Dagen avslutades med en paneldebatt där seminariets deltagare fick möjlighet att ställa frågor till talarna.

KEFU-dagen 2017

KEFU-dagen 2017 handlade om den kommunala framtiden. För att belysa denna gjordes med hjälp av forskare och praktiker nedslag inom olika områden såsom ekonomi, handel, kollektivtrafik, arbetsmarknad och robotics för att nämna några exempel.

Senast uppdaterad: 2021-03-24